search

Στην Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία (στο εξής, «ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ») αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων και η πολιτική που εφαρμόζουμε για την προστασία τους είναι σύμφωνη με τον κανονισμό 679/2016 και κάθε άλλη σχετική νομοθεσία.

Για τον λόγο αυτό, σε καλούμε να διαβάσεις με προσοχή την παρούσα Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, ώστε να καταλάβεις πώς και γιατί συλλέγουμε και αποθηκεύουμε τα προσωπικά σου δεδομένα και τι κάνουμε με αυτά.

Προκαταρκτικά, σε ενημερώνουμε ότι μπορείς να περιηγηθείς στον ιστότοπο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ χωρίς να απαιτείται να μας γνωστοποιήσεις προσωπικά σου δεδομένα. Θα σου ζητηθεί να μας τα γνωστοποιήσεις μόνο αν μας κάνεις δωρεά, αν γίνεις μέλος μας, αν ζητήσεις να σου στέλνουμε το newsletter μας ή αν συμπληρώσεις και μας στείλεις τη φόρμα καταγγελίας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητά σου.


Τι είναι η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμός, περιορισμός, διαγραφή ή καταστροφή.


Είναι υποχρεωτική η παραχώρηση των προσωπικών σου δεδομένων;

Η υποχρεωτική ή προαιρετική φύση της παραχώρησης δεδομένων επισημαίνεται με έναν αστερίσκο (*) δίπλα στα προσωπικά δεδομένα υποχρεωτικού χαρακτήρα. Η παραχώρηση επιπρόσθετων δεδομένων στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, πέραν εκείνων που επισημαίνονται ως υποχρεωτικά, είναι αποκλειστικά και μόνο προαιρετική.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία (ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ) επεξεργάζεται τα προσωπικά σου στοιχεία όταν επικοινωνείς μαζί μας, παρακάτω θα βρεις τις αναγκαίες πληροφορίες για τα ακόλουθα:

 • ποια προσωπικά σου δεδομένα συλλέγουμε,
 • πότε, πώς και για ποιο σκοπό συλλέγουμε τα προσωπικά σου δεδομένα,
 • τις κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών σου δεδομένων,
 • τη χρήση δεδομένων ανηλίκων,
 • ποια είναι τα δικαιώματά σου σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε,
 • τον χρόνο τήρησής τους,
 • αν σκοπεύουμε να διαβιβάσουμε τα εν λόγω στοιχεία εκτός Ελλάδας,
 • ποια είναι η πολιτική μας για τα αρχεία καταγραφής (log files).

 

Α. Ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγουμε

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ σε ενημερώνει, ως επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας, ότι μέσω της ιστοσελίδας της www.ornithologiki.gr και των υπόλοιπων διαθέσιμων εφαρμογών που ανήκουν σε και παραπέμπουν στο domain ornithologiki.gr, ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με εσένα, εάν και μόνο τις παράσχεις εσύ, καθώς και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία σου με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, τη συμμετοχή σου σε εθελοντικά προγράμματα και εκδηλώσεις, την αγορά προϊόντων κ.λπ. Αναλυτικότερα, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα, κατ’ ελάχιστο, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

 • την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (e-mail), όταν την καταχωρείς, με σκοπό την εγγραφή σου στην υπηρεσία newsletter και για να λαμβάνεις σχετικές ενημερώσεις που αφορούν ενδεικτικά εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές δράσεις και να ενημερώνεσαι για τα νέα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και άλλες σχετικές δραστηριότητες.
 • την ηλεκτρονική σου διεύθυνση (e-mail), το όνομα, το επώνυμο, το τηλέφωνο και τα στοιχεία διευθύνσεώς σου, όταν εσύ τα καταχωρείς και τα παρέχεις, με σκοπό και στο πλαίσιο της εγγραφής σου ως μέλος της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ή όταν εκδηλώνεις ενδιαφέρον για συμμετοχή σε κάποια εκδήλωση ή σε ένα από τα εθελοντικά μας προγράμματα.
 • τη διεύθυνση IP σου, όταν και όποτε προβαίνεις σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας, όπως και τον τρόπο με τον οποίο κάνεις χρήση της ιστοσελίδας μας.

Επιπλέον, σημειώνεται πως η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει στη διάθεσή της αρχείο με φωτογραφικό υλικό και μαγνητοσκοπήσεις, η συλλογή και ανάρτηση των οποίων γίνεται στην ιστοσελίδα μας. Η εν γένει δημοσιοποίηση του υλικού αυτού τελεί υπό την προϋπόθεση ότι τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία απεικονίζονται, έχουν παράσχει εκ των προτέρων την ελεύθερη και ρητή τους συγκατάθεση για τους ως άνω σκοπούς.

 

Β. Τρόπος, χρόνος και σκοπός συλλογής των προσωπικών δεδομένων

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες που εσύ μας παρέχεις απευθείας για έναν από τους παρακάτω λόγους:

 • Έχεις υποβάλει καταγγελία, ερώτημα ή αίτημα.
 • Μας έχεις ζητήσει πληροφορίες.
 • Θέλεις να παρακολουθήσεις εκδήλωσή μας διά ζώσης ή μέσω διαδικτύου.
 • Έχεις δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο από τα εθελοντικά μας προγράμματα.
 • Έχεις δηλώσει συμμετοχή σε διοργάνωση που συντονίζουμε πανελλαδικά, ως φυσικό πρόσωπο ή ως εκπρόσωπος δημόσιου/ιδιωτικού φορέα, ΜΚΟ, οργάνωσης, συλλόγου, σχολικής μονάδας ή άλλης άτυπης ομάδας.
 • Έχεις εγγραφεί στη λίστα μελών μας
 • Έχεις εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Νewsletter μας ή στη λίστα παραληπτών των δελτίων τύπου μας.
 • Έχεις επικοινωνήσει απευθείας με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ.
 • Πραγματοποίησες συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.
 • Μας κοινοποίησες τα δεδομένα σου στο πλαίσιο της διαχείρισης των οικονομικών υποχρεώσεων της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ (π.χ. δεδομένα προμηθευτών).

 

Γ. Κοινοποίηση και διαβίβαση δεδομένων

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δεν κοινοποιεί ούτε διαβιβάζει δεδομένα σε τρίτους, εκτός από τις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση εκ του νόμου (π.χ. σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης).

Δεν κοινοποιούμε τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών.

Τα δεδομένα σου μπορεί να κοινοποιηθούν στους εκτελούντες την επεξεργασία με τους οποίους συνεργάζεται η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για την υποστήριξη των συστημάτων της. Συγκεκριμένα, κατά τη χρήση των υπηρεσιών της παρούσας ιστοσελίδας και στο πλαίσιο της εγγραφής σου ως επισκέπτη/χρήστη, τα δεδομένα σου αποθηκεύονται σε εξυπηρετητές που χρησιμοποιούν Cloud τεχνολογία. Τέλος, τη διαχείριση της ιστοσελίδας μας έχει αναλάβει η εταιρεία Softweb, το αρμόδιο προσωπικό της οποίας μπορεί να έχει πρόσβαση στις λίστες των αποδεκτών του ηλεκτρονικού Newsletter και των Δελτίων Τύπου της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ καθώς και στις λίστες όσων εγγράφονται στις εκδηλώσεις και τα εθελοντικά προγράμματά μας, στον βαθμό που αυτό απαιτείται για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης. Οι εκτελούντες την επεξεργασία δεν μπορούν να προβούν σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων ούτε να διαβιβάζουν τα προσωπικά σου δεδομένα σε τρίτους.

 

Δ. Δεδομένα ανηλίκων

Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Η παρούσα ιστοσελίδα απευθύνεται σε ενηλίκους χρήστες του διαδικτύου. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν ανήλικοι χρήστες του διαδικτύου διαβιβάζουν στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ προσωπικά τους δεδομένα. Οι τυχόν ανήλικοι χρήστες υποχρεούνται και θεωρείται ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση του αρμόδιου ενηλίκου. Οι ενήλικοι θα πρέπει να ασκούν τη δέουσα μέριμνα και εποπτεία κατά τη χρήση της ιστοσελίδας της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ από ανήλικους.

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δεν συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, μερικές φορές μας παρέχονται δεδομένα ανηλίκων στο πλαίσιο συμμετοχής σε εκδηλώσεις ή σε εθελοντικά προγράμματά μας, κατόπιν συγκατάθεσης του ενηλίκου.

Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα πολιτική έχει συνταχθεί σε απλή γλώσσα, έτσι ώστε ένα άτομο ηλικίας τουλάχιστον 15 ετών να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα κύρια σημεία της.

 

Ε. Δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα

Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, όταν επεξεργαζόμαστε προσωπικά σου δεδομένα έχεις ορισμένα δικαιώματα, τα οποία αναφέρονται κατωτέρω. Για να ασκήσεις κάποιο από τα δικαιώματα αυτά, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ δεν θα σου ζητήσει την καταβολή αμοιβής ή αντιτίμου. Τα δικαιώματα που μπορείς να ασκήσεις είναι τα εξής:

Δικαίωμα ενημέρωσης και πρόσβασης στα δεδομένα

Έχεις το δικαίωμα να μας ζητήσεις, ανά πάσα στιγμή, πληροφορίες για την επεξεργασία δεδομένων σου από την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ή και αντίγραφα των προσωπικών σου δεδομένων τα οποία τηρούμε. Συγκεκριμένα, οι επισκέπτες/χρήστες έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν:

- επιβεβαίωση αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων τους,

- αντίγραφο αυτών των δεδομένων τους, και

- πληροφορίες για την επεξεργασία (σχετικά άρθρα 12, 15 ΓΚΠΔ).

Σημειώνεται πως δεν είναι ανάγκη να αιτιολογήσεις τον λόγο άσκησης του δικαιώματος αυτού.

Δικαίωμα σε διόρθωση

Έχεις το δικαίωμα να μας ζητήσεις, ανά πάσα στιγμή, να διορθώσουμε τις πληροφορίες που θεωρείς ότι είναι ανακριβείς. Έχεις επίσης το δικαίωμα να ζητήσεις τη συμπλήρωση των πληροφοριών που θεωρείς ελλιπείς.

Δικαίωμα διαγραφής

Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις, ανά πάσα στιγμή, τη διαγραφή των προσωπικών σου δεδομένων, όταν δεν επιθυμείς πλέον την επεξεργασία και διατήρησή τους από εμάς, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο, νόμιμο και δηλωμένο σκοπό.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχεις το δικαίωμα να εξασφαλίσεις τον περιορισμό της επεξεργασίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και ανάκλησης της συγκατάθεσης

Το δικαίωμα της εναντίωσης συνίσταται στο δικαίωμα που έχεις να αντιτάσσεσαι, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σου, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σε αφορούν, η οποία βασίζεται στο άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. ε΄ ΓΚΠΔ (καθήκον που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον) ή στ΄ (ύπαρξη εννόμου συμφέροντος), περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ βάσει των εν λόγω διατάξεων.

Στην περίπτωση που εναντιωθείς στην επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να σταματήσει την εν λόγω επεξεργασία εκτός και αν καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

Ακόμη, μπορείς ανά πάσα στιγμή και άνευ αιτιολογίας να ανακαλέσεις τη συγκατάθεση που έχεις δώσει στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση αυτή.

Δικαίωμα φορητότητας

Αυτό ισχύει μόνο για τα δεδομένα που μας έχεις δώσει. Έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις να μεταφέρουμε τα δεδομένα που μας έδωσες σε κάποιον άλλο φορέα ή να τα δώσουμε σε σένα. Το δικαίωμα ισχύει μόνο εάν επεξεργαζόμαστε πληροφορίες με βάση τη συγκατάθεσή σου ή για τον σκοπό της σύναψης ή της εκτέλεσης σύμβασης και η επεξεργασία είναι αυτοματοποιημένη.

Το δικαίωμα στη φορητότητα σού προσφέρει έναν εύκολο τρόπο να διαχειρίζεσαι τα ίδια τα προσωπικά σου δεδομένα. Σε διευκολύνει να διακινείς, να αντιγράφεις ή να μεταφέρεις, εύκολα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα από ένα περιβάλλον τεχνολογιών πληροφορικής σε άλλο.

Έχεις δικαίωμα να λάβεις τα δικά σου προσωπικά δεδομένα, τα οποία έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία με αυτοματοποιημένα μέσα από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (π.χ. XML, JSON, CSV, κ.λπ.). Έχεις επίσης δικαίωμα να ζητήσεις να διαβιβάσει ο υπεύθυνος επεξεργασίας τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από τον αρχικό υπεύθυνο. Σε περίπτωση που είναι τεχνικά εφικτό, μπορείς να ζητήσεις την απευθείας διαβίβαση των δεδομένων τους από έναν υπεύθυνο επεξεργασίας σε άλλον.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ακολουθεί υψηλά πρότυπα για την επεξεργασία των προσωπικών σου δεδομένων. Αν έχεις ερωτήματα ή ανησυχίες, μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. είτε για να ασκήσεις τα ανωτέρω δικαιώματά σου είτε για να ζητήσεις πληροφορίες και θα σου απαντήσουμε.

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει στο σχετικό ερώτημα ή αίτημα εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών (ή και πλέον αυτού, σε περίπτωση δικαιολογημένης καθυστέρησης), υπό την προϋπόθεση ότι είναι νόμιμο.

Εάν παραμένεις δυσαρεστημένος σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σου δεδομένα, μπορείς να υποβάλεις καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία συνιστά την αρμόδια εποπτική αρχή της Ελλάδας (https://www.dpa.gr/index.php/el/polites/katagelia_stin_arxi).

 

ΣΤ. Αρχεία καταγραφής (log files) και Πολιτική για τα cookies

Κατά την επίσκεψή σου στην ιστοσελίδα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ συλλέγονται αυτόματα ορισμένα στοιχεία από τον εξυπηρετητή (server) μας και καταγράφονται σε ειδικά αρχεία (log files). 

Σκοπός αποθήκευσης των στοιχείων αυτών είναι ο έλεγχος ασφάλειας των πληροφοριών, η εξασφάλιση της δυνατότητας διερεύνησης τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και η υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

Τα αρχεία καταγραφής τηρούνται για χρονικό διάστημα 12 μηνών και μπορεί να κοινοποιηθούν στην εκτελούσα την επεξεργασία εταιρεία για τον σκοπό της διαχείρισης της παρούσας ιστοσελίδας και στις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητο για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακής επίθεσης και περιστατικού. Τα στοιχεία για τα οποία γίνεται διερεύνηση ή χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο νομικών αξιώσεων, τηρούνται για το εκάστοτε απαιτούμενο για τους σκοπούς αυτούς χρονικό διάστημα.

Συγκεκριμένα, τα παρακάτω στοιχεία καταγράφονται σε αρχεία καταγραφής (log files) για κάθε αίτημα στον εξυπηρετητή μας από το πρόγραμμα περιήγησης του επισκέπτη/χρήστη:

 • η διεύθυνση IP του επισκέπτη/χρήστη, η οποία αποτελεί προσωπικό του δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να τον ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό,
 • η ημερομηνία και ώρα εκτέλεσης κάθε αιτήματος για μεταφορά δεδομένων μεταξύ προγράμματος περιήγησης και εξυπηρετητή (https request) για τη λειτουργία του πρωτοκόλλου https,
 • ο κωδικός απόκρισης του εξυπηρετητή μαζί με τις παραμέτρους κλήσης του πρωτοκόλλου https (https response),
 • ο χρόνος απόκρισης του εξυπηρετητή σε ms σε κάθε αίτημα και
 • ο τύπος του προγράμματος περιηγητή μέσω του οποίου υποβλήθηκε το αίτημα.

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέγονται για τον έλεγχο της ασφάλειας των πληροφοριών, για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των πληροφοριών και δεδομένων από τυχαίες ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες ή συμβάντα, για τη διερεύνηση τυχόν διαδικτυακών επιθέσεων και περιστατικών και για την υποστήριξη τυχόν σχετικών νομικών αξιώσεων.

 

Ζ. Εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Όταν εγγράφεσαι στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, λαμβάνουμε τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησής σου, τα οποία μας δηλώνεις στην ειδική φόρμα, ανάλογα με την υπηρεσία που επιλέγεις να ενταχθείς. Στον λογαριασμό σου αποθηκεύονται πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σου δεδομένα όπως: email, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση οικίας / εργασίας, τηλέφωνο, ημερομηνία γέννησης, φύλο.

Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σου είναι η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, η ταυτοποίησή σου ως φυσικού προσώπου καθώς και η πρόσβασή σου στις υπηρεσίες που έχεις επιλέξει.

Τα προσωπικά σου δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ για περίοδο 10 ετών εκτός εάν αφορά υπηρεσίες όπου αναφέρεται διαφορετικά κατά τη συγκατάθεσή σου ή εάν ζητήσεις τη διαγραφή τους σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σου.

 

Η. Υποβολή καταγγελίας/ερωτήματος

Όταν υποβάλλεις μια καταγγελία/ερώτημα προς την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, επεξεργαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σου και κάθε άλλο προσωπικό δεδομένο που τυχόν μας παρέχεις. Επίσης, αποθηκεύουμε στο σύστημά μας την απάντησή μας στην καταγγελία/ερώτημά σου.

Η παροχή των παραπάνω δεδομένων είναι αναγκαία για την ικανοποίηση της καταγγελίας/αιτήματός σου.

Τα προσωπικά σου δεδομένα τηρούνται στα αρχεία της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ για περίοδο 10 ετών εκτός εάν αφορά υπηρεσίες όπου αναφέρεται διαφορετικά κατά τη συγκατάθεσή σου ή εάν ζητήσεις τη διαγραφή τους σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σου. Η αλληλογραφία της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ με επίσημους φορείς στο πλαίσιο διεκπεραίωσης της καταγγελίας/ερωτήματός σου δεν καταλαμβάνεται από την περίπτωση αυτή.

 

Θ. Παρακολούθηση εκδηλώσεων

Για να εγγραφείς και να παρακολουθήσεις εκδηλώσεις μας, σου ζητάμε τα στοιχεία επικοινωνίας σου (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο). Η παροχή των δεδομένων αυτών είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή σου.

Σημειώνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εκδηλώσεις της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας, κατά περίπτωση, για τον σκοπό της περαιτέρω ευαισθητοποίησης του κοινού για τα ζητήματα που εμπίπτουν στους καταστατικούς σκοπούς της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ. Εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, θα ενημερώνεσαι για το ενδεχόμενο αυτό, κατά την υποβολή του αιτήματος να παρακολουθήσεις την εκδήλωση, οπότε θα σου ζητείται η συγκατάθεση και για τη βιντεοσκόπηση. Δεν θα σου ζητηθεί η συγκατάθεση σε περίπτωση που η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, κατά τη διαδικασία της βιντεοσκόπησης, δεν θα λάβει πλάνα από το κοινό.

Η εγγραφή σου σε εκδήλωση σε φυσικό ή διαδικτυακό χώρο ολοκληρώνεται αφού λάβεις μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού σου ταχυδρομείου –εκτός και εάν πρόκειται για ανοιχτή στο κοινό εκδήλωση, σε δημόσιο χώρο, όπου δεν απαιτείται προηγούμενη εγγραφή.

Για τις εκδηλώσεις που απαιτείται εγγραφή, οι λίστες συμμετεχόντων δεν δημοσιεύονται ενώ διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα όσων έχουν εγγραφεί για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης και αποκλειστικά για λόγους σύνταξης απολογισμών δράσεων.

Διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα που αφορούν τη βιντεοσκόπηση της εκδήλωσης για χρονικό διάστημα 10 ετών.

 

Ι. Εγγραφή στο Newsletter και στα Δελτία Τύπου

Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου για να σου στέλνουμε το ηλεκτρονικό Newsletter και τις ενημερώσεις της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, εφόσον εσύ έχεις ζητήσει την εγγραφή στις υπηρεσίες αυτές της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

Μόλις κάνεις την εγγραφή σου στο ηλεκτρονικό μας Νewsletter, λαμβάνεις ένα μήνυμα επιβεβαίωσης και στη συνέχεια θα λαμβάνεις τα ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία και τις ενημερώσεις μας.

Διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα παραμένεις εγγεγραμμένος στη λίστα αποδεκτών μας και τα διαγράφουμε σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σου.

 

ΙΑ. Προμηθευτές της ΕΟΕ

Εφόσον είσαι ελεύθερος επαγγελματίας ή ατομική επιχείρηση που παρέχεις υπηρεσίες ή προϊόντα στην ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, επεξεργαζόμαστε τα επαγγελματικά και φορολογικά σου στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση έδρας, ΑΦΜ), στοιχεία επικοινωνίας, δεδομένα πληρωμής (αριθμός λογαριασμού κ.λπ.) και τις πληροφορίες των μεταξύ μας συναλλαγών στο πλαίσιο των απαιτήσεων της ισχύουσας νομοθεσίας.

Διατηρούμε τα προσωπικά σου δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο από την ισχύουσα νομοθεσία και μέχρι τον εκ του νόμου χρόνο παραγραφής των εκάστοτε απαιτήσεων.

 

ΙΒ. Τεχνικά και οργανωτικά μέτρα

Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, με γνώμονα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σου δεδομένων, λαμβάνει σχετική πρόνοια για τη λήψη επαρκών και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για τη διαφύλαξη τόσο της τεχνολογικής όσο και της φυσικής ασφάλειας σύμφωνα με το άρ. 32 ΓΚΠΔ (ενδεικτικά: κρυπτογράφηση και τακτικές δοκιμές, ειδικοί κωδικοί σε εξουσιοδοτημένα άτομα για την πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων της, κ.ά.) και τηρεί τις αρχές της επεξεργασίας σύμφωνα με το γράμμα του ΓΚΠΔ, ήτοι την αρχή νομιμότητας, αντικειμενικότητας και διαφάνειας, την αρχή περιορισμού του σκοπού, την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, την αρχή της ακρίβειας, την αρχή του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης και την αρχή της ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας (άρ. 5 ΓΚΠΔ).    

 

Η παρούσα Πολιτική τροποποιήθηκε για τελευταία φορά στις 31 Μαρτίου 2024.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ
Κωνσταντίνα Ντεμίρη
Αγ. Κωνσταντίνου, 10437 Αθήνα
τηλ.: 210 8228704
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_Melissofagoi_2.jpg Pavlos

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας