search

Απολύτως έκθετη η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας. Πλήρης επιβεβαίωση της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.

Άκρως αποκαλυπτικές των αυθαιρεσιών μέσω των οποίων αδειοδοτήθηκαν οι Αιολικοί Σταθμοί (ΑΣΠΗΕ) «ΜΑΚΡΥΑ ΛΕΝΙΑ» και «ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ» στην Κεντρική Εύβοια –και τις οποίες κατήγγειλε πριν λίγες εβδομάδες η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ– είναι οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τα συγκεκριμένα έργα.

Τα δύο γειτονικά έργα είχαν αδειοδοτηθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας τον Νοέμβριο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε εκπονηθεί μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ) για κανένα από τα δύο έργα (οι ΕΟΑ ήταν απαραίτητες λόγω της άμεσης γειτνίασής τους με την περιοχή NATURA 2000 - Ζώνη Ειδικής Προστασίας «Κεντρική Εύβοια» και με ενεργή φωλιά του απειλούμενου Σπιζαετού) και παρά το γεγονός ότι τα δύο έργα αποτελούν ενιαίο έργο, το οποίο εμφανέστατα κατατμήθηκε σκόπιμα από την ίδια την εταιρεία σε δύο μικρότερα προκειμένου να αποφευχθεί η πιο σύνθετη αδειοδοτική διαδικασία.

Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία υπέβαλε προσφυγή στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) κατά των δύο αποφάσεων, ενώ το ίδιο έπραξαν και ο Δήμος Κύμης – Αλιβερίου και ο Σύλλογος Δασοπροστασίας και Προστασίας Περιβάλλοντος Κύμης – Αλιβερίου, μαζί με άλλους τοπικούς φορείς. Η νομική υπηρεσία του ΥΠΕΝ τελικά ακύρωσε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) του ΑΣΠΗΕ «ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ», αναγνωρίζοντας ότι υπήρχε σκόπιμη κατάτμηση ενιαίου έργου, αλλά δεν ακύρωσε την ΑΕΠΟ του ΑΣΠΗΕ «ΜΑΚΡΥΑ ΛΕΝΙΑ», για την οποία θεώρησε πως δεν μπορούσε να τεκμηριωθεί η πρόθεση κατάτμησης.

Λίγες ημέρες, ωστόσο, μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων της νομικής υπηρεσίας του ΥΠΕΝ, υποβλήθηκε στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) φάκελος αδειοδοτήσης για το ΕΝΙΑΙΟ έργο των 50 MW, αποτελούμενο από τους ΑΣΠΗΕ «ΜΑΚΡΥΑ ΛΕΝΙΑ» και «ΧΕΡΟΚΛΑΔΑ», ο οποίος μάλιστα περιέχει κανονικότατα τεύχος Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (ΕΟΑ), με λεπτομερή στοιχεία από εργασίες πεδίου από το 2022! Αυτή η αποκαλυπτική εξέλιξη οδηγεί στην εξής λογική ακολουθία συμβάντων :

  • Η εταιρεία εκμετάλλευσης και των δύο ΑΣΠΗΕ ανέθεσε (πριν τουλάχιστον 2,5 χρόνια) σε μελετητή την εκπόνηση ΕΟΑ για το ΕΝΙΑΙΟ έργο των 50 MW, αφού η αναγκαιότητα υποβολής της ήταν προφανής.
  • Η ΕΟΑ εκπονήθηκε κανονικά και κατέδειξε την ύπαρξη της ενεργής φωλιάς του Σπιζαετού σε κοντινή απόσταση και τη συχνή χρήση της θέσης εγκατάστασης του ΑΣΠΗΕ από το είδος.
  • Η εταιρεία προφανώς «θορυβήθηκε» από τα αποτελέσματα της ΕΟΑ και αναζήτησε τρόπο παράκαμψής της, καταλήγοντας στο ότι καλύτερη επιλογή είναι η μεθόδευση της τεχνητής κατάτμησης του έργου σε δύο δήθεν «ανεξάρτητα», χωρίς την υποβολή ΕΟΑ.
  • Η μεθόδευση, ωστόσο, αποκαλύφθηκε και οι εμπλεκόμενοι πιάστηκαν «με τη γίδα στην πλάτη», με αποτέλεσμα να εξωθούνται τελικά και στην υποβολή φάκελου αδειοδότησης για το ενιαίο έργο και στην υποβολή τεύχους ΕΟΑ, όπως ακριβώς υποστήριζε από την πρώτη στιγμή η ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ.

Πρόκειται, επομένως, για πλήρη επιβεβαίωση και δικαίωση της παρέμβασης της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ , ενώ την ίδια ώρα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας είναι απολύτως έκθετη, αφού αφενός δική της απόφαση ήταν να μη ζητήσει την υποβολή ΕΟΑ, κρίνοντας αβάσιμα ότι δεν επηρεάζεται η περιοχή NATURA και τα προστατευτέα της στοιχεία από τους συγκεκριμένους ΑΣΠΗΕ, αφετέρου η ίδια «έκανε τα στραβά μάτια» στην οφθαλμοφανέστατη κατάτμηση του ενιαίου έργου.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων / Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση  του ενιαίου έργου θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 21/3 στο ΗΠΜ, Θεωρούμε, ωστόσο, μονόδρομο την απόρριψη τους, όχι μόνο λόγω των σοβαρών αναμενόμενων επιπτώσεων στην απειλούμενη ορνιθοπανίδα της περιοχής, αλλά και λόγω του ότι οποιαδήποτε θετική εισήγηση για το έργο θα αποτελεί πρακτικά «επιβράβευση» της αρχικής παράνομης μεθόδευσης.

 

ΕΟΑ εναιου εργου

Η Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση  για το ενιαίο έργο των 50 MW, στην οποία εμφανίζεται και η έντονη δραστηριότητα του Σπιζαετού στη θέση εγκατάστασης, ήταν άφαντη μέχρι οι εμπλεκόμενοι να πιαστούν «με τη γίδα στην πλάτη» της σαλαμοποίησης του έργου και να αναγκαστούν να ακολουθήσουν την ορθή διαδικασία αδειοδότησης!

Ομολογία της αρχικής μεθόδευσης η επανυποβολή αδειοδοτήσης για τους Αιολικούς Σταθμούς στην Κεντρική Εύβοια https://ornithologiki.gr/images/nea/Banner_Aiolika_Euvoia.jpg Roula

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας