search

Παράνομες δραστηριότητες όπως η λαθροθηρία, η παγίδευση ή το εμπόριο άγριων πουλιών εξακολουθούν να συμβαίνουν σε πολλές χώρες της ΕΕ, με ορισμένες από αυτές να χαρακτηρίζονται ως «μαύρα σημεία». Επιπλέον, το εύρος του φαινομένου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης επηρεάζει άμεσα τα μεταναστευτικά είδη εντός της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, απειλείται και η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας για τα Πουλιά, καθώς και του πρώτου στόχου της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, που στοχεύει στην επίτευξη μετρήσιμης βελτίωσης της διατήρησης των ειδών της ΕΕ.

Το Πρόγραμμα LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών (LIFE Against Bird Crime) στηρίζεται στην πρόσφατη βελτίωση της αντιμετώπισης της παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και εμπορίας άγριων πουλιών, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή επειγουσών δράσεων τόσο στις τέσσερις χώρες προτεραιότητας της ΕΕ, όσο και σε χώρες εκτός, όπου η λαθροθηρία μεταναστευτικών πουλιών έχει άμεση σχέση με το πρόβλημα σε επίπεδο ΕΕ.

Το έργο υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος MAVA και του Πράσινου Ταμείου. Η περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος είναι 4 χρόνια (1η Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2022) και υποστηρίζεται από μια συμμαχία εθνικών εταίρων της BirdLife International από Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, ενώ συντονίζεται από τη BirdLife Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας.

 • Κάθε χρόνο, περισσότερα από 25 εκατομμύρια πουλιά θανατώνονται παράνομα στη Μεσόγειο

  The Killing BirdLife 3

  Παράνομες δραστηριότητες όπως η λαθροθηρία, η παγίδευση ή το εμπόριο άγριων πουλιών εξακολουθούν να συμβαίνουν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ορισμένες από αυτές να χαρακτηρίζονται ως «μαύρα σημεία». Επιπλέον, το εύρος του φαινομένου εκτός της ΕΕ επηρεάζει άμεσα τα μεταναστευτικά είδη και εντός της.

  Ως εκ τούτου, απειλείται το καθεστώς διατήρησης των ειδών αυτών και κατ’ επέκταση η επίτευξη των στόχων τόσο της Στρατηγικής για τη Βιοποικιλότητα (με ορίζοντα το 2030) όπως και της Οδηγίας για τα Πουλιά, το πρώτο νομοθέτημα της ΕΕ για την προστασία της βιοποικιλότητας.

  Το Πρόγραμμα LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών (LIFE Against Bird Crime), που στην Ελλάδα υλοποιεί η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, εστιάζει στις Μεταναστευτικές Διαδρομές που διέρχονται από τα «μαύρα σημεία» των χωρών και στοχεύει να μεταδώσει το μήνυμα για την εξάλειψη του εγκλήματος ενάντια στα άγρια πουλιά αλλά και στην εξασφάλιση ασφαλών μεταναστευτικών διαδρομών.

  Γιατί είναι σημαντική η καταπολέμηση και εξάλειψη αυτών των βίαιων, μη επιλεκτκών πρακτικών; Η Ελλάδα φιλοξενεί εκατοντάδες είδη πουλιών και αποτελεί παγκοσμίως σημαντικό μεταναστευτικό πέρασμα. Την ίδια στιγμή, θεωρείται «μαύρο σημείο» (black spot), μια «μαύρη τρύπα» δηλαδή για τα μεταναστευτικά πουλιά -κυρίως λόγω της έντασης του φαινομένου της λαθροθηρίας που εξακολουθεί να καταγράφεται σε πολλές περιοχές της χώρας μας και ειδικά στα Ιόνια νησιά όπου επιβιώνει το λεγόμενο «Ανοιξιάτικο κυνήγι» (μια παράνομη πρακτική θανάτωσης με στόχο το τρυγόνι και άλλα μεταναστευτικά είδη). Ταυτόχρονα, όπως και σε άλλα τμήματα της Μεσογείου, η παγίδευση «ωδικών»  πουλιών αλλά και μεταναστευτικών ειδών, συνεχίζει να υφίσταται και να αντιμετωπίζεται με ανοχή από πολλές τοπικές κοινωνίες, πιο συχνά ως «τοπική παράδοση» (π.χ. σε πολλά νησιά του Αιγαίου).

  Δυστυχώς, παρόλο που και στη χώρα μας τόσο η θανάτωση όσο και η παγίδευση/εμπορία άγριων πουλιών απαγορεύεται από το νόμο, στην Ελλάδα κάθε χρόνο, περισσότερα από 700.000 άγρια πουλιά πέφτουν θύματα παράνομης θανάτωσης και παγίδευσης. 

  TRYGONI BLMalta

  Οι δράσεις του Προγράμματος εστιάζονται κατά ένα μέρος τους γεωγραφικά, συγκεκριμένα στα Ιόνια Νησιά, και κατά ένα μέρος τους θεματικά, σε μείζονες περιοχές ενδιαφέροντος σε ολόκληρη την Ελλάδα.

  • Ιόνια Νησιά

  Σημαντικότατος σταθμός για τη διαδρομή πολλών μεταναστευτικών πουλιών, και ειδικά του Τρυγονιού, τα νησιά και οι νησίδες του Ιονίου αποτελούν εστία ανοιξιάτικης λαθροθηρίας, καλυμμένη πίσω από τη δικαιολογία μιας ανενεργού πλέον «παράδοσης».

  • Υπαίθριες αγορές στα μεγάλα αστικά κέντρα

  Η διακίνηση παράνομα παγιδευμένων άγριων πουλιών γίνεται κυρίως μέσα από υπαίθριες αγορές στις παρυφές των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το «παζάρι» του Σχιστού στην Αττική.

  • Καταστήματα πώλησης ωδικών πτηνών & pet-shops

  Ορισμένα καταστήματα πώλησης ωδικών πτηνών και pet shops διακινούν παράνομα παγιδευμένα άγρια πουλιά δίπλα στα νόμιμα, δακτυλιωμένα πουλιά εκτροφής. Τέτοιες περιπτώσεις καταγράφονται σε ολόκληρη τη χώρα.

  • Διαδικτυακή προώθηση του εγκλήματος ενάντια στα άγρια πουλιά 

  Το Διαδίκτυο χρησιμεύει ως τόπος παροχής συμβουλών και «τεχνογνωσίας» αλλά και συναλλαγής μεταξύ λαθροκυνηγών, ατόμων που παγιδεύουν άγρια πουλιά και υποψήφιων αγοραστών.

   


   >> Επισκεφθείτε τον διεθνή ιστότοπο του Προγράμματος:

  flightforsurvival.org

  LABC logos ALLGreenFund

  Το Πρόγραμμα LIFE Against Bird Crime «Ευαισθητοποίηση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών στις χώρες προτεραιότητας κατά μήκος των μεταναστατευτικών διαδρομών» (LIFE17 GIE/NL/000599), υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος MAVA και του Πράσινου Ταμείου. Η περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος είναι 4 χρόνια (1η Σεπτεμβρίου 2018 - 31 Οκτωβρίου 2022) και υποστηρίζεται από μια συμμαχία εθνικών εταίρων της BirdLife International από Κροατία, Κύπρο, Ελλάδα και Ιταλία, ενώ συντονίζεται από τη BirdLife Ευρώπης & Κεντρικής Ασίας.

 • Η στρατηγική του Προγράμματος LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς έργου κατά της λαθροθηρίας, παγίδευσης και εμπορίας άγριων πουλιών, συμβάλλοντας έτσι στην εφαρμογή της Οδηγίας της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων Πουλιών και στην εξάλειψη της δεύτερης μεγαλύτερης απειλής (μετά την απώλεια βιοτόπων) για την επιβίωσή τους.

   Οι στόχοι του Προγράμματος, μέσω των δράσεων επικοινωνίας, ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και πολιτικής είναι:

  1. Διεύρυνση και βελτίωση της γνώσης του κοινού σχετικά με τα εγκλήματα κατά των άγριων πουλιών στις περιοχές προτεραιότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν και να προωθηθούν στοχευμένες δράσεις εντός και εκτός των περιοχών δράσης του Προγράμματος
  2. Αύξηση της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωση της απαίτησης του κοινού για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης & παγίδευσης άγριων πουλιών.
  3. Υποστήριξη των αυξημένων διεθνών και εθνικών προσπαθειών για τη διασφάλιση πολιτικής δέσμευσης και τεχνικής ικανότητας στην επιβολή μέτρων για τον τερματισμό της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών
  4. Σχεδίαση και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τοπικούς χρήστες γης, στις χώρες προτεραιότητας, με στόχο την επίδειξη, ανταλλαγή και προώθηση αποτελεσματικών μέτρων/δράσεων για τη μείωση της παράνομης θανάτωσης και αιχμαλωσίας πουλιών
  5. Διατήρηση και ενίσχυση των δικτύων δημόσιων οργανώσεων και κοινωνικών ομάδων που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών.

   

   

  Εκστρατεία για την καταπολέμηση του Εγκλήματος κατά των άγριων πουλιών στην Ελλάδα

  Το έγκλημα κατά των άγριων πουλιών δεν είναι μόνο έγκλημα κατά της βιοποικιλότητας: είναι ένα ποινικό αδίκημα που τιμωρείται. Κι όμως, από πολλούς θεωρείται ακόμη κάτι «φυσιολογικό» και αποδεκτό, απλώς και μόνο επειδή συνεχίζονται κάποιες πρακτικές και «παραδόσεις» του παρελθόντος.

  Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία έχει ξεκινήσει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λαθροθηρία και την παράνομη παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών στην Ελλάδα, ενώ υλοποιεί στοχευμένες δράσεις για την καταπολέμηση του φαινομένου της χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων στο ύπαιθρο.

  Η λαθροθηρία, η παράνομη παγίδευση και εμπορία καθώς και η χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων αποτελούν τις 3 κύριες διαστάσεις του Εγκλήματος με θύματα άγρια πουλιά, εξαιτίας του οποίου περισσότερα από 700.000 άγρια πουλιά χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο στην ελληνική επικράτεια.

  Η προβολή των υλικών της εκστρατείας ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, των νέων, των βίντεο, των φωτογραφιών και των σχετικών συνδέσμων γίνεται μέσω παραδοσιακών και κοινωνικών μέσων, εκδηλώσεων, στοχευμένων δράσεων καθώς και μέσω του ιστότοπου της εκστρατείας «Flight for Survival».

 • Κάθε χρόνο, 20 εκατομμύρια πουλιά πέφτουν θύματα παράνομης θανάτωσης ή/και παγίδευσης στη Μεσόγειο.

  Τα "ωδικά" πουλιά αποτελούν μια ομάδα ειδών που υφίσταται το μεγαλύτερο πλήγμα εξαιτίας της επιβίωσης σε πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, απαρχαιωμένων όσο και παράνομων μεθόδων αιχμαλωσίας άγριων πουλιών, που είναι όχι μόνο βάναυσες αλλά και μη επιλεκτικές ως προς τον αριθμό και τα είδη πουλιών που πιάνονται. 

  Ετησίως, περισσότερα από 500.000 άγρια πουλιά παγιδεύονται παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Το νούμερο αυτό, που αποτελεί υποεκτίμηση του πραγματικού αριθμού, κατατάσσει την Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τη χειρότερη επίδοση στην προστασία των άγριων πουλιών, τόσο στη Μεσόγειο όσο και πανευρωπαϊκά. Δεν είναι τυχαίο ότι η χώρα μας θεωρείται "μαύρη τρύπα" για πολλά μεταναστατευτικά και "ωδικά" είδη πουλιών που είναι εκείνα που καταλήγουν πιο συχνά σε παγίδες ή κλουβιά.

  Συνολικά, πάνω από 55 είδη άγριων πουλιών αποτελούν στόχο παγίδευσης στην Ελλάδα. Από τα 24 είδη που αποτελούν τα πιο συχνά θύματα παγίδευσης και πωλούνται παράνομα στη χώρα μας, η μεγάλη πλειοψηφία ανήκει στην οικογένεια των Σπιζών, ευρύτερα γνωστά και ως «ωδικά πουλιά». Η σύλληψη και πώληση σπιζών, ιδιαίτερα Καρδερίνων και Φλώρων, αποτελεί μια παλιά πρακτική που, αν και πλέον απαγορεύεται από τη νομοθεσία, παραμένει δυστυχώς πολύ δημοφιλής σε πολλές περιοχές της χώρας μας, όπως τα νησιά του Αιγαίου, η Αττική (με επίκεντρο το παζάρι του Σχιστού) και η Θεσσαλονίκη.

  Schisto market Athens ORNITHOLOGIKI 2

   Η παράνομη παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών δεν είναι "παράδοση", είναι ΕΓΚΛΗΜΑ. Σύμφωνα και με την εθνική νομοθεσία, άγρια είδη πουλιών που έχουν συλληφθεί παράνομα στο φυσικό τους περιβάλλον είναι παράνομο να βρίσκονται σε κλουβί και να πωλούνται.

  Με βάση το άρθρο 5 της Οδηγίας 2009/147/EΚ για τα Άγρια Πουλιά, η σύλληψη και κατοχή όλων των ειδών άγριων πτηνών από το φυσικό περιβάλλον απαγορεύεται, ενώ δυνάμει του άρθρου 6 παρ. 1 της ΚΥΑ Η.Π. 37338/1807/Ε.103 που ενσωματώνει την Οδηγία αυτή στο εθνικό δίκαιο, απαγορεύεται: «α) ο από πρόθεση φόνος ή σύλληψή τους με οιονδήποτε τρόπο, (...) δ) η κατοχή, η διατήρηση σε αιχμαλωσία, η έκθεση σε κοινή θέα και η ταρίχευση των ειδών των οποίων απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη, καθώς και η έκθεση σε κοινή θέα νεκρών πτηνών». Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές (πρόστιμο από 500−1.000 ευρώ) και ποινικές κυρώσεις (φυλάκιση 20 ημερών έως 1 έτος και χρηματική ποινή).

  Η παγίδευση άγριων πουλιών έχει αρνητικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα: από τις εκατοντάδες χιλιάδες άγριων πουλιών που συλλαμβάνονται, μεγάλο ποσοστό πεθαίνει αργά και βασανιστικά πάνω στην παγίδα αλλά και κατά τη διακίνηση τους, λόγω των άσχημων συνθηκών διαβίωσης. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις όπου τα θηλυκά θανατώνονται επί τόπου για να μην ξαναπιαστούν στις παγίδες.

  Ακόμα και τα πουλιά που επιβιώνουν σε καθεστώς αιχμαλωσίας ωστόσο, δεν έχουν απαραίτητα μεγάλο προσδόκιμο ζωής αφού η αναπαραγωγή τους είναι πολύ δύσκολη διαδικασία, γι’ αυτό και κάθε χρόνο επαναλαμβάνεται η παγίδευση πουλιών από τα ίδια άτομα που έχουν τη σχετική «τεχνογνωσία».

  Επιπλέον, τα άγρια πουλιά δεν ανήκουν σε κλουβί: είναι παγιδευμένα σε έναν μικρό χώρο που δεν είναι φτιαγμένος για αυτά. Γι’ αυτό είναι νευρικά, χτυπιούνται στα κάγκελα και προσπαθούν διαρκώς να δραπετεύσουν. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι, με την αυξανόμενη κρίση στη βιοποικιλότητα, κάθε επιπλέον επέμβαση στην άγρια ζωή επιφέρει επικίνδυνη ανισορροπία στη Φύση. Όταν περίπου το 14% των ειδών πουλιών του πλανήτη απειλείται και 1 στα 5 είδη στην Ευρώπη κινδυνεύει να εξαφανιστεί, κανένα πουλί δεν «περισσεύει».

   

   

  Μέσα και μέθοδοι παράνομης παγίδευσης και εμπορίας

  καπατσες Δίχτυα Ξόβεργα

  Τα πιο συνηθισμένα μέσα παγίδευσης που χρησιμοποιούνται από τους λεγόμενους «πουλοπιάστες» είναι:

  • οι ξόβεργες (κλαδάκια αλειμμένα με την κολλώδη ουσία ιξό),
  • τα δίχτυα
  • οι καπατσέδες (μικρά κλουβιά με καπάκι που κλείνει όταν μπουν πουλιά μέσα) και
  • οι «λίμνες» (μέθοδος ιδιαίτερα δημοφιλής σε νησιωτικές περιοχές, όπως στη Σαντορίνη)

   Σχεδόν πάντα υπάρχει στο σημείο και ο «κράχτης», δηλαδή πουλιά ζωντανά που βρίσκονται σε παρακείμενο κλουβί ή δένονται στο έδαφος με σπάγκο περασμένο στον λαιμό, ώστε να παραμένουν κοντά στην παγίδα. Πολλές φορές την παγίδα συμπληρώνουν ηλεκτρονικές συσκευές αναπαραγωγής ήχων. Πέρα από βάναυσες, αυτές οι παγίδες είναι και μη-επιλεκτικές ως προς τον στόχο τους, με αποτέλεσμα να βρίσκουν σε αυτές φρικτό θάνατο πολλά διαφορετικά είδη πουλιών.

  Το φαινόμενο της παράνομης παγίδευσης δεν περιορίζεται, φυσικά, στους ερασιτέχνες «ξοβεργάδες» αλλά έχει λάβει διαστάσεις μαζικού εμπορίου. Μάλιστα, με βάση τα είδη που αιχμαλωτίζονται συχνότερα καθώς και τις μεθόδους που προτιμούν τα άτομα που αιχμαλωτίζουν άγρια πουλιά, κύριος σκοπός της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη χώρα μας φαίνεται πως αποτελεί το κέρδος από την πώληση των πουλιών «για κλουβί» -είτε για εκτροφή, είτε απευθείας ως ζώα συντροφιάς.

  Μια κυριακάτικη βόλτα σε κάποιο από τα υπαίθρια, συχνά παράνομα, παζάρια όπου πωλούνται και άγρια πουλιά, με χαρακτηριστικότερο όλων αυτό του Σχιστού, μπορεί να αποδείξει του λόγου το αληθές: εκατοντάδες άγρια πουλιά διατίθενται προς πώληση, στοιβαγμένα σε μικρά και βρώμικα κλουβιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα πουλιά που κατάσχονται κατά τη διάρκεια εφόδων της Αστυνομίας, της Δασικής Υπηρεσίας και της Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής, βρίσκονται σε τόσο κακή κατάσταση που χρειάζεται να μεταφερθούν άμεσα στο κοντινότερο Κέντρο/Σύλλογο Περίθαλψης Άγριων Ζώων ενώ μεγάλο ποσοστό αυτών δεν επιβιώνει.

  20160611 Athens Market HOS RoulaTrigou limesticks CABS

   Επιπλέον, άγρια πουλιά πωλούνται παράνομα και σε αρκετά pet shops, τόσο στην επαρχία όσο και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα παράνομα παγιδευμένα πουλιά πωλούνται σε πολλές περιπτώσεις δίπλα σε πουλιά εκτροφής τα οποία όμως επιτρέπεται να πωλούνται νόμιμα από τα καταστήματα κατοικίδιων, με την προϋπόθεση να φέρουν στο πόδι τους ειδικό δαχτυλίδι (κλειστού τύπου) και να συνοδεύονται από ειδικά πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι προέρχονται από εκτροφεία και δεν έχουν συλληφθεί παράνομα στη φύση.

  Τα τελευταία χρόνια και το Διαδίκτυο χρησιμεύει ως τόπος παροχής συμβουλών και «τεχνογνωσίας» αλλά και συναλλαγής μεταξύ λαθροθήρων, ατόμων που παγιδεύουν άγρια πουλιά και υποψήφιων αγοραστών, με τις συναλλαγές να γίνονται πλέον μέσα από σελίδες ατόμων και ομάδων στα κοινωνικά δίκτυα (facebook, youtube) αλλά και εξειδικευμένα fora με περιορισμένη πρόσβαση.

  Μικρές Αγγελίες fb BLUR  Αλέξανδρος Αναγνωστάκης PrintScreen1 BLUR

   Πώς μπορείς να βοηθήσεις:

  png clipart red and white check bullet google docs bullet points angle text thumbnailΑνάφερε κάθε παράνομο περιστατικό στην πλησιέστερη Δασική Υπηρεσία (καλέστε το 1591), την Αστυνομία ή μέσω της ειδικής φόρμας καταγγελιών της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

  png clipart red and white check bullet google docs bullet points angle text thumbnailΕνημερώσου για την Εκστρατεία και το Πρόγραμμα LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των άγριων πουλιών ΕΔΩ


  Ας αφήσουμε τα άγρια πουλιά εκεί που ανήκουν: στη ΦΥΣΗ!

   

 • questionmark Τι μπορούμε να κάνουμε;

  Η παράνομη παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών δεν αφορά μόνο μια περιορισμένη μειοψηφία που γνωρίζει πως παρανομεί και δρα ή κινείται υπογείως. Αντιθέτως, η παγίδευση είναι μια πρακτική εξαιρετικά «κοινή» που συχνά λαμβάνει χώρα σε κοινή θέα, ειδικά σε ορισμένες περιοχές όπως τα νησιά των Κυκλάδων όπου θεωρείται «παράδοση» στην οποία συμμετέχουν ενεργά κάτοικοι, ορισμένες φορές ακόμα και με την ανοχή των Αρχών. 

  Είναι λοιπόν σημαντικό και οι πολίτες να βρίσκονται σε εγρήγορση και ο νόμος να εφαρμόζεται παντού και χωρίς εξαιρέσεις. Μόνο η μηδενική ανοχή στην παράνομη παγίδευση και εμπορία άγριων πουλιών μπορεί να σταματήσει το φαινόμενο.

  Εάν πέσει στην αντίληψή σας περιστατικό παράνομης παγίδευσης και/ή διακίνησης/εμπορίας άγριων πουλιών, απευθύνεστε αμέσως στο Δασαρχείο ή το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής σας. Περιστατικά μπορείτε επίσης να αναφέρετε μέσα από τη φόρμα καταγγελιών της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

   

  questionmark Γιατί είναι σημαντικό να αναφέρεται κάθε παράνομο περιστατικό;

  Κάθε καταγγελία σημαίνει:

  (α) δίωξη του ατόμου που προχώρησε στην παρανομία,

  (β) αποθάρρυνση των υπόλοιπων παρανόμων,

  (γ) αποθάρρυνση των υποψήφιων αγοραστών και άρα μείωση του οικονομικού οφέλους για τους λαθρεμπόρους,

  (δ) ακόμη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των διωκτικών αρχών απέναντι σε ένα αδίκημα που μπορεί να μην είναι ψηλά στη λίστα των προτεραιοτήτων τους εάν δεν υπάρχουν πολλές καταγγελίες.

   

  questionmark Γιατί είναι σημαντικό να μην αγοράζουμε άγρια πουλιά;

  Όσοι ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ένα πουλί σαν ζώο συντροφιάς, είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι όλα τα άγρια είδη πουλιών είναι παράνομο να βρίσκονται σε κλουβί και να πωλούνται. Η απαγόρευση δεν αφορά πουλιά που προέρχονται από εκτροφεία, δηλαδή όσα:

  α) έχουν στο πόδι τους ειδικό δαχτυλίδι (κλειστού τύπου, χωρίς ραφή) και

  β) συνοδεύονται από ειδικά πιστοποιητικά που αποδεικνύουν ότι δεν έχουν συλληφθεί παράνομα στη φύση.

   

  questionmark Οι άνθρωποι που παγιδεύουν πουλιά είναι γνώστες και τα αγαπούν. Γιατί να διωχθούν από τον νόμο;

  Κάθε παραβάτης-εγκληματίας-εκμεταλλευτής είναι καλός γνώστης της ζωής των θυμάτων του, για προφανείς λόγους. Η εξωφρενική δικαιολογία ότι «τα αγαπούν» είναι πολύ συχνή εκ μέρους τους. Δεν αγαπούν τα πουλιά, τα δολοφονούν: σκοτώνουν τα θηλυκά για να μην τα ξαναπιάσουν επειδή τους είναι άχρηστα, ενώ πολλά πουλιά πεθαίνουν αργά και βασανιστικά, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τις ξόβεργες που έχουν κολλήσει. Για κάθε άγριο πουλί που πωλείται, υπολογίζεται ότι δεκάδες άλλα έχουν πεθάνει (στις παγίδες, κατά τη μεταφορά, στα κλουβιά). Κάθε πουλί που έχει αφαιρεθεί από τη φύση θεωρείται ένα πουλί ΝΕΚΡΟ.

   

  questionmark Μια χαρά τα περνάνε στο κλουβί, με τροφή, νερό και φροντίδα, τι τους λείπει;

  Τους λείπει το φυσικό τους περιβάλλον. Τα άγρια πουλιά δεν έχουν μάθει να ζουν σε κλουβί: είναι παγιδευμένα σε έναν μικρό χώρο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτά. Γι’ αυτό είναι νευρικά, χτυπιούνται στα κάγκελα και προσπαθούν διαρκώς να δραπετεύσουν. Ακόμα και αν μετά από κάποιο καιρό "συνηθίσουν" τα κάγκελα, ποτέ δεν θα έχουν την ελευθερία τους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να θεωρηθεί ποτέ ότι θα είναι "χαρούμενα". Πολλά άγρια πουλιά πεθαίνουν λίγους μήνες αφότου παγιδευτούν.

   

  questionmark Αφού κελαηδάνε και στο κλουβί, δεν υπάρχει πρόβλημα, φαίνονται χαρούμενα.

  Το κελάηδημα παγιδευμένων άγριων πουλιών δεν είναι ένδειξη χαράς ή καλοπέρασης. Είναι αρσενικά πουλιά και το τραγούδι τους είναι ένα απελπισμένο κάλεσμα σε ένα θηλυκό που δεν θα έρθει ποτέ.

   

  questionmark Η παγίδευση πουλιών βοηθάει στη διατήρηση της ισορροπίας στη Φύση.

  Απολύτως λανθασμένο σκεπτικό. Με την αυξανόμενη κρίση στη βιοποικιλότητα, κάθε επέμβαση στην άγρια ζωή προκαλεί επικίνδυνη ανισορροπία στη Φύση. Κάθε πουλί που έχει αφαιρεθεί από τη φύση είναι ένα πουλί νεκρό, που δεν αποτελεί πλέον μέρος της.

   

 • Ανοιξιάτικη λαθροθηρία: Μια «παράδοση» που αξίζει να σπάσουμε

  Κάθε άνοιξη, 4 δισεκατομμύρια πουλιά διανύουν τεράστιες αποστάσεις από την Αφρική στην Ευρώπη, με σκοπό να ζευγαρώσουν, χωρίς καμία σχεδόν στάση για ύπνο, ξεκούραση, νερό ή τροφή.

  Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό ανάμεσά τους δεν θα επιβιώσει από το πέρασμα πάνω από τη Σαχάρα και τη Μεσόγειο, δηλαδή μια συνολική απόσταση 2.000 χιλιομέτρων, λόγω της εξάντλησης και της πείνας.

  Χιλιάδες από τα δυνατότερα πουλιά που επιβιώνουν από αυτό το ταξίδι, στην πρώτη τους στάση για ξεκούραση, στα Ιόνια Νησιά, πυροβολούνται παράνομα, με αποτέλεσμα να μην φτάσουν ποτέ στη Βόρεια Ευρώπη για να αναπαραχθούν.

  Turtle dove injured Zakynthos Greece HOS EugeniaPanoriou Zakynthos illegal shooting hide HOS 2

  Έτσι, η ανοιξιάτικη λαθροθηρία στερεί από τους καλύτερους γεννήτορες την ευκαιρία να αναπαραχθούν και να συμβάλουν στην ενδυνάμωση των πληθυσμών των μεταναστευτικών ειδών με νέα άτομα που θα ταξιδέψουν προς τον Νότο το φθινόπωρο.

  Η δραστηριότητα αυτή συμβαίνει μαζικά εδώ και πολλές δεκαετίες τον Απρίλιο και τον Μάιο στη Ζάκυνθο, στην Κέρκυρα, στους Παξούς και στους Οθωνούς, παρότι από το 1983 και μετά το κυνήγι κατά την ανοιξιάτικη μετανάστευση απαγορεύτηκε από την Ε.Ε., μια απαγόρευση που ενσωματώθηκε άμεσα στο ελληνικό Δίκαιο.

  Παρά την απαγόρευση, η ανοιξιάτικη λαθροθηρία συνεχίζεται, βασισμένη σε μια «παράδοση» που δημιουργήθηκε πολύ παλαιότερα, κάτω από εντελώς διαφορετικές συνθήκες. Γι’ αυτό και απαιτούνται συντονισμένες δράσεις, τόσο ενημερωτικές όσο και παρεμβατικές, ώστε να σπάσει αυτή η εντελώς παράλογη πια «παράδοση».

  Strofadia Iionian Islands HOS RoulaTrigou

  Υπάρχει ήδη ένα επιτυχημένο παράδειγμα αντιμετώπισης της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας. Οι Στροφάδες ή Στροφάδια, οι ακατοίκητες νησίδες στα ανοιχτά της Ζακύνθου, αποτελούν τον σημαντικότερο μεταναστευτικό σταθμό στα Ιόνια Νησιά. Εκεί, μέχρι πολύ πρόσφατα, κάθε άνοιξη θανατώνονταν εκατοντάδες εξαντλημένα πουλιά. Σήμερα, χάρη στην αποτελεσματική φύλαξη, μετά την πρωτοβουλία της Ιεράς Μητροπόλεως Ζακύνθου και τη συνεισφορά της Γ΄ Ομοσπονδιακής Θηροφυλακής Πελοποννήσου, του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου, του Δασαρχείου Ζακύνθου και του Λιμεναρχείου, οι λαθροθήρες έχουν σταματήσει τις «επισκέψεις» τους σε αυτές τις μοναδικές νησίδες και είναι και πάλι ασφαλή καταφύγια για τα μεταναστευτικά πουλιά.

  Είναι καιρός όλα τα Ιόνια Νησιά να ακολουθήσουν το παράδειγμα των Στροφάδων. Έτσι, ένας από τους βασικούς στόχους του Προγράμματος LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών είναι η καταπολέμηση της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας, μέσα από την επικοινωνία, την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την ενεργό παρέμβαση.

   

 • Οδηγός αναγνώρισης παγιδευμένων άγριων πουλιών
  (24 είδη πουλιών που είναι τα πιο συχνά θύματα παγίδευσης & πωλούνται παράνομα)

     Κατεβάστε τον οδηγό σε μορφή PDF εδώ: 

   

  Αφίσα «Υπερασπίσου τη μετανάστευση των πουλιών»

  Κατεβάστε την αφίσα σε μορφή PDF εδώ:

   

  Αφίσα “Defend bird migration”

  Κατεβάστε την αφίσα σε μορφή PDF εδώ -> 

   

  Αυτοκόλλητο “Ασφαλή περάσματα για τα μεταναστευτικά πουλιά” (version 1) | Sticker “Safe Flyways for Migratory Birds” (version 1)

  Αυτοκόλλητο “Ασφαλή περάσματα για τα μεταναστευτικά πουλιά” (version 2) | Sticker “Safe Flyways for Migratory Birds” (version 2)

  Αυτοκόλλητο “STOP στην παγίδευση των άγριων πουλιών” | Sticker “STOP bird trapping”

  Αυτοκόλλητο “3ος Πανελλαδικός Αγώνας Παρατήρησης Πουλιών” - Race for Survival

   

  Ενημερωτικά banners “Σπίζες: οι όμορφες «καταραμένες»” 

   

   

  Για να προμηθευτείτε τις εκδόσεις μας επισκεφθείτε τα γραφεία της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ: Αγίου Κωνσταντίνου 52 (πλησίον πλατείας Μεταξουργείου), Αθήνα.

  Για περιοχές εκτός Αττικής στείλετε μας e-mail στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. με τα στοιχεία επικοινωνίας σας, τη διεύθυνση αποστολής και το είδος & αριθμό των εκδόσεων που θα θέλατε.

 • Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών 2022

  Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ συγχρηματοδοτεί το έργο LIFE Against Bird Crime

  Στον... βωμό των κυνηγετικών συμφερόντων και φέτος το Τρυγόνι

  Η μη πάταξη της ανοιξιάτικης λαθροθηρίας σκοτώνει τα Τρυγόνια

  Αγώνες Παρατήρησης Πουλιών - Άνοιξη 2022

  Wild birds belong in NATURE

  Wild birds belong in NATURE: our new campaign on illegal trapping & trade is on the air!

  Τα Άγρια Πουλιά ανήκουν στη ΦΥΣΗ: Το νέο spot της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ είναι στον αέρα!

  Τα άγρια πουλιά ανήκουν στη Φύση

  Ο φίλος μου στο κλουβί;

   

Πρόγραμμα LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_trygoni.jpg Roula

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας