Οι υγρότοποι στην Αττική είναι από τους πλέον σημαντικούς βιότοπους για τα πουλιά της περιοχής και όχι μόνο, καθώς χρησιμοποιούνται είτε ως τόποι αναπαραγωγής, είτε ως τόποι διαχείμασης ή απλά ως στάσεις ανεφοδιασμού κατά τη μετανάστευση. Η σημασία τους αντανακλάται και στη μεγάλη ποικιλότητα των πουλιών, καθώς και άλλων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απαντούν σε αυτούς. Η παρουσία και η αφθονία των πουλιών σχετίζεται με την κατάσταση των υγροτόπων που αντιμετωπίζουν συνεχείς απειλές και πιέσεις, κυρίως από την αστικοποίηση της περιβάλλουσας περιοχής και τις υπόλοιπες ανθρώπινες δραστηριότητες.

Στόχος του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2008 και κύριος στόχος του είναι η συστηματική καταγραφή και η συλλογή πληθυσμιακών στοιχείων για τα πουλιά στους υγροτόπους της Αττικής.

Το πρόγραμμα παρακολούθησης των υγροτόπων της Αττικής στοχεύει στη βελτίωση των γνώσεών μας σχετικά με την παρουσία και τους πληθυσμούς των πουλιών στους υγροτόπους της Αττικής σε βάθος χρόνου, έτσι ώστε να μπορούν να προσδιοριστούν η κατάσταση και οι τάσεις των πληθυσμών των ειδών.

Τα στοιχεία αυτά, μαζί με τα στοιχεία που συλλέγονται από τους Υπεύθυνους Παρακολούθησης Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά και από τις δακτυλιώσεις που πραγματοποιούνται από το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών σε συνεργασία με την ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ, θα δημιουργήσουν προοδευτικά μια συνολική εικόνα για τα πουλιά και τα ενδιαιτήματά τους στους αττικούς υγροτόπους.

Ποιός μπορεί να συμμετάσχει:

Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως προς παρατηρητές πουλιών που ήδη επισκέπτονται τους υγροτόπους αυτούς για λόγους παρατήρησης πουλιών ή άλλες μορφές αναψυχής. Απαιτούνται βασικές γνώσεις αναγνώρισης πουλιών.

Χρόνος Παρακολούθησης

Οι καταγραφές πραγματοποιούνται όλο το χρόνο τουλάχιστον μία φορά ανά δίμηνο και μια φορά τον μήνα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής (από τον Μάρτιο έως και τον Ιούλιο). Συνολικά πραγματοποιούνται 8 επισκέψεις τον χρόνο.

 

Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την υπεύθυνη του Προγράμματος Δανάη Πορτόλου: Τηλ: 210 8228704 & 210 8227937 | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παρακολούθηση Υγροτόπων Αττικής https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_Attica_cut.jpg Pavlos
Important Bird Areas

Important Bird Areas

become part of the effort

discover them

How can you help

How can you help

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

learn more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter