Η μέθοδος European Seabirds at Sea (ESAS) βασίζεται στη συνεχή καταγραφή των θαλασσοπουλιών στο θαλάσσιο περιβάλλον κατά μήκος γραμμικής διαδρομής (line-transect) από πλοίο της γραμμής ή ερευνητικό σκάφος, με σταθερή πορεία και ταχύτητα έως 20 κόμβους.

Βασικός στόχος του ESAS είναι η καταγραφή της κατανομής των θαλασσοπουλιών στο θαλάσσιο περιβάλλον με έμφαση στους πληθυσμούς και τη συμπεριφορά τους.

Τα βασικά είδη θαλασσοπουλιών που καταγράφονται είναι ο Αιγαιόγλαρος (Larus audouinii), ο Ασημόγλαρος (Larus michahellis), ο Θαλασσοκόρακας (Phalacrocorax aristotelis desmarestii), ο Αρτέμης (Calonectris diomedea), ο Μύχος (Puffinus yelkouan) και ο Υδροβάτης (Hydrobates pelagicus).

Εκτός από την καταγραφή της παρουσίας, του αριθμού και της συμπεριφοράς των πουλιών, καταγράφεται επίσης και η υπόλοιπη θαλάσσια πανίδα (π.χ. κητώδη, ψάρια), οι ανθρώπινες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις θαλάσσιες περιοχές (π.χ ψάρεμα) όπου γίνονται οι καταγραφές, καθώς επίσης και τα επιπλέοντα αντικείμενα. Όλα αυτά καταγράφονται για να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα των λόγων για τους οποίους βρίσκονται τα θαλασσοπούλια στις συγκεκριμένες περιοχές και γενικότερα για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά και την οικολογία τους.

Η ομάδα καταγραφής συνήθως αποτελείται από δυο εκπαιδευμένους παρατηρητές, όπου ο ένας παρατηρεί και ο άλλος καταγράφει. Κατά την διάρκεια της καταγραφής συμπληρώνονται δυο πρωτόκολλα: το πρωτόκολλο διαδρομής και το πρωτόκολλο καταγραφής πουλιών.

 

>> Περισσότερα για τις καταγραφές ESAS μπορείτε να διαβάσετε στις οδηγίες για την εφαρμογή της μεθόδου.

 

 header banner ESAS

Καταγραφή θαλασσοπουλιών στη θάλασσα (ESAS) https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_seabirds.jpg Pavlos
Important Bird Areas

Important Bird Areas

become part of the effort

discover them

How can you help

How can you help

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

learn more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter