search

Οι περιβαλλοντικές Οργανώσεις καλωσορίζουν την πρόταση για χαρακτηρισμό της Μεσογείου ως Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών (ECA) 

Οι Οργανώσεις - μέλη του Δικτύου για τη MedECA χαιρετίζουν την πρόταση για χαρακτηρισμό της Μεσογείου Θάλασσας ως Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών (ECA) για τα οξείδια του θείου (SOX) που υποβλήθηκε πρόσφατα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) από όλες τις μεσογειακές χώρες και την ΕΕ, και προτρέπουν τα κράτη μέλη του IMO να την εξετάσουν προς όφελος της υγείας και του περιβάλλοντος. Η πρόταση, που αποτελεί σημαντική εξέλιξη στο διαχρονικό αίτημα για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο Θάλασσα, θα συζητηθεί κατά την 78η συνεδρίαση της Επιτροπής Προστασίας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC) τον προσεχή Ιούνιο.
 
Η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία, από κοινού με τους εταίρους της στο Δίκτυο MedECA, χαιρετίζει την υποβολή της πρότασης και συγχαίρει όλους όσους εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα. «Η υιοθέτηση της πρότασης θα συμβάλλει στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας στη Μεσόγειο αλλά και στη χώρα μας. Λιγότερες εκπομπές σημαίνει επίσης πιο υγιή θαλάσσια και χερσαία οικοσυστήματα καθώς η ατμοσφαιρική ρύπανση από τα πλοία δεν περιορίζεται στα λιμάνια και τις ακτές, αλλά μεταφέρεται εκατοντάδες χιλιόμετρα στην ενδοχώρα» επισημαίνει ο Βασίλης Παπαδόπουλος, συνεργάτης νομικών θεμάτων της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ.
 
Στην περιοχή της Μεσογείου, πάνω από 500 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν σε περιοχές όπου η ατμοσφαιρική ρύπανση υπερβαίνει τα όρια των αντίστοιχων εθνικών προτύπων ποιότητας ή/και τα επίπεδα που θεωρούνται ανθυγιεινά σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Όταν οι άνθρωποι αναπνέουν αυτόν τον μολυσμένο αέρα, η υγεία τους επηρεάζεται αρνητικά, οδηγώντας σε χαμηλή παραγωγικότητα λόγω αυξημένων ασθενειών, νοσηλειών, ακόμη και πρόωρων θανάτων. Η επιβάρυνση για τη διεθνή ναυτιλία από την καθιέρωση Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών είναι μικρή σε σύγκριση με τα οφέλη από τη μείωση της πρόωρης θνησιμότητας, τη βελτίωση της υγείας των πολιτών και την προστασία των υδάτων, των ακτών και της βιοποικιλότητας.

 

Riccardo Arata Genova
 
Η διεθνής εμπειρία από τις εν ισχύ ECA, όσες δηλαδή εφαρμόζονται ήδη στην Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική, έχει να επιδείξει μόνο θετικές επιπτώσεις στην ποιότητα του αέρα ενώ από την εφαρμογή τους δεν διαπιστώθηκαν προβλήματα στην οικονομία ή τις μεταφορές αλλά ούτε και στην προμήθεια των κατάλληλων καυσίμων. Αντίθετα, η θέσπιση Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών φάνηκε να λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της καινοτομίας προς μια πιο «πράσινη» ναυτιλία.
 
Με αφορμή την υποβολή της πρότασης, ο Sönke Diesener, εμπειρογνώμονας ναυτιλίας στη γερμανική περιβαλλοντική οργάνωση NABU δήλωσε: «Οι περιβαλλοντικές Οργανώσεις ζητούν εδώ και καιρό να διευρυνθεί η εφαρμογή των Περιοχών Ελέγχου Εκπομπών για την προστασία τόσο της ανθρώπινης υγείας όσο και του περιβάλλοντος από τους κινδύνους που εγκυμονεί η ατμοσφαιρική ρύπανση από τη ναυτιλία. Γι’ αυτό και υποστηρίζουμε την απόφαση των παραθαλάσσιων κρατών της Μεσογείου να υπερασπιστούν το δικαίωμά τους για καλύτερη ποιότητα αέρα».
 
Η Anna Gerometta, Πρόεδρος της ιταλικής οργάνωσης Cittadini per l'Aria, δηλώνει: «Χαιρετίζουμε επιπλέον την απόφαση των μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης να διερευνήσουν περαιτέρω το αίτημα για εφαρμογή περιοχής ελέγχου και για τις εκπομπές οξειδίου του αζώτου από τη ναυτιλία στην περιοχή της Μεσογείου. Αξίζει να σημειωθεί, ότι μια συνδυασμένη ECA, μία δηλαδή που θα ισχύει τόσο για τα οξείδια του θείου όσο και του αζώτου, θα αποφέρει ακόμα μεγαλύτερα οφέλη για την υγεία στη Μεσόγειο».

 

Δείτε ΕΔΩ τι πρεσβεύει το Δίκτυο Οργανώσεων για τη MedECA και γιατί είναι σημαντική η προστασία της Μεσογείου από τα διοξείδια θείου και αζώτου. 

MedECA Logos


 Σημειώσεις:

- Στην Ευρώπη, η Βαλτική και η Βόρεια Θάλασσα (συμπεριλαμβανόμενης της Μάγχης) είναι ήδη ανακηρυγμένες Περιοχές Ελέγχου Εκπομπών (ECA).

- Η Σύμβαση της Βαρκελώνης (Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και των Παράκτιων Περιοχών της Μεσογείου, με αρχική ονομασία Σύμβαση για την Προστασία της Μεσογείου από τη Ρύπανση), είναι μια σύμβαση που υιοθετήθηκε το 1976 και τροποποιήθηκε το 1995 με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου. Συμμετέχουν 22 μεσογειακά κράτη.

- Κατά την 22η διάσκεψη των Συμβαλλόμενων Μερών της Σύμβασης της Βαρκελώνης (COP 22) το 2021, τα συμβαλλόμενα μέρη συμφώνησαν να υποβάλουν πρόταση για τον χαρακτηρισμό της Μεσογείου Θάλασσας, στο σύνολό της, ως Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών (ECA) για την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο των εκπομπών οξειδίων του θείου (SOX) και σωματιδίων (PM) από πλοία, σύμφωνα με τον Κανονισμό 14 και το Προσάρτημα III του Παραρτήματος VI της Διεθνούς Σύμβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL).

Η ίδια η πρόταση κατέστησε σαφές ότι «η ανακήρυξη της προτεινόμενης Περιοχής (Med SOx ECA) είναι απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο Θάλασσα, των υδάτων και των ακτών, καθώς και των κοινοτήτων των παράκτιων κρατών της Μεσογείου, μέσω της μείωσης της έκθεσης σε επιβλαβή επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκύπτει από αυτές τις εκπομπές. Η θέσπιση Περιοχής Ελέγχου Εκπομπών παρέχει πρόσθετα απαραίτητα οφέλη πέρα από εκείνα που παρέχονται από την εφαρμογή των παγκόσμιων προτύπων ποιότητας καυσίμων, ιδίως το παγκόσμιο όριο περιεκτικότητας καυσίμων σε θείο στο 0,5%».

 

Μεσογειακές χώρες & ΕΕ προς ΙΜΟ: να κηρυχθεί Περιοχή Ελέγχου Εκπομπών η Μεσόγειος https://ornithologiki.gr/images/nea/MedECA_header_banner.jpg Georgia

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας