Η παράνομη δηλητηρίαση της άγριας ζωής αφανίζει τη βιοποικιλότητα των Βαλκανίων

Η παράνομη χρήση δηλητηρίων στο περιβάλλον για τη στόχευση «ανεπιθύμητων» ζώων αφανίζει τη...

Illegal wildlife poisoning depletes Balkan biodiversity

The illegal use of poisonous substances in the environment to target ‘undesirable’ animals...

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter