en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR057 Μάτι Τυρνάβου
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, C1
Συντεταγμένες: 39o 49' B 22o 17' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 74-100 μέτρα
Εμβαδόν: 5,000 στρ.

Περιγραφή της Περιοχής
Υγρότοπος που τροφοδοτείται από πηγές και καλύπτεται από καλαμώνες (Phragmites) και περικλείεται από γεωργικές εκτάσεις.

Ενδιαιτήματα: Τεχνητά τοπία (10%: Καλλιεργήσιμη γη, Δασικές φυτείες), Δάση και δασικές εκτάσεις (5%: Αλλουβιακά (υδρόφιλα) και υδροχαρή δάση και θαμνώνες), Λιβάδια (20%: Υγρά ποολίβαδα), Θαμνώνες (5%: Σκληρόφυλλοι θάμνοι, γκαρίγκ και μακί), Υγρότοποι (65%: Ποτάμια και ρέματα, Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αγροτικές χρήσεις (20%), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες, τουρισμός/αναψυχή (5%), διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής) (90%)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Κανένα
Διεθνές: Κανένα
Ορνιθοπανίδα
Σημαντική περιοχή για είδη που αναπαράγονται στους καλαμώνες και για διαβατικά υδρόβια. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Aythya nyroca.

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Falco naumanni Κιρκινέζι μη αναπαραγόμενος επισκέπτης 1996 Σύνηθες μέτρια A1, C1
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Η υδροληψία, υπογείων και επιφανειακών υδάτων, για άρδευση των καλλιεργειών αποτελεί σοβαρή απειλή.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (άγνωστη), αποστραγγίσεις (υψηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (χαμηλή), τουρισμός/αναψυχή (χαμηλή), μη αειφορική εκμετάλλευση (υψηλή)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr