Με στόχο την καταγραφή και προβολή εξειδικευμένων θεμάτων που αφορούν την ορνιθοπανίδα (επιδημητικών και αποδημητικών ειδών) του ελλαδικού χώρου, μια ομάδα εθελοντών επιστημόνων εργάστηκε το 2020-2021, σε μια αρκετά δύσκολη λόγω πανδημίας χρονική περίοδο, για να δημιουργήσει το πρώτο ελληνικό ψηφιακό περιοδικό αφιερωμένο στην ορνιθολογία. Πρόκειται για ένα ανοιχτό στην πρόσβαση και δωρεάν περιοδικό με άρθρα στα ελληνικά ή αγγλικά. Το όνομα Οrnithologia Ηellenica είναι εμπνευσμένο από τις λατινογενείς ονομασίες που χρησιμοποιούνται διεθνώς στην ορνιθολογία και βασίζονται σε μεγάλο μέρος τους στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Ειδικότερα, χρησιμοποιείται ο όρος «ορνιθολογία» που εκφράζει σε διεθνές επίπεδο τον κλάδο της ζωολογίας που ασχολείται με τα πουλιά.

Το περιοδικό κυκλοφορεί έναν τόμο ανά έτος με ένα ή περισσότερα τεύχη, αναλόγως της διαθέσιμης ύλης.

header banner Gkionis

Ανάμεσα στα θέματα που πραγματεύεται είναι η περιγραφή και η παρακολούθηση των ειδών και πληθυσμών της ελληνικής ορνιθοπανίδας, η εμφάνιση νέων ειδών στην Ελλάδα, η αξιολόγηση της θετικής ή αρνητικής (για τα εισβλητικά είδη) επίδρασής τους στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, οι πληθυσμιακές μεταβολές των ήδη  εγκατεστημένων ειδών στην πάροδο του χρόνου, η αξιολόγηση δημοσιευμένων μελετών ή υφιστάμενων ιδεών. Το περιοδικό δέχεται και συστηματικές, εφόσον είναι τεκμηριωμένες, μελέτες μη επαγγελματιών ορνιθολόγων.

Για τη συντακτική ομάδα (αλφαβητικά):

Bulletin "Ornithologia Hellenica" https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_Ruepelli.jpg Roula

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter