search

Η παράνομη χρήση δηλητηρίων στο περιβάλλον για τη στόχευση «ανεπιθύμητων» ζώων αφανίζει τη βιοποικιλότητα και απειλεί τη δημόσια υγεία, ωστόσο συνεχίζει να περνά απαρατήρητη και ατιμώρητη σύμφωνα με νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE BalkanDetox.

 

poison cases court GR  115 vultures poisoned GR

 

Η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων δεν είναι μόνο θέμα διατήρησης
 
Από το 2000 έως το 2020, την περίοδο διεξαγωγής της μελέτης, έχουν καταγραφεί 1.046 δηλητηριάσεις και πιθανά περιστατικά δηλητηρίασης της άγριας ζωής στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και τη Σερβία. Το κύριο κίνητρο πίσω από τα περιστατικά δηλητηρίασης φαίνεται να είναι οι συγκρούσεις με σαρκοφάγα θηλαστικά (κυρίως λύκους, αλεπούδες, τσακάλια και αρκούδες) λόγω των ενδεχόμενων ζημιών που μπορεί να προκαλέσουν στο ζωικό κεφάλαιο, στη γεωργική παραγωγή και σε θηράματα σε κυνηγετικές περιοχές.
 
«Η πρακτική αυτή δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση λύση στην επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ ανθρώπου - άγριας ζωής. Είναι μία μη επιλεκτική μέθοδος θανάτωσης ζώων που θέτει επίσης σε κίνδυνο είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, καθώς και τους ανυποψίαστους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών», δηλώνει ο Uroš Pantović, Συντονιστής του Προγράμματος LIFE BalkanDetox.
 
Τα καρβαμιδικά, ιδιαίτερα το Carbofuran, ανιχνεύονται σχεδόν σε κάθε δεύτερο περιστατικό δηλητηρίασης. Το Carbofuran είναι ένα απαγορευμένο φυτοφάρμακο που θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, αφού μόλις 0,5 χιλιοστόγραμμα (mg) αρκούν για να σκοτώσουν 21 ανθρώπους.


 
poison baits ORNITHOLOGIKI DimitrisVavylis  Balkan Vultures Poison Study 2022 ΟΥΣΙΕΣ Ελλάδα

 

Οδηγώντας τους πληθυσμούς γυπών και άλλων προστατευόμενων ειδών στην εξαφάνιση
 
Τα πτωματοφάγα είδη πουλιών αποτελούν συνήθως τα πιο συχνά θύματα των δηλητηριασμένων δολωμάτων, με κύρια πληττόμενους τους γύπες, οι οποίοι καταγράφονται ως θύματα ανά τέσσερα περιστατικά. Από το 2000 έως το 2020, συνολικά 465 γύπες έχουν πεθάνει από δηλητηρίαση στα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων 47 Ασπροπάρηδων, 17 Μαυρόγυπων και ενός Γυπαετού. Ο πληθυσμός του Όρνιου στα Βαλκάνια έχει υποστεί τη μεγαλύτερη μείωση, με 400 άτομα να έχουν χάσει τη ζωή τους σε 233 ξεχωριστά περιστατικά δηλητηρίασης ή πιθανών δηλητηριάσεων. Όλα τα είδη γυπών στα Βαλκάνια είναι απειλούμενα με εξαφάνιση. Μετά το Όρνιο, ως πιο συχνά θύματα καταγράφονται η Γερακίνα και η Αλεπού, με 392 άτομα σε 190 περιστατικά και 389 άτομα σε 141 περιστατικά αντίστοιχα.
 
«Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο στα Βαλκάνια πεθαίνουν από δηλητηρίαση 115 γύπες, λαμβάνοντας όμως υπόψη ότι λιγότερο από το 20% των περιστατικών δηλητηρίασης ανακαλύπτονται και τεκμηριώνονται», δηλώνει ο Jovan Andevski, Διαχειριστής Προγραμμάτων του Ιδρύματος για τη Διατήρηση των Γυπών (VCF).
 
Τέτοιες απώλειες προκαλούν βαρύ πλήγμα στους πληθυσμούς των γυπών της περιοχής και έχουν οδηγήσει σε τοπικές ή περιφερειακές εξαφανίσεις ορισμένων ειδών. Η δηλητηρίαση της άγριας ζωής εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια απειλή για τους γύπες στα Βαλκάνια και τον κύριο περιοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση του πληθυσμού τους. Αυτός ο παράγοντας πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό οποιωνδήποτε δράσεων διατήρησης που αφορούν τους γύπες, ιδιαίτερα όσον αφορά τις δράσεις ενίσχυσης πληθυσμών και επανεισαγωγής ειδών.Dilitiriasmenoi Mavrogypas Asproparis Bulgaria Hristo Peshev FWFF  Poisoning events GR

 

Επείγουσα ανάγκη για την καταπολέμηση της δηλητηρίασης της άγριας ζωής στα Βαλκάνια
 
Η έλλειψη ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, η ανεπαρκής δέσμευση των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών, οι ασάφειες στη νομοθεσία και στις δικαιοδοσίες και η ελλιπής κατάρτιση και διάθεση πόρων όσον αφορά την αντιμετώπιση των περιστατικών δηλητηρίασης αποτελούν τις κύριες προκλήσεις για την αποτελεσματική καταπολέμηση αυτού του κρίσιμου προβλήματος στα Βαλκάνια.
 
Η αντιμετώπιση της παράνομης δηλητηρίασης της άγριας ζωής απαιτεί διεπιστημονική προσέγγιση και κοινές προσπάθειες από πολλούς εμπλεκόμενους φορείς. Το Πρόγραμμα LIFE BalkanDetox στοχεύει στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σοβαρότητα αυτής της πρακτικής, ώστε να καταστεί ως ένα κοινωνικά απαράδεκτο φαινόμενο στα μάτια του κόσμου. Το Πρόγραμμα προσπαθεί επίσης να δεσμεύσει τις αρμόδιες αρχές και να ενισχύσει την κατάρτιση των εμπλεκομένων φορέωναναφορικά με τη βελτίωση της διερεύνησης και της διαχείρισης των περιστατικών δηλητηρίασης μέσω της Ακαδημίας για το Έγκλημα ενάντια στην Άγρια Ζωή (Wildlife Crime Academy) και άλλων εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών, ξεκάθαρων και τυπικών επιχειρησιακών πρωτοκόλλων για την περιγραφή των ευθυνών στην αναφορά, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των περιστατικών δηλητηρίασης της άγριας ζωής με βάση παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών από άλλες χώρες. Επιπλέον, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των αρμόδιων φορέων και τομέων που σχετίζονται με τη δικαιοδοσία για την επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών για περιστατικά δηλητηρίασης της άγριας ζωής.
 
«Ελπίζουμε πως αξιοποιώντας τα εργαλεία που μας δίνει το πρόγραμμα LIFE BalkanDetox και με την ορθή συνεργασία των αρμόδιων αρχών, θα καταφέρουμε να  περιορίσουμε την παράνομη δηλητηρίαση της άγριας ζωής που απειλεί να σπρώξει μέχρι και στο χείλος της εξαφάνισης ορισμένα είδη άγριας πανίδας που μέχρι πρότινος ήταν σε αφθονία στην ελληνική φύση», αναφέρει η Νάντια Σιδέρη, Συντονίστρια των δράσεων του Προγράμματος LIFE BalkanDetox για την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία.

 

Η μελέτη είναι διαθέσιμη

ΕΔΩ

Balkan Vultures Poison Study 2022 Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης Ελλάδα

Αριθμός περιστατικών δηλητηρίασης άγριων και οικόσιτων ζώων στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2020

Balkan Vultures Poison Study 2022 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ Ελλάδα

Είδη άγριων ζώων που αποτελούν τα συνηθέστερα θύματα δηλητηρίασης στην Ελλάδα. Απεικόνιση αριθμού περιστατικών δηλητηρίασης και συνολικού αριθμού θυμάτων κατά την περίοδο 2000-2020

Balkan Vultures Poison Study 2022 ΚΙΝΗΤΡΑ Ελλάδα

Συνηθέστερα κίνητρα, σύμφωνα με τις τοπικές κοινωνίες, για τη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων στην ελληνική ύπαιθρο

 


BalkanDetox LIFE logos

To Πρόγραμμα LIFE BalkanDetox αποτελεί μια πενταετή προσπάθεια που υλοποιείται στην Αλβανία, τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας και τη Σερβία, με στόχο την αύξηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και την ενίσχυση των ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο για την καταπολέμηση του προβλήματος της δηλητηρίασης της άγριας ζωής στα Βαλκάνια. Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα για τη Διατήρηση των Γυπών (VCF) και συμμετέχουν σε αυτό οκτώ εταίροι από επτά χώρες. Οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος για τη Διατήρηση των Γυπών (VCF), των Ιδρυμάτων MAVA και Euronatur και του Πράσινου Ταμείου. Στην Ελλάδα, οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται από την Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία.

Μάθετε περισσότερα στο www.balkandetoxlife.eu

Η παράνομη δηλητηρίαση της άγριας ζωής αφανίζει τη βιοποικιλότητα των Βαλκανίων https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_poisoning.jpg Roula

Θέλετε να μαθαίνετε τα νέα μας;

Γραφτείτε στο Newsletter μας