search

Είμαστε μία από τις μακροβιότερες και πιο δραστήριες περιβαλλοντικές οργανώσεις στην Ελλάδα, με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.

Από το 1982, εργαζόμαστε ώστε να διασφαλίσουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον τόσο για τα πουλιά, όσο και για τον άνθρωπο, μέσα από δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

Πρωτοστατούμε σε εκστρατείες τοπικής, εθνικής και διεθνούς εμβέλειας, με στόχο να ευαισθητοποιήσουμε φορείς και πολίτες σχετικά με τις κύριες απειλές για την άγρια ζωή και τους κινδύνους για τη βιοποικιλότητα στη χώρα μας, ένα από τα τελευταία καταφύγια βιοποικιλότητας στην Ευρώπη και παγκόσμιας σημασίας κόμβο για τα μεταναστευτικά πουλιά.

Coming soon

Το έργο της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ περιλαμβάνει δράσεις προστασίας και μελέτης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης, καθώς και παρεμβάσεις για τα κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος. 

Σας ενδιαφέρει να εργαστείτε για την προστασία των πουλιών και της φύσης; Επιθυμείτε να γίνετε μέλος μιας ομάδας που εργάζεται με αφοσίωση και ενθουσιασμό για τη διατήρηση των πουλιών και των περιοχών που έχουν ανάγκη σε κάθε γωνιά της χώρας;

Δείτε τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και μπορεί να είσαι εσύ το επόμενο μέλος της ομάδας μας!

Εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο περιβάλλον για τα πουλιά και τον άνθρωπο μέσα από δράσεις διατήρησης, πολιτικής, ενημέρωσης και εκπαίδευσης.

Το έργο μας περιλαμβάνει πλήθος δράσεων: από τη μελέτη και την παρακολούθηση των πουλιών, έως την ενημέρωση, την εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά και τις παρεμβάσεις για κρίσιμα θέματα του φυσικού περιβάλλοντος.

Ενώστε μαζί μας τις δυνάμεις σας για ένα καλύτερο αύριο για τα πουλιά και τη φύση: μοιραστείτε τις επιτυχίες μας, ακολουθήστε τις δράσεις και τις εκστρατείες μας και ενημερωθείτε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και πώς μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στην αντιμετώπισή τους.

Η προσπάθεια για τη διατήρηση των πουλιών είναι και αγώνας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος συνολικότερα.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις παρακολούθησης, διατήρησης και έρευνας σε κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, με στόχο τη συστηματική μελέτη, προστασία και ανάδειξη των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.

Η προσπάθεια για τη διατήρηση των πουλιών είναι και αγώνας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος συνολικότερα.

Από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ εργάζεται αδιάλειπτα για τη μελέτη και αποτελεσματική προστασία απειλούμενων ειδών μέσα από προγράμματα διατήρησης και παρακολούθησης, καταμέτρησης πληθυσμών πουλιών, καθώς και με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πάνω στους κινδύνους που διατρέχουν πολλά είδη άγριων πουλιών στη χώρα μας. 

Από τις πιο απόκρημνες βουνοκορφές έως τις ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου, υλοποιούμε δράσεις σε δεκάδες σημαντικές περιοχές για τα πουλιά σε όλη την Ελλάδα.

Οι Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά (ΣΠΠ) αποτελούν ένα διεθνές δίκτυο περιοχών που είναι ζωτικές για τη διατήρηση παγκοσμίως απειλούμενων ειδών, ενδημικών ειδών ή ειδών πουλιών που εξαρτώνται από τους συγκεκριμένους βιοτόπους για την επιβίωσή τους. Το δίκτυο αυτό φιλοδοξεί να εξασφαλίσει στα πουλιά κατάλληλους τόπους για αναπαραγωγή, διαχείμαση ή στάση κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρόμων.

Οι περιοχές αυτές έχουν αναγνωριστεί με βάση καθαρά επιστημονικά κριτήρια και στην Ελλάδα υπάρχουν 208. Το να γνωρίζουμε πού βρίσκονται αυτές οι περιοχές και ποια είναι η αξία τους σε σχέση με τα είδη πουλιών που φιλοξενούν είναι το πρώτο βήμα για να συμμετάσχουμε στη διατήρησή τους.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συμμετέχει στο πρόγραμμα αναγνώρισης, καταγραφής και παρακολούθησης των ΣΠΠ στην Ελλάδα με στόχο την προώθηση των κατάλληλων μέτρων διατήρησης σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το Πρόγραμμα των ΣΠΠ της Ορνιθολογικής αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος της BirdLife International (Important Bird Areas / IBAs), μια παγκόσμια πρωτοβουλία που στοχεύει στην καταγραφή και προστασία όλων των περιοχών που είναι ζωτικές για τη διατήρηση των πουλιών του πλανήτη.

Η προσπάθεια για τη διατήρηση των πουλιών είναι και αγώνας για τη διατήρηση του περιβάλλοντος συνολικότερα.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις παρακολούθησης και καταγραφής πουλιών σε κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, με τη συμβολή εθελοντών από όλο τον κόσμο.

Ως επιστημονικό σωματείο, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει υλοποιήσει ή συμμετάσχει σε εκατοντάδες έρευνες και επιστημονικές δημοσιεύσεις, ενώ κάθε χρόνο αναπτύσσει συνεργασίες και υλοποιεί δράσεις υψηλού κύρους με σημαντικό επιστημονικό αντίκτυπο. 

Συμμετέχουμε ενεργά στη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων για καίρια ζητήματα πολιτικής προστασίας της φύσης και ιδίως των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους.

Παρεμβαίνουμε, πιέζουμε και κάνουμε προτάσεις, ώστε τα άγρια πουλιά και η φύση να έχουν φωνή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και όλες τις βαθμίδες της Πολιτείας, ενώ ως εταίρος της BirdLife International συμμετέχουμε ενεργά και από κοινού με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές ορνιθολογικές οργανώσεις στη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Τα πουλιά βρίσκονται παντού! Από τις πόλεις μέχρι τις ψηλές βουνοκορφές και από τους υγροτόπους έως τις απομονωμένες βραχονησίδες, αντιμετωπίζοντας πλήθος απειλών.

Παρεμβαίνουμε, πιέζουμε και προτείνουμε λύσεις, ώστε τα άγρια πουλιά και η φύση να έχουν φωνή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε όλες τις βαθμίδες της Πολιτείας.

Οι εκστρατείες για  την προστασία της φύσης βρίσκονται στον πυρήνα των δράσεών μας. Με εργαλεία μας την επιστημονική τεκμηρίωση, τις καίριες παρεμβάσεις μας, αλλά και τη δημιουργικότητα, επιδιώκουμε ευρείες συμμαχίες, πληροφορούμε τον πολίτη και την Πολιτεία, κερδίζοντας σημαντικές νίκες για τα άγρια πουλιά και τη φύση.

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, στα 40 χρόνια της ανελλιπούς δράσης της Για τα Πουλιά - Για τη Φύση - Για τον Άνθρωπο, έχει συσσωρεύσει πολύτιμη γνώση και πρακτική εμπειρία στον επιτυχή χειρισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων παραβίασης του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο Προγραμμάτων που υλοποιεί, η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει ξεκινήσει να μετουσιώνει σε πράξη μία σημαντική πρωτοβουλία: την παραγωγή πρωτότυπου και χρήσιμου υλικού που θα ενισχύσει την εκπαίδευση, τη δημιουργία ικανοτήτων και την ανάπτυξη της δράσης τοπικών ομάδων διατήρησης με στόχο την όσο το δυνατόν καλύτερη προστασία και θωράκιση των σημαντικών περιοχών για τα πουλιά και τη βιοποικιλότητα της χώρα μας, με έμφαση σε εκείνες τις περιοχές που φιλοξενούν πολύτιμους όσο και ευάλωτους βιότοπους, όπως είναι τα υγροτοπικά οικοσυστήματα και η νησιωτική φύση. 

 

Από την ύπαιθρο στο αστικό περιβάλλον και από το πεδίο στο σχολείο σχεδιάζουμε και υλοποιούμε δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης σε κάθε γωνιά της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκστρατείες και δράσεις ευαισθητοποίησης, υλοποιούμε Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και δημιουργούμε υλικά ενημέρωσης και εκπαίδευσης που φέρνουν μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στον κόσμο των πουλιών και της φύσης.

Τα άγρια πουλιά αποτελούν ένα από τα πολυτιμότερα κομμάτια της φύσης. Γι’ αυτό κι εμείς θέλουμε να σας κάνουμε να δείτε τον ουρανό με άλλα μάτια!

Η ενημέρωση των πολιτών για το φυσικό περιβάλλον και τα άγρια πουλιά αποτελεί βασικό άξονα της δράσης μας. Δημιουργούμε στοχευμένα υλικά ενημέρωσης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκστρατείες και δράσεις ευαισθητοποίησης που φέρνουν μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στον κόσμο των πουλιών και της φύσης.

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε άρθρα και αφιερώματα που έχουν δημοσιευθεί στο περιοδικό "Οιωνός", την εξαμηνιαία έντυπη έκδοση για τα μέλη της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας. 

Αν επιθυμείτε να λαμβάνετε και εσείς τον "Οιωνό", γίνετε μέλος της οικογένειας της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και θα μπείτε αυτόματα στις λίστες αποδεκτών! 

Οι δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ φέρνουν μικρούς και μεγάλους πιο κοντά στον μαγικό κόσμο των πουλιών και της φύσης!

Πάνω από δύο δεκαετίες έχουν περάσει από τότε που η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έκανε τα πρώτα της βήματα στον χώρο της Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης και Εκπαίδευσης. Είκοσι χρόνια μετά, συνεχίζουμε την προσπάθειά μας με αμείωτη όρεξη, θέτοντας υψηλότερους στόχους και ελπίζοντας ότι συμβάλλουμε έστω και λίγο στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κόσμου.

Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για παιδιά και ενήλικες, δημιουργούμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που ταξιδεύει σε κάθε γωνιά της χώρας, παρέχουμε υποστήριξη σε σχολεία και υλοποιούμε παιδικά εργαστήρια και εκδηλώσεις.

Φέρνουμε τη φύση στο σχολείο δημιουργώντας στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό και υλοποιώντας προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε κάθε γωνιά της χώρας.

Βρείτε δραστηριότητες, υλικό περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προτάσεις που θα υποστηρίξουν το έργο σας και θα σας βοηθήσουν να εμπνεύσετε τα παιδιά για να αναλάβουν δράση για την προστασία της φύσης και να γνωρίσουν τα πουλιά εντός και εκτός της σχολικής τάξης.

Επιμένουμε εδώ και πολλά χρόνια να υποστηρίζουμε συστηματικά τη βιωματική μάθηση στη φύση ώστε να αποκτήσουμε τα απαραίτητα εφόδια για να την κατανοήσουμε και να την προστατέψουμε.

Εκατοντάδες εκπαιδευτικοί έχουν ενσωματώσει τα ημερήσια Προγράμματα της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στις ετήσιες δραστηριότητές τους και χιλιάδες μαθητές και μαθήτριες συμμετέχουν κάθε χρόνο σε αυτά.

Κάθε χρόνο, σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για την προστασία απειλούμενων ειδών πουλιών, κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη συνύπαρξη με την άγρια ζωή στην πόλη. Η συμμετοχή σας σε αυτά κάνει τη φωνή μας να ακουστεί ακόμα πιο μακριά, ακόμα πιο δυνατά!

Τα εκπαιδευτικά μας Προγράμματα στοχεύουν στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και με τη συνεργασία τους δίνεται έμφαση στην άμεση επαφή των μαθητών και μαθητριών με το φυσικό περιβάλλον, στην απόκτηση προσωπικών εμπειριών, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, τη διεπιστημονικότητα, καθώς και στη θέληση για συμμετοχή σε δράσεις.

Το σύνολο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ κατατίθεται κάθε χρόνο στο Υπουργείο Παιδείας, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτα από το 2013 την έγκρισή τους.

Το εκπαιδευτικό υλικό της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ στοχεύει στην ενασχόληση των μαθητών και μαθητριών με την προστασία των απειλούμενων ειδών πουλιών και την απώλεια βιοποικιλότητας, ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως.

Ταξιδέψτε μαζί με απειλούμενα είδη πουλιών από κάθε γωνιά της Ελλάδας όπως τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου, μικρότερα και μεγαλύτερα αρπακτικά, μεταναστευτικά είδη πουλιών που δεν γνωρίζουν σύνορα, σπάνιες χήνες αλλά και σε βιότοπους που προστατεύονται για φύση που φιλοξενούν!

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Γνωρίστε μαζί μας τον υπέροχο κόσμο των πουλιών και της φύσης και συμβάλετε στην προστασία τους!

Πάρτε μέρος στις εκδηλώσεις και τα παιδικά μας εργαστήρια, ενημερωθείτε για δραστηριότητες που μπορούν να σας φέρουν πιο κοντά στη φύση και στη άγρια ζωή που ζει πλάι μας.

Κατευθύνσεις και χρήσιμες απαντήσεις για άμεση δράση: Τι κάνω αν αντιληφθώ περιστατικό λαθροθηρίας, αν βρω ένα τραυματισμένο πουλί, αν βρω δηλητηριασμένο δόλωμα ή ζώο στη φύση, αν διαπιστώσω μια περιβαλλοντική παράβαση κ.ά.

Υπερασπίσου τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, στηρίζοντας το έργο μας.

Μόνο με τη δική σου υποστήριξη μπορούμε να συνεχίσουμε με επιτυχία τη δράση μας για την προστασία των πουλιών.

Υπάρχουν πολλοί τρόποι να στηρίξεις τις δραστηριότητές μας. Βρες αυτόν που σου ταιριάζει και γίνε συνοδοιπόρος στην προσπάθειά μας!

Υπερασπίσου τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, στηρίζοντας το έργο μας!

Μόνο με τη δική σου υποστήριξη μπορούμε να συνεχίσουμε με επιτυχία τη δράση μας για την προστασία των πουλιών. Γίνε μέλος της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και ένωσε μαζί μας τις δυνάμεις σου για ένα καλύτερο αύριο για τα άγρια πουλιά και τη φύση στην Ελλάδα.

Κανε τη διαφορα!

Κανε τη διαφορα!

Γίνε μέρος της προσπάθειας για ένα καλύτερο αύριο για τα πουλιά & τη φύση

Υποστήριξέ μας

Τα Νέα μας

Να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για την προστασία των θαλασσών ζητούν...
20 Ιουν 2024

Να υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις για την προστασία των θαλασσών ζητούν...

Με επιστολή προς τον πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, 9 περιβαλλοντικές οργανώσεις και φορείς ζητούν την υλοποίηση των δεσμεύσεων που ανέλαβε η ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο...
Επικυρώθηκε ο Κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης
18 Ιουν 2024

Επικυρώθηκε ο Κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης

Η έγκριση και από το Συμβούλιο της Ευρώπης "σφράγισε" μια ιστορική νίκη για την ευρωπαϊκή φύση! Τη Δευτέρα, 17 Ιουνίου, έπειτα από αγωνιώδεις συζητήσεις, το Συμβούλιο...
(Και) Η Κοιλάδα του ποταμού Έβρου σε κλοιό ανεμογεννητριών
17 Ιουν 2024

(Και) Η Κοιλάδα του ποταμού Έβρου σε κλοιό ανεμογεννητριών

Άλλο ένα περιβαλλοντικό έγκλημα, καλυμμένο με τον «πράσινο» μανδύα των ανεμογεννητριών, σχεδιάζεται στον πολύπαθο Έβρο: αυτή τη φορά στο στόχαστρο μπαίνει η κοιλάδα του ποταμού...
Tα «Πουλιά στον Αέρα» έδωσαν φτερά στα παιδιά
17 Ιουν 2024

Tα «Πουλιά στον Αέρα» έδωσαν φτερά στα παιδιά

Στις αρχές Ιουνίου, λίγες ημέρες πριν την επίσημη ληξη της φετινής σχολικής χρονιάς, γιορτάσαμε και αποχαιρετήσαμε μια «φτερωτή» χρονιά γεμάτη δράσεις στη φύση και στην τάξη, στο...
8η Διεθνής Απογραφή Λευκών Πελαργών
13 Ιουν 2024

8η Διεθνής Απογραφή Λευκών Πελαργών

Όχι μόνο αριθμοί: η 8η Διεθνής Απογραφή Πελαργών Ψηλός, κομψός, με μακριές πλατιές φτερούγες και φωτεινό κόκκινο ράμφος, ο Λευκός Πελαργός αποπνέει γαλήνη και στωικότητα, ενώ...
όλα τα νέα

Εκδηλώσεις - Highlight του μήνα

Εκδρομή στο Δέλτα του Έβρου & στη Δαδιά, σε ένα Σαββατοκύριακο!
11 Μάι 2024

Εκδρομή στο Δέλτα του Έβρου & στη Δαδιά, σε ένα Σαββατοκύριακο!

11 και 12 Μαΐου 2024 Η 2η εκδρομή μας είναι αφιερωμένη σε δύο «διαμάντια» της ελληνικής φύσης: το Δέλτα του Έβρου...
15/4 - Συνέντευξη Τύπου για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία
11 Απρ 2024

15/4 - Συνέντευξη Τύπου για την ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία

Πρόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου «Ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία: Περιοχή ελέγχου εκπομπών αζώτου στη Μεσόγειο για καθαρότερο αέρα» Δευτέρα 15 Απριλίου 2024...
Koziakas Trail: 12 Μαΐου 2024
12 Μάι 2024

Koziakas Trail: 12 Μαΐου 2024

Ένας αγώνας στα μονοπάτια του Κόζιακα, αφιερωμένος στη διάσωση του Ασπροπάρη! Ο αγώνας KoziakasTrail απευθύνεται σε όλους τους λάτρεις των βουνών...

Τα πουλιά του μήνα

Falco eleonorae

Μαυροπετρίτης

Upupa epops

Τσαλαπετεινός

Himantopus himantopus

Καλαμοκανάς

Neophron percnopterus

Ασπροπάρης

Merops apiaster

Μελισσοφάγος

όλα τα πουλιά

Ποιοι είμαστε

Είμαστε μια από τις μακροβιότερες & πιο δραστήριες περιβ/κές οργανώσεις στην Ελλάδα με αντικείμενο την προστασία των άγριων πουλιών & των βιοτόπων τους

περισσότερα

Τι κάνουμε

Εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο περιβάλλον για τα πουλιά και τον άνθρωπο μέσα από δράσεις διατήρησης, πολιτικής, ενημέρωσης & εκπαίδευσης

περισσότερα

Υποστήριξέ μας

Υπερασπίσου τα πουλιά και τους βιοτόπους τους, στηρίζοντας το έργο μας. Μάθε πώς μπορείς να μας βοηθήσεις.

περισσότερα

Που έχουμε δράση

Από τις ψηλότερες βουνοκορφές έως τις ακατοίκητες νησίδες του Αιγαίου, υλοποιούμε δράσεις σε πάνω από 70 περιοχές σε όλη την Ελλάδα

περισσότερα

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας