search
 • Το πρόγραμμα «Aegean Local Conservation Groups» (Aegean LCGS) αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελληνικής ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ Εταιρείας και έχει σκοπό την αξιοποίηση της πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας που η Οργάνωση έχει συσσωρεύσει στα 40 χρόνια της ανελλιπούς δράσης της, σχετικά με την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα που αφορούν την υποβάθμιση του περιβάλλοντος όπως και τον επιτυχή χειρισμό περιπτώσεων παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

  Οι δράσεις του Προγράμματος στοχεύουν στη δημιουργία ενός δικτύου τοπικών ομάδων (Local Conservation Groups) που θα έχουν πρόσβαση στην κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να μπορούν να προστατεύσουν τα πουλιά, τα ενδιαιτήματά τους αλλά και το σύνολο της φύσης στα νησιά του Αιγαίου. Μέσα από τη συμμετοχή τους στο δίκτυο, οι ομάδες αυτές θα μπορούν να ανταλλάσσουν εμπειρίες, γνώσεις καθώς και να εντοπίζουν κοινές προκλήσεις στα ζητήματα που αφορούν την προστασία της φύσης στον τόπο τους.

  Μέσα από συναντήσεις και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών με ομάδες που αναπτύσσουν δράσεις για την ανάδειξη και την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας του νησιού τους, η ΟΡΝΙΘOΛΟΓΙΚΗ έχει δημιουργήσει μία ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας, μία σειρά podcasts και έναν εύχρηστο Οδηγό που απευθύνεται στα μέλη των ομάδων αυτών όπως και σε κάθε πολίτη και κάτοικο νησιωτικής περιοχής που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα τον φυσικό πλούτο του τόπου του και να συμμετέχει ενεργά στην προστασία του.

  Το πρόγραμμα «Aegean Local Conservation Groups»(Aegean LCGS) υλοποιείται με τη συνεισφορά του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

  LCGs Fournoi VSaravia web 

   

 • Η Ελλάδα είναι χώρα ταυτόχρονα νησιωτική και ορεινή, με μέσο υψόμετρο τα 500 μέτρα. Πολλές βουνοκορφές της ξεπερνούν τα 2.000 μέτρα ενώ το μήκος της ελληνικής ακτογραμμής είναι 15.000 χλμ., το δεύτερο μεγαλύτερο στην Ευρώπη. Επιπλέον, η χώρα μας διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό νησιών στη Μεσόγειο, με 9.838 νησιά και νησίδες, από τα οποία 8.110 βρίσκονται στο Αιγαίο, ένα πραγματικό αρχιπέλαγος με σπουδαία βιοποικιλότητα. 

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Aegean Local Conservation Groups», η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία δημιούργησε έναν πρακτικό οδηγό για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία της ελληνικής  νησιωτικής φύσης και της πολύτιμης βιοποικιλότητας που φιλοξενεί. 

  Η έκδοση «ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ - Οδηγός για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία της νησιωτικής φύσης» απευθύνεται στα μέλη των ομάδων αυτών όπως και σε κάθε πολίτη και κάτοικο νησιωτικής περιοχής που επιθυμεί να γνωρίσει καλύτερα τον φυσικό πλούτο του τόπου του και να συμμετέχει ενεργά στην προστασία του.

 • Λόγω του ιδιαίτερα ετερογενούς της γεωγραφικού αναγλύφου, καθώς και λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η χώρα μας εμφανίζει μια αξιοσημείωτη βιοποικιλότητα που, αναλογικά με την έκτασή της, είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Ως προς τη χλωρίδα της, η Ελλάδα θεωρείται ως ένα απότα σημαντικότερα κέντρα ενδημισμού στη Μεσόγειο, με το 16% των ειδών ναείναι ενδημικά, δηλαδή είδη που απαντούν μόνον εδώ και πουθενά αλλού στονκόσμο. Επίσης, εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι φιλοξενεί περίπου το 1,9% της παγκόσμιας σπονδυλωτής πανίδας και περίπου το 60% της Ευρωπαϊκής, καθώς έχουν καταγραφεί 1.043 είδη, εκ των οποίων 613 είναι προστατευόμενα και 47 είναι ενδημικά.

  Σύμφωνα με το Πρόγραμμα καταγραφής των ΙΒΑs – Important Bird Areas που υλοποίησε η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, η Ελλάδα διαθέτει 208 Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά. Στην πλειονότητά τους (81%), οι περιοχές αυτές καλύπτονται από θαμνώδεις διαπλάσεις / φρύγανα, ενώ ακολουθούν (64%) οι βραχώδεις εκτάσεις, τα δάση / δασικά οικοσυστήματα (58%) κλπ. Μεγάλος αριθμός ελληνικών ΙΒΑ έχει ιδιαίτερη σημασία για τα Είδη Κοινοτικού Ενδιαφέροντος επειδή φιλοξενούν σημαντικούς αριθμούς από αναπαραγόμενα είδη. 

  Η μεγάλη ορνιθολογική σημασία της Ελλάδας σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και, για ορισμένα είδη, παγκόσμιο επίπεδο καταδεικνύει τη μεγάλη ανάγκη για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων διαχείρισης και προστασίας των πουλιών και των βιοτόπων τους στην χώρα μας, ανάγκη, που, σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται ως επείγουσα.

 • Η Ελλάδα αποτελεί, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, μια πραγματική κιβωτό βιοποικιλότητας. Παράκτια και ορεινά οικοσυστήματα, υγρότοποι και υδρολογικά συστήματα, δάση και δασικές και αγροτικές εκτάσεις συνθέτουν ένα ιδιαίτερο ψηφιδωτό φυσικών περιοχών. Αυτός ο πλούτος χρήζει της καλύτερης δυνατής θεσμικής θωράκισης για την προστασία του.

  Α. Το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας στην Ελλάδα

  Οι πολίτες, βάσει του άρθρου 24 του Συντάγματος, έχουν δικαίωμα σε ένα υγιές, καθαρό περιβάλλον. Παράλληλα, το Κράτος είναι υποχρεωμένο να προστατεύει το φυσικό περιβάλλον τόσο λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα όσο και αποφεύγοντας αποφάσεις, πράξεις ή και παραλείψεις που μπορούν να το βλάψουν. Για τον λόγο αυτό, σε περιπτώσεις υποβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος και απώλειας της βιοποικιλότητας, οι πολίτες έχουν δικαίωμα να αξιώνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά στην προηγούμενη κατάσταση. Από τη διαδικασία αυτή, δεν αποκλείεται η δυνατότητα λήψης προληπτικών μέτρων, ενώ για τον ίδιο λόγο οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται και στα εθνικά δικαστήρια.

  Από την παραπάνω συνταγματική διάταξη, πηγάζει ένας μεγάλος αριθμός νομοθετημάτων και ειδικών διατάξεων που ορίζουν το θεσμικό πλέγμα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Διατάξεις για τη βιοποικιλότητα, τα δάση, τον αιγιαλό, τη χωροταξική και πολεοδομική ανάπτυξη της χώρας, τα απορρίμματα, το κλίμα, την ποιότητα του αέρα, την περιβαλλοντική αδειοδότηση, την ενέργεια, τα ύδατα, και άλλους πολλούς τομείς, ρυθμίζουν την καθημερινή δραστηριότητα των ιδιωτών και των φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, αξιώνοντας από αυτούς τον σεβασμό του φυσικού περιβάλλοντος κατά την ενάσκηση των δραστηριοτήτων τους.

  Β. Τα περιβαλλοντικά δικαιώματα και οι εγγυήσεις για τη συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες διαμόρφωσης της περιβαλλοντικής πολιτικής

  Σε ένα σύγχρονο, ευνομούμενο κράτος, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να λαμβάνεται κάθε θετικό μέτρο για την εξασφάλιση της «περιβαλλοντικής δημοκρατίας». Πρόκειται στην ουσία για μια αρχή η οποία επιβάλλει:

  - διαφάνεια στη δράση των Οργάνων της Πολιτείας,

  - εξασφάλιση αποτελεσματικού ελέγχου της νομιμότητας της δράσης των δημόσιων Αρχών,

  - συμπερίληψη όλων των ενδιαφερομένων μερών στις διαδικασίες διαμόρφωσης προγραμμάτων και κανονιστικών ρυθμίσεων και παροχή στους πολίτες πραγματικής δυνατότητας ενημέρωσης και παρέμβασης σε αυτές,

  - ενεργοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας εν γένει με στόχο την άσκηση επιρροής στις αποφάσεις των κυβερνητικών και άλλων οργάνων που χαράσσουν πολιτική και ασκούν αρμοδιότητες στον περιβαλλοντικό τομέα.

  Προκειμένου να μπορεί κάθε πολίτης να συμμετέχει στην περιβαλλοντική διακυβέρνηση με τρόπο ουσιαστικό, είναι απαραίτητο να έχουν εξασφαλιστεί τα σχετικά δικαιώματα και οι αντίστοιχες εγγυήσεις επί της διαδικασίας. Στις μέρες μας, από την ελληνική έννομη τάξη, η οποία έχει λάβει υπόψιν τις εξελίξεις στη διεθνή αλλά και ευρωπαϊκή νομοθεσία, έχουν πλέον αναγνωριστεί τα εξής διαδικαστικά δικαιώματα σχετικά με το περιβάλλον:

  1. Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφορία

  Όταν μιλάμε για περιβαλλοντική πληροφορία εννοούμε την πρόσβαση των πολιτών σε στοιχεία σχετικά με το περιβάλλον, μέτρα που έχει λάβει η διοίκηση, Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργα, υποδομές κ.α. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο η έννοια της σχετικής με το περιβάλλον πληροφορίας να ερμηνεύεται με ευρύτητα και να αποφεύονται οι αδικαιολόγητες εξαιρέσεις. Οι πολίτες ασκούν το εν λόγω δικαίωμα ενώπιον των αρμόδιων δημόσιων Αρχών. Αυτό που πρέπει να κάνει ο πολίτης είναι να υποβάλλει αίτημα προς την αρμόδια υπηρεσία για να εξασφαλίσει πρόσβαση ζητώντας να του χορηγηθεί αντίγραφο της πληροφορίας που ζητά. Για τέτοιου είδους αιτήματα, ο πολίτης δεν χρειάζεται να επικαλεστεί έννομο συμφέρον, δηλαδή δεν χρειάζεται να αποδείξει ότι υπέστη ο ίδιος κάποια ηθική ή υλική ζημία, ούτε ότι έχει κάποιο άμεσο ηθικό ή υλικό συμφέρον. Πέρα από την υποχρέωση των Αρχών να ενημερώνουν τους πολίτες για ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον όταν αυτοί το ζητήσουν, οι δημόσιες Αρχές της χώρας υποχρεούνται και στην ενεργητική ενημέρωση, δηλαδή να συλλέγουν και να διαδίδουν, με δική τους πρωτοβουλία, τις κρίσιμες επικαιροποιημένες περιβαλλοντικές πληροφορίες, να διατηρούν συστήματα αποτελεσματικής και πραγματικής ροής των πληροφοριών και έτσι να διευκολύνουν το κοινό στην αναζήτησή τους, καθώς και να ενημερώνουν τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους για ενημέρωση και συμμετοχή.

  2. Συμμετοχή του κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, που έχουν συνέπειες για το περιβάλλον

  Το ισχύον σύστημα για τη συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που έχουν συνέπειες για το περιβάλλον εδράζεται στη νομοθεσία περί περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), Υπουργικές Αποφάσεις (ΥΑ) και ερμηνευτικές εγκυκλίους που την εξειδικεύουν. Η διαβούλευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας στη λήψη αποφάσεων για την περιβαλλοντική πολιτική. Αποτελεί εργαλείο με το οποίο η διοίκηση μπορεί να βελτιώσει τη δράση της, ενώ παράλληλα δίνει φωνή στις τοπικές κοινωνίες, τους επιστημονικούς φορείς, και κάθε ενδιαφερόμενο.

  3. Πρόσβαση του πολίτη στη Δικαιοσύνη αναφορικά με περιβαλλοντικές υποθέσεις

  Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «1. Kαθένας έχει δικαίωμα στην παροχή έννομης προστασίας από τα δικαστήρια και μπορεί να αναπτύξει σ’ αυτά τις απόψεις του για τα δικαιώματα ή συμφέροντά του, όπως νόμος ορίζει. 2. Tο δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερομένου ισχύει και για κάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». Η πρόσβαση των πολιτών στα εθνικά δικαστήρια (πολιτικά, ποινικά, διοικητικά), αλλά και το δικαίωμα που δύνανται να ασκήσουν για τον εσωτερικό έλεγχο των πράξεων της διοίκησης, συμπληρώνει τα διαδικαστικά δικαιώματα με τρόπο καθοριστικό. Σημαντική κρίνεται και η συνταγματική κατοχύρωση των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών όπως ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος δύναται να διαμεσολαβήσει με τρόπο αποτελεσματικό σε αιτήματα των πολιτών προς τη διοίκηση.

  Γ. Οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οι αρμοδιότητές τους

  Ανάλογα με το είδος της απειλής ή της υποβάθμισης που σημειώνεται ή επίκειται, ο πολίτης μπορεί να αιτηθεί προς την αρμόδια υπηρεσία να του παρέχει πληροφορίες, να διενεργήσει ελέγχους καθώς και να προβεί στην εξέταση της υπόθεσης με στόχο να αρθεί η προσβολή και να μην επαναληφθεί στο μέλλον.

  Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να απευθύνονται προς τις αρμόδιες υπηρεσίες αξιώνοντας την προστασία του περιβάλλοντος, και αυτές με τη σειρά τους είναι υποχρεωμένες να ανταποκρίνονται στα αιτήματα αυτά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα των πολιτών μπορούν να αφορούν:

  • την παροχή πληροφοριών,

  • τη διενέργεια επιτόπιων επιθεωρήσεων και αυτοψιών,

  • τον έλεγχο τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής νομοθεσίας για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

  • τη λήψη προληπτικών και μέτρων αποκατάστασης για την προστασία του περιβάλλοντος,

  • την εισήγηση για την επιβολή κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

   

  Ανάλογα με το είδος της παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που σημειώνεται ή καταγράφεται, ο πολίτης μπορεί να απευθύνεται και στους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς. 

  Ενδεικτικά:

  Για παραβάσεις που σχετίζονται με την εφαρμογή και τήρηση των περιβαλλοντικών όρων για δραστηριότητες και έργα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος και στην εφαρμογή μέτρων: Απευθυνόμαστε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και συγκεκριμένα στα Σώματα Επιθεώρησης αυτού καθώς και στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ), καθώς και στις κατά τόπους Περιφέρειες και συγκεκριμένα στο Τμήμα Περιβάλλοντος.

  Για παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των υδάτων: Απευθυνόμαστε στις κατά τόπους Περιφέρειες, και συγκεκριμένα στο Τμήμα Υδροοικονομίας. Για παραβάσεις οποιουδήποτε τύπου, εφόσον εμπίπτουν σε περιοχές αρμοδιότητάς τους: Απευθυνόμαστε στις αρμόδιες κατά τόπους Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

  Για παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία των δασών και δασικών εκτάσεων, της πανίδας και χλωρίδας, του δασικού περιβάλλοντος, την άσκηση θήρας: Απευθυνόμαστε στα κατά τόπους Δασονομεία, Δασαρχεία και Διευθύνσεις Δασών.

  Για παραβάσεις που σχετίζονται με το δασικό κεφάλαιο της χώρας από κινδύνους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών και λοιπών απειλών: Απευθυνόμαστε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία.

  Για παραβάσεις που σχετίζονται με την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και τον έλεγχο των ναυτιλιακών δραστηριοτήτων: Απευθυνόμαστε στην Ελληνική Ακτοφυλακή.

  Για παραβάσεις οι οποίες σχετίζονται με παραβάσεις όρων δόμησης, εκτός σχεδίου δόμηση κλπ: Αναφερόμαστε στις κατά τόπους Πολεοδομικές Υπηρεσίες.

  Για απειλές οι οποίες σχετίζονται με τον αιγιαλό, και ιδίως σε ό,τι αφορά την παράνομη κατάληψη αυτού αλλά και κάθε δημόσιας γης: Αναφερόμαστε στα κατά τόπους αρμόδια Αυτοτελή Γραφεία Δημόσιας Περιουσίας.

  Για οποιαδήποτε παράβαση: Απευθυνόμαστε στην Ελληνική Αστυνομία.

   

  Δ. Παραδείγματα αναφορών προς τις αρχές

  1. Επεμβάσεις σε ποτάμιο οικοσύστημα στα Άχλα Άνδρου

  Κατά το διάστημα μέσα Μαΐου - μέσα Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκαν εκτε-Κατά το διάστημα μέσα Μαΐου - μέσα Ιουνίου 2020, πραγματοποιήθηκαν εκτε-ταμένες εργασίες επί της κοίτης του ποταμού, με αποτέλεσμα να προκληθούνπολλαπλές αλλοιώσεις της ροής και της κοίτης καθώς και της μορφολογίας τουεδάφους και της βλάστησης.Η περιοχή επέμβασης εμπίπτει στη Ζώνη Ειδικής Προστασίας του ΔικτύουNatura 2000 GR4220028 (Άνδρος κεντρικό και νότιο τμήμα, γύρω νησίδες καιπαράκτια θαλάσσια ζώνη) και στη Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά GR147 (Νή-σος Άνδρος και νησίδες).Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ απευθύνθηκε προς τις αρμόδιες αρχές ζητώντας αυτοψία καιεπιβολή κυρώσεων στους υπευθύνους και τη λήψη των απαραίτητων μέτρωναποκατάστασης του οικοσυστήματος κατόπιν εξειδικευμένης μελέτης (π.χ.επαναδημιουργία υγροτοπικών συνθηκών, αποκατάσταση φυσικής βλάστησηςκ.λπ.). Την υπόθεση ανέλαβε η αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.

  2. Λαθροθηρία Λευκοπελαργού (Ciconia ciconia)Λαθροθηρία Λευκοπελαργού (Ciconia ciconia) και παράνομη χρήση ηχομιμητικών συσκευών στην Ανάφη

  Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016, εντός των ορίων του οικισμού της Ανάφης, ένα ζευγάρι επισκεπτών του νησιού υπήρξαν αυτήκοοι μάρτυρες πυροβολισμού κατά την ανάβασή τους στο μονοπάτι από την περιοχή Κατσούνι προς τη Χώρα, όταν και είδαν ένα Λευκοπελαργό να πέφτει από την κολώνα στην οποία είχε σταθμεύσει. Το νεκρό πουλί έφερε ορατά σημάδια πυροβολισμού και περισυλλέχθηκε από τον Δασοφύλακα της Ανάφης.

  Δεύτερος πελαργός, εμφανώς εξαντλημένος από το ταξίδι της μετανάστευσης, εντοπίστηκε την επόμενη μέρα στην παραλία Κατσούνι στην οποία και παρέμεινε περίπου μία εβδομάδα μέχρις ότου περισυλλέχθηκε από παραθεριστές και εστάλη στο Κέντρο Περίθαλψης άγριας ζωής «Αλκυόνη», στην Πάρο. Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ έχει γίνει αποδέκτης καταγγελιών σχετικά με την παράνομη λειτουργία ηχομιμητικών συσκευών (κραχτών) στην Ανάφη για την προσέλκυση πουλιών. Με αφορμή το περιστατικό αυτό και κατόπιν επικοινωνίας με ντόπιους και τακτικούς επισκέπτες του νησιού, προκύπτει ότι στην Ανάφη είναι κοινό μυστικόη εξόντωση πουλιών όπως Σπιζαετοί (φιλάδελφοι), τα οποία θεωρούνται «επιβλαβή» για τα οικόσιτα πτηνά.

  Η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ απευθύνθηκε προς τις αρμόδιες αρχές ζητώντας διερεύνηση του αδικήματος της λαθροθηρίας και την εντατικοποίηση των ελέγχων καθώς και την ενημέρωση κατοίκων και επισκεπτών.

   

  Βρειτε και άλλα παραδείγματα παρεμβάσεων και αναφορών προς τις Αρχές, ξεφυλλίζοντας τον Οδηγό μας «ΜΑΘΑΙΝΩ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΟΥ - Οδηγός για την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προστασία της νησιωτικής φύσης»

 • Νησιά μέσα από τον φακό

  Κάτοικοι νησιών όπως η Ρόδος, η Λήμνος, η Λέσβος και η Χίος, μοιράζονται εικόνες και σκέψεις που αναδεικνύουν την ομορφιά και τη σημασία της φύσης του τόπου τους αλλά και τον προβληματισμό τους για τις απειλές που αντιμετωπίζει η περιοχή τους.

  Κάνετε zoom in ή διπλό κλικ στον χάρτη και περιηγηθείτε στην ελληνική νησιωτική φύση.

 • Καλώς ήρθατε στη σειρά podcast του Προγράμματος "Aegean Local Conservation Groups (LCGs)".

  Ο Μαρτίνος Γκαίτλιχ, Υπεύθυνος Πολιτικής της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ, συνομιλεί με εκλεκτούς καλεσμένους για το πώς η ενδυνάμωση τοπικών ομάδων και ενεργών πολιτών μπορεί να συμβάλει στην προστασία της νησιωτικής φύσης και του φυσικού περιβάλλοντος εν γένει.

  Η σειρά είναι μια παραγωγή της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Aegean Local Conservation Groups, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Α.Γ.Λεβέντη.

   

   

   

   

  Ηχογράφηση/sound design: Κώστας Ekelon (The Cave)

Νησιωτική φύση https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_ABO_2.jpg Pavlos

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας