Πεδία δράσης

Τα πουλιά βρίσκονται παντού! Από τις πόλεις μέχρι τις ψηλές βουνοκορφές και από τους υγροτόπους έως τις απομονωμένες βραχονησίδες, αντιμετωπίζοντας πλήθος απειλών.

Παρεμβαίνουμε, πιέζουμε και προτείνουμε λύσεις, ώστε τα άγρια πουλιά και η φύση να έχουν φωνή στα κέντρα λήψης αποφάσεων και σε όλες τις βαθμίδες της Πολιτείας.

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Οι θέσεις μας

διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Πεδία δράσης

Τα πουλιά βρίσκονται παντού, το ίδιο και οι δράσεις μας για την προστασία τους

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Εκστρατείες

Πληροφορούμε τους πολίτες και την Πολιτεία, κερδίζοντας σημαντικές νίκες για τα άγρια πουλιά και τη φύση

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Καταγγελίες Πολιτών

Αναφορά παράνομων ενεργειών κατά των πουλιών και των βιοτόπων τους

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Νομοθεσία

Διεθνής, ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για το περιβάλλον

Αιολικά σε Ισπανία – Ελλάδα: βρείτε τις ομοιότητες...

Χρήσιμες εκδόσεις - σύνδεσμοι

Εκδόσεις Πολιτικής της ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗΣ και άλλων οργανισμών για την προστασία της φύσης

Public Awareness - Education

Public Awareness - Education

See our information materials, learn our news, discover our educational programmes and find out about our public awareness actions! 

more

How can you help

How can you help

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

learn more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter