Το Πρόγραμμα του 1ου Άτλαντα των Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΠΕ1) αποτελεί την πρώτη εθνική προσπάθεια χαρτογράφησης της κατανομής των αναπαραγόμενων ειδών πουλιών! Το πρόγραμμα συντονίζεται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και θα καλύψει την δεκαετία 2013 - 2023. Στόχος του προγράμματος ΑΑΠΕ1 είναι να καταγραφεί η ένδειξη αναπαραγωγής (breeding evidence) και να εκτιμηθεί η αφθονία (abundance) όλων των ειδών πουλιών σε κάθε 10x10 χλμ. τετράγωνο της χώρας!

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουν καταγραφεί πολλές μεταβολές στο περιβάλλον, όπως αλλαγές στις χρήσεις γης και το κλίμα, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στους πληθυσμούς των πουλιών. Για την αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή στοχευμένων δράσεων προστασίας των ειδών αλλά και την πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση κατά τη λήψη αποφάσεων, χρειαζόμαστε την πληρέστερη και πιο ανανεωμένη πληροφορία σχετικά με το πού βρίσκονται τα πουλιά και πως αλλάζει η κατανομή τους.

Το πρόγραμμα ΑΑΠΕ1 ξεκίνησε στο πλαίσιο του European Breeding Bird Atlas 2 (EBBA2), δηλαδή του 2ου Άτλαντα των Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ευρώπης, ενός από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα καταγραφής της βιοποικιλότητας που επιχειρήθηκε ποτέ. Το EBBA2 συντόνισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καταμέτρησης Πουλιών (European Bird Census Council – EBCC) σε συνεργασία με εταίρους σε όλη την Ευρώπη με σκοπό να παράγει έναν νέο άτλαντα για τα αναπαραγόμενα είδη της Ευρώπης για την περίοδο 2013 - 2019.

> Δείτε το βίντεο για τη δημιουργία του EBBA2 - https://youtu.be/J3Zb_WG3YjM!

> Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΒΒΑ2 και το EBBA2 στο Facebook για να μάθετε περισσότερα!

Άτλαντας Αναπαραγόμενων Πουλιών της Ελλάδας (ΑΑΠΕ1) https://ornithologiki.gr/images/banners/template_header_merops.jpg Pavlos
Important Bird Areas

Important Bird Areas

become part of the effort

discover them

How can you help

How can you help

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

learn more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter