Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κάθε χρόνο, σχεδιάζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για την προστασία απειλούμενων ειδών πουλιών, κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη συνύπαρξη με την άγρια ζωή στην πόλη. Η συμμετοχή σας σε αυτά κάνει τη φωνή μας να ακουστεί ακόμα πιο μακριά, ακόμα πιο δυνατά!

Τα εκπαιδευτικά μας Προγράμματα στοχεύουν στην υποστήριξη του έργου των εκπαιδευτικών και με τη συνεργασία τους δίνεται έμφαση στην άμεση επαφή των μαθητών και μαθητριών με το φυσικό περιβάλλον, στην απόκτηση προσωπικών εμπειριών, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης, τη διεπιστημονικότητα, καθώς και στη θέληση για συμμετοχή σε δράσεις.

Το σύνολο των Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ κατατίθεται κάθε χρόνο στο Υπουργείο Παιδείας, εξασφαλίζοντας αδιάλειπτα από το 2013 την έγκρισή τους.

For Teachers

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Προγράμματα στη φύση

Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που στοχεύουν στη βιωματική επαφή των παιδιών με τη φύση και στη γνωριμία με τα πουλιά και τους βιοτόπους τους

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Ετήσια προγράμματα για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκπαιδευτικό υλικό

Φορητά εκπαιδευτικά πακέτα για την εφαρμογή δραστηριοτήτων από τους εκπαιδευτικούς

Δείτε όλες τις δράσεις

For Families

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκδηλώσεις

“Χελιδονίσματα” και άλλες ανοιχτές εκδηλώσεις για τη γνωριμία με τον κόσμο των πουλιών

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Παιδικά Εργαστήρια

Εργαστήρια με κατασκευές και δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά κάθε ηλικίας!

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Μένουμε Κοντά στη Φύση

30 ημέρες με ημερήσιες αποστολές και δραστηριότητες

Δείτε όλες τις δράσεις
For Kids

For Kids

Παιχνίδια, κατασκευές και δραστηριότητες στη φύση για παιδιά κάθε ηλικίας. Διασκεδάστε μαθαίνοντας και ανακαλύπτοντας την άγρια ζωή που ζει πλάι μας!

περισσότερα

Public Awareness - Education

Public Awareness - Education

See our information materials, learn our news, discover our educational programmes and find out about our public awareness actions! 

more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter