en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
5 Οκτωβρίου 2016
Εκδρομή σε Αμβρακικό και Μεσολόγγι 27-30 Οκτωβρίου 2016

Μια εκδρομή στους πλέον σημαντικούς υγροτόπους της Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία στο τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου με αναχώρηση το απόγευμα της Πέμπτης 27/10 και επιστροφή την Κυριακή 30/10. Η εκδρομή απευθύνεται στα μέλη και τους εθελοντές της Ορνιθολογικής, σε φοιτητές συναφών σχολών και στους φίλους της παρατήρησης πουλιών. Η διαμονή θα γίνει στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ  https://www.byzadino.gr/el/  στην Άρτα. Η κύρια εκδρομή θα γίνει στο βόρειο τμήμα του Αμβρακικού, στη περιοχή που σχηματίζεται από τα δέλτα των ποταμών Λούρου και Άραχθου και θα συνδυάσει την τρίτη ημέρα επισκέψεις στα Στενά της Κλεισούρας και σε σημαντικούς βιοτόπους του Μεσολογγίου.

Ο Αμβρακικός είναι ένα εκτεταμένο σύστημα υγροτόπων διεθνούς σημασίας, που προστατεύεται από τη Συνθήκη Ramsar ήδη από το 1972, ενώ έχει ενταχθεί και στο δίκτυο «Φύση 2000». Από το 2008 έχει θεσμοποιηθεί ως Εθνικό Πάρκο. Αποτελείται από υφάλμυρες λιμνοθάλασσες, αμμώδεις λουρονησίδες, αλμυρόβαλτους, καλαμώνες, υγρολίβαδα, λασποτόπια και άλλα οικοσυστήματα. Οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται και ως ιχθυοτροφεία. Τα τελευταία χρόνια στην περιοχή έχουν καταγραφεί περισσότερα από 254 είδη πουλιών, από τα οποία 78 είδη τα συναντάμε όλη τη διάρκεια του έτους. Από τα πουλιά της περιοχής, 126 είδη αναφέρονται ως απειλούμενα και προστατευόμενα στην Ε.Ε., ενώ ο Αργυροπελεκάνος και άλλα 5 είδη απειλούνται σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Τα παγκοσμίως απειλούμενα είδη είναι ο Αργυροπελεκάνος (Pelecanus crispus), η Βαλτόπαπια (Aythya nyroca), ο Ήταυρος (Botaurus stellaris), ο Στικταετός (Aquila clanga), ο Κραυγαετός (Aquila pomarina) και η Λαγγόνα (Phalacrocorax pygmeus).

Οι υγρότοποι του Αμβρακικού αποτελούν Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΙΒΑ) με κωδικό GR 081 https://ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=81 και προστατεύονται ως  ΖΕΠ.  Περισσότερες πληροφορίες δείτε στην ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού  https://www.amvrakikos.eu/?page=gr_parko 
 

Στον Αμβρακικό θα επισκεφθούμε τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού στη Σαλαώρα και το ΚΠΕ Αράχθου στην Κόπραινα, κάνοντας παρατήρηση πουλιών αντίστοιχα στις λιμνοθάλασσες της Ροδιάς, στη Λογαρού, σε Τσουκαλιό- Αυλερή την πρώτη ημέρα και στο Πλαματερό - εκβολές Αράχθου και Βωβού ποταμού τη δεύτερη.
 
Με τη βοήθεια έμπειρων παρατηρητών-μελών της Ορνιθολογικής αναμένεται να παρατηρηθούν ενδεικτικά τα εξής είδη:

- Στο Τσουκαλιό και στις άλλες λιμνοθάλασσες θα δούμε πάπιες (Κιρκίρια, Πρασινοκέφαλες, Χουλιαρόπαπιες, Σουβλόπαπιες, Βαλτόπαπιες, Βαρβάρες), βουτηχτάρια (κυρίως Σκουφοβουτηχτάρια, Μαυροβουτηχτάρια) και βέβαια Αργυροπελεκάνους, ερωδιούς (Σταχτοτσικνιάς, Λευκοτσικνιάς, Αργυροτσικνιάς, πιθανόν και Γελαδάρης) καθώς και τα εντυπωσιακά Φοινικόπτερα.

- Η περιοχή γύρω από τη λιμνοθάλασσα της Ροδιάς και το Μαυροβούνι προσφέρονται για παρατήρηση αρπακτικών, που αναζητούν την τροφή τους στους υγροτόπους και στους καλαμώνες.: πιθανή η παρατήρηση Στικταετού, Ψαραετού και Πετρίτη, πιο βέβαιη Γερακίνας, Καλαμόκιρκου και  Βραχοκιρκίνεζου.

- Στο Πλαματερό - εκβολές Αράχθου θα παρατηρήσουμε, εκτός από τα προηγούμενα, αρκετά παρυδάτια: Πρασινοσκέλης, Κοκκινοσκέλης, Αργυροπούλι, Βροχοπούλι, Μπεκατσίνι και διάφορα είδη από σκαλίδρες, σφυριχτές και τρύγγες. 


 

Το Μεσολόγγι αποτελεί επίσης μία από τις ωραιότερες και σημαντικότερες ορνιθολογικά περιοχές της χώρας, η οποία περιλαμβάνει τις λιμνοθάλασσες Μεσολογγίου και Αιτωλικού και ένα δίκτυο υγροτόπων, που έχουν δημιουργηθεί ανάμεσα στις εκβολές των ποταμών Αχελώου και Ευήνου. Η περιοχή έχει να επιδείξει σχεδόν 300 είδη πουλιών (60 στον κατάλογο των αυστηρά προστατευόμενων), 50 είδη ψαριών, πλούσια χλωρίδα και μεικτά οικοσυστήματα που περιλαμβάνουν ποτάμιες και παραποτάμιες περιοχές, υδροχαρή δάση, παραγωγικές καλλιέργειες, λιμνοθάλασσες, αλμυρόβαλτους, βάλτους με γλυκό νερό, λασποτόπια, εκτεταμένους καλαμώνες, λουρονησίδες και διάσπαρτους βραχώδεις λόφους. Οι λιμνοθάλασσες χρησιμοποιούνται επίσης ως ιχθυοτροφεία και αλυκές, ενώ οι βραχώδεις περιοχές, το γειτονικό όρος δυτικός Αράκυνθος και τα Στενά της Κλεισούρας είναι χώροι μεγάλης σημασίας για τα αρπακτικά, που κυνηγούν στα πεδινά και τις λιμνοθάλασσες.

Η περιοχή προστατεύεται ως Εθνικό Πάρκο από το 2006, ωστόσο τέθηκε σε καθεστώς προστασίας ήδη από το 1972 μέσω της Σύμβασης Ramsar για τους Υγροτόπους Διεθνούς Σημασίας ως σημαντικό ενδιαίτημα για υδρόβια πουλιά: η θέση, η έκταση και η μορφολογία της συντείνουν στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού πουλιών και ειδών, κυρίως υδρόβιων και παρυδάτιων κατά τη μετανάστευση, την αναπαραγωγή ή το ξεχειμώνιασμα. Οι υγρότοποι του Αιτωλικού και Μεσολογγίου αποτελούν επίσης Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά (ΙΒΑ) με κωδικό GR 092 και προστατεύονται ως ΖΕΠ (Ζώνη Ειδικής Προστασίας). Δείτε σχετικά το https://www.ornithologiki.gr/page_iba.php?aID=92  και την ιστοσελίδα του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου Αιτωλικού  https://www.fdlmes.gr/  
 

Η εκδρομή στο Μεσολόγγι περιλαμβάνει κατά σειρά:
 

Επίσκεψη στο φαράγγι της Κλεισούρας, περιοχή χαρακτηρισμένη ως «ιδιαίτερου φυσικού κάλλους» και κατάλληλη για παρατήρηση αρπακτικών. Πιθανή η παρατήρηση Όρνιου, Φιδαετού, Γερακίνας, Βραχοκιρκίνεζου και επίσης  Κόρακα, Γαλαζοκότσυφα και Βραχοτσοπανάκου.

Επίσκεψη στις Αρχαίες Οινιάδες - αρχαία πόλη δυτικά των εκβολών του Αχελώου, με αρκετές δυνατότητες παρατήρησης (Κλειδωνάς, Κελάδες και άλλα μικροπούλια). Επίσης παρατήρηση υδρόβιων στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του Αχελώου (ανάχωμα Λούρου, λιμνοθάλασσες Θολής, Προκοπάνιστου). Εδώ μπορούμε να παρατηρήσουμε όλα τα είδη που θα δούμε στον Αμβρακικό και ορισμένα είδη επιπλέον (ενδεικτικά Αβοκέτα, Πετροτουρλίδα κα).

Συνολικά πρόκειται για εκδρομή, η οποία υλοποιείται στις ορνιθολογικά πλουσιότερες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και η οποία θα προσφέρει εκπλήξεις και ιδιαίτερες εμπειρίες παρατήρησης σε όλους τους συμμετέχοντες!
Η μετακίνηση θα γίνει με λεωφορείο και η αναχώρηση θα είναι από την πλατεία Ομονοίας στις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης 27/10/2016. Όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε, δείτε το Πρόγραμμα της εκδρομής και συμπληρώστε τώρα τη Δήλωση Συμμετοχής ώστε να λάβετε αναλυτικότερες πληροφορίες (κόστος, τρόπος πληρωμής, ξενοδοχείo).

• Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο της διοργάνωσης, Σπύρο Ψύχα στο spsychas@ornithologiki.gr  και στο τηλ. 210 8227937, εσωτ. 106, ή στο κινητό 6974 510976.

 

Υποστήριξε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Γίνε μέλος

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr