search

Οργανώσεις προς υφυπουργό ΠΕΝ: Φέρτε πίσω τη Φύση στην Ευρώπη! 

Με αφορμή τη συζήτηση για τον προτεινόμενο Κανονισμό για την αποκατάσταση της Φύσης στο Συμβούλιο των Υπουργών Περιβάλλοντος (20 Δεκεμβρίου 2022), με κοινή επιστολή τους, τρεις Οργανώσεις καλούν τον υφυπουργό ΠΕΝ, Γιώργο Αμυρά, να στηρίξει τους προτεινόμενους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς όφελος της βιοποικιλότητας, του κλίματος και των ανθρώπων. 

 

Αθήνα, 15/12/2022 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Ενόψει της συνεδρίασης του Συμβουλίου των Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ στις 20 Δεκεμβρίου 2022, όπου θα συζητηθεί η νομοθετική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναν Κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης, με την παρούσα επιστολή, σας καλούμε να εκφράσετε την στήριξή σας στην πρόταση αυτή, καθώς και τη δέσμευσή σας για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας στο Συμβούλιο. Ο στόχος του Συμβουλίου θα πρέπει να είναι η επίτευξη συμφωνίας επί της γενικής προσέγγισης το συντομότερο δυνατό, χωρίς να υπονομευθεί η φιλοδοξία των στόχων που απαιτείται υπό το πρίσμα της συνεχιζόμενης κλιματικής κρίσης και της κρίσης απώλειας της βιοποικιλότητας και των επιπτώσεών τους στους ανθρώπους και τους παραγωγικούς τομείς.

Οι επιστήμονες, οι επιχειρήσεις και η κοινωνία των πολιτών στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη απαιτούν επείγουσες και ουσιαστικές ενέργειες. Ο προτεινόμενος κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ανάκαμψη της φύσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη, προς όφελος της βιοποικιλότητας, του κλίματος και των ανθρώπων. Στο πλαίσιο των νομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο, τα αποτελέσματα της COP27 της Σύμβασης του ΟΗΕ για το κλίμα και οι διαπραγματεύσεις στην COP15 της Σύμβασης του ΟΗΕ για τη βιοποικιλότητα καθιστούν για άλλη μια φορά σαφές ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού τη μείωση της βιοποικιλότητας και την κλιματική αλλαγή για την ευημερία της κοινωνίας μας. Η αποκατάσταση της φύσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των λύσεων στο Παγκόσμιο Πλαίσιο για τη Βιοποικιλότητα (στόχος 2), καθώς και την καλύτερη προστασία μας έναντι στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή μέσω της αύξησης της ανθεκτικότητας στις πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα που παρατηρούνται όλο και συχνότερα, τις πυρκαγιές και τη διάβρωση ενώ συμβάλλει ουσιαστικά και στη μακροπρόθεσμη επισιτιστική ασφάλεια.

Στο πλαίσιο αυτό, η αποκατάσταση της φύσης είναι αναμφίβολα μια από τις καλύτερες επενδύσεις που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ελλάδα. Οι υπογράφουσες περιβαλλοντικές οργανώσεις υποστηρίζουμε τον προτεινόμενο κανονισμό για την αποκατάσταση της φύσης ως ορόσημο για την αναστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας και της κλιματικής αλλαγής. Ειδικότερα, θέλουμε να επισημάνουμε εδώ ορισμένα κρίσιμα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει η προτεινόμενη νομοθεσία για να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου της:

● Ο νέος Κανονισμός πρέπει να περιλαμβάνει έναν φιλόδοξο γενικό στόχο προκειμένου να ληφθούν αποτελεσματικά και χωρικά προσδιορισμένα (area-based) μέτρα αποκατάστασης σε τουλάχιστον το 20% της χερσαίας και 20% της θαλάσσιας έκτασης της ΕΕ έως το 2030, στα οποία όλα τα κράτη μέλη θα συμβάλλουν με δίκαιο και υπεύθυνο τρόπο. Αυτό θα ενισχύσει την ευελιξία για τα κράτη μέλη και θα διασφαλίσει ισότιμους όρους, όπου όλες οι χώρες θα μπορούν να συνεισφέρουν εξίσου.

● Η σχέση με τη διαδικασία κοινής σύστασης (joint recommendation) της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ώστε να μην καταστούν οι διατάξεις που αφορούν στη αποκατάσταση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων ανεφάρμοστες και κενές στην πράξη.

● Για την αποτελεσματική εφαρμογή του νέου κανονισμού, θα πρέπει να διασφαλιστεί ειδική χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της φύσης σύμφωνα με την ενδιάμεση επανεξέταση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.

● Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των μέτρων αποκατάστασης πρέπει να επισπευσθεί. Χρειάζεται χρόνος για να καταγραφούν τα οφέλη των μέτρων αποκατάστασης της φύσης. Επομένως, τα μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν νωρίτερα, ώστε να διασφαλιστεί η συμβολή τους στον στόχο της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα το 2050.

● Χρειάζονται ποσοτικοποιημένοι και χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι για την αποκατάσταση των ποταμών και των πλημμυρικών τους πεδίων: το 15% του μήκους των ποταμών θα πρέπει να αποκατασταθεί σε ποτάμια ελεύθερης ροής μέχρι το 2030.

● Δεδομένου ότι η μείωση της βιοποικιλότητας και οι κλιματικές επιπτώσεις είναι έντονα ορατές στα γεωργικά τοπία, θα πρέπει να δημιουργηθούν τοπία υψηλής ποικιλομορφίας σε τουλάχιστον 10% της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης έως το 2030.

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες επιπτώσεις των αλληλένδετων κρίσεων απώλειας της βιοποικιλότητας και του κλίματος στην Ελλάδα, όπως καταδεικνύεται και από τις καταστροφικές πυρκαγιές των προηγούμενων χρόνων, είναι ζωτικής σημασίας να εκφράσετε τη στήριξή σας για την υιοθέτηση μιας φιλόδοξης νομοθεσίας για την αποκατάσταση της φύσης.

Η χώρα μας μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία του Συμβουλίου συνεργαζόμενη με τα υποστηρικτικά κράτη μέλη για να διασφαλιστεί το απαιτούμενο επίπεδο φιλοδοξίας τόσο σε ό,τι αφορά τους στόχους όσο και για την εφαρμογή του προτεινόμενου κανονισμού. Είμαστε στη διάθεσή σας να παράσχουμε περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις για τις θέσεις μας και για να συζητήσουμε τα κρίσιμα αυτά ζητήματα.

 

Οι υπογράφουσες Οργανώσεις:

Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος & Πολιτισμού

Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία

WWF Ελλάς

 

Οργανώσεις προς υφυπουργό ΠΕΝ: Φέρτε πίσω τη Φύση στην Ευρώπη!  https://ornithologiki.gr/images/banners/RestoreNature_cover.png Georgia

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας