Πρόγραμμα LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη»

Οργανώσεις και φορείς από 14 χώρες στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη διάσωση του απειλούμενου με εξαφάνιση γύπα Ασπροπάρη, αποδεικνύοντας ότι οι δράσεις προστασίας δεν γνωρίζουν σύνορα.

Κοινό τους σημείο είναι το Πρόγραμμα LIFE «Επείγουσα Δράση για την Ενδυνάμωση του Βαλκανικού Πληθυσμού του Ασπροπάρη και τη Διασφάλιση της Μεταναστευτικής του Διαδρομής» (LIFE16 NAT/BG/000874) που ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2017 και θα διαρκέσει 5,5 χρόνια, με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη, του Πράσινου Ταμείου και του Ιδρύματος MAVA. Σκοπός του Προγράμματος είναι η διάσωση των τελευταίων ζευγαριών Ασπροπάρη στα Βαλκάνια και η διασφάλιση ασφαλούς μεταναστευτικής διαδρομής γι’ αυτά.

 

 

Οι Περιοχές του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε 35 περιοχές (22 Ζώνες Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000) σε 14 χώρες στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

Στην Ελλάδα, οι δράσεις του Προγράμματος υλοποιούνται σε 11 Ζώνες Ειδικής Προστασίας:

• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Όρους Τύμφη (Γκαμήλα) (GR2130009)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Όρος Δούσκο, Ωραιόκαστρο, Δάσος Μερόπης, κοιλάδα Γορμού και λίμνες Δελβινακίου (GR2130010)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Αστερούσια Όρη (Κόφινας) (GR4310013)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κοιλάδας Κομψάτου (GR1130012)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Ορεινός Έβρος - Κοιλάδα Δερείου (GR1110010)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κορυφές Όρους Κόζιακα (GR1440006)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κεντρικό Ζαγόρι και ανατολικό τμήμα όρους Μιτσικέλι (GR2130011)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Αντιχάσια Όρη και Μετέωρα (GR1440005)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Κοιλάδας Φιλιουρή (GR1130011)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου (GR1110009)
• Ζώνη Ειδικής Προστασίας Δάσος Δαδιά - Σουφλί (GR1110002

 

Στόχοι του Προγράμματος

Το νέο Πρόγραμμα LIFE για την προστασία του Ασπροπάρη είναι από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα διατήρησης που έχουν υλοποιηθεί ποτέ για την προστασία γυπών και στοχεύει στην ενίσχυση του ανατολικότερου πληθυσμού Ασπροπάρη της Ευρώπης, λαμβάνοντας επείγοντα μέτρα διατήρησης για την αντιμετώπιση των κυριότερων απειλών στους τόπους αναπαραγωγής και κατά μήκος της μεταναστευτικής του διαδρομής. Το Πρόγραμμα είναι δομημένο πάνω στις δράσεις που υλοποιήθηκαν κατά την περίοδο 2011-2016 μέσω του Προγράμματος LIFE+ «Η Επιστροφή του Ασπροπάρη» (LIFE10 NAT/BG/000152), ενώ έχει κοινούς στόχους και ακολουθεί τις ίδιες κατευθύνσεις για τη διατήρηση και διάσωση του είδους με αυτές που διατυπώνονται στο Σχέδιο Δράσης Μεταναστευτικής Διαδρομής για τη Διατήρηση των Πληθυσμών Ασπροπάρη (Neophron percnopterus) των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ασίας (EVFAP), που αποτελεί βασικό στοιχείο του Σχεδίου Δράσης Πολλαπλών Ειδών για τη Διατήρηση των Γυπών της Αφρικής και της Ευρασίας (Vulture Multi species Action Plan).

Πιο συγκεκριμένα μέσα από την υλοποίηση συγκεκριμένων διαχειριστικών δράσεων το Πρόγραμμα στοχεύει στα ακόλουθα:

  • Αύξηση του πληθυσμού του Ασπροπάρη στους τόπους αναπαραγωγής στα Βαλκάνια.
  • Δημιουργία ασφαλών περιοχών για το είδος, μέσω της μείωσης της απειλής των δηλητηριασμένων δολωμάτων και παροχής ασφαλούς τροφής μέσω ΧΤΑΠ.
  • Ανάπτυξη προγράμματος αναπλήρωσης του φυσικού πληθυσμού, που θεωρείται απαραίτητο για την ταχεία ανάσχεση και αναστροφή της υπάρχουσας μείωσης.
  • Βελτίωση των συνθηκών για τη διατήρηση του είδους κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής και στους τόπους διαχείμασης, ελαχιστοποιώντας ιδιαίτερα τις απώλειες των ενήλικων ατόμων.
  • Ελαχιστοποίηση της επίπτωσης της χρήσης των δηλητηριασμένων δολωμάτων σε περιοχές "κλειδιά" για τους γύπες.
  • Οικοδόμηση Δυναμικού φορέων που εμπλέκονται στην διατήρηση του είδους.
  • Ευαισθητοποίηση των φορέων, των άμεσα εμπλεκόμενων χρηστών γης και του ευρύ κοινού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα Βαλκανικό Δίκτυο ενάντια στα δηλητήρια.

 

   Tagging Egyptian Vulture VictoriaSaravia ORNITHOLOGIKI

 

Δράσεις Οικοδόμησης Δυναμικού

• Διοργάνωση θεματικών εκδηλώσεων σε χωριά της περιοχής Τρικάλων και Ηπείρου, με σκοπό την ανάδειξη της διαχρονικής σχέσης Ασπροπάρη και Κτηνοτρόφων (Τίτλος εκδηλώσεων: «Ασπροπάρης & Κτηνοτροφία: ζωές παράλληλες στον αγώνα για επιβίωση») (2019-2022).

• Διάθεση ειδικού εξοπλισμού σε Δασικές Υπηρεσίες της περιοχής μελέτης για την αντιμετώπιση περιστατικών δηλητηρίασης (2018-2022).

• Σεμινάρια για την εκπαίδευση υπαλλήλων δημοσίων φορέων και υπηρεσιών σε θέματα αντιμετώπισης και διαχείρισης περιστατικών δηλητηριασμένων δολωμάτων. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δύο (2) σεμινάρια με τη συμμετοχή υπαλλήλων ΥΠΕΝ και ΥΠΑΑΤ σε Ισπανία και Σερβία στο πλαίσιο του Προγράμματος: «Διερεύνηση Εγκλημάτων Άγριας Ζωής: Τεχνικές & Πρακτική Άσκηση», Ισπανία και “Balkan Vulture Anti-Poisoning Workshop” (Σερβία) (2019-2022).

• Ενημερωτικά σεμινάρια σε Αστυνομικά Τμήματα της ΠΕ Τρικάλων για την αντιμετώπιση της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων.

• Σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Καλαμπάκας και Περιφέρειας Ιωαννίνων (2018-2022).

• Συναντήσεις εργασίας για την αντιμετώπιση της δηλητηρίασης της άγριας ζωής με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. (2018-2022).

• Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση του κοινού σε τοπικό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ανάληψη δράσης για το πρόβλημα της απώλειας βιοποικιλότητας και της παράνομης χρήσης δηλητηριασμένων δολωμάτων (π.χ. αναφορά περιστατικών).

   Antipoison Dog GR Guy Shorock RSPB

 

>>> Παρακολουθείστε το μεταναστευτικό ταξίδι των Ασπροπάρηδων μέχρι την Αφρική και μάθετε περισσότερα για το είδος και τις δράσεις μας στο

www.lifeneophron.eu

 

  

Συντονιστής του Προγράμματος είναι η Βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών/BirdLife Βουλγαρίας (BSPB) και συνεργαζόμενοι φορείς είναι η Ελληνική ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ Εταιρεία/BirdLife Ελλάδας, το WWF Ελλάς, η Βρετανική Ορνιθολογική Εταιρεία/BirdLife Αγγλίας (RSPB), η DoğaDerneği/BirdLife Tουρκίας (DD), τα περιφερειακά γραφεία της BirdLife International σε Αφρική και Μέση Ανατολή, το Ορνιθολογικό και Ερευνητικό Ινστιτούτο Α.Π. Λεβέντη (APLORI), το CMS Raptors MoU και η Οργάνωση Green Balkans. Το Πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, του Ιδρύματος MAVA και του Πράσινου Ταμείου.

Πρόγραμμα LIFE «ΖΩΗ για τον Ασπροπάρη» https://ornithologiki.gr/images/banners/header_banner_asproparis.jpg design
MAKE THE DIFFERENCE!

MAKE THE DIFFERENCE!

Become part of our efforts to help birds & their habitats

Support us

News

New tagging missions of Dalmatian pelicans in Western Greece
02 May 2023

New tagging missions of Dalmatian pelicans in Western Greece

41 pelicans ringed and 8 chicks tagged with satellite transmitter the results of the HOS mission in Messolonghi and Amvrakikos Gulf In the last few weeks...
Spring poaching in the Ionian still rife and 'out of...
13 Mar 2023

Spring poaching in the Ionian still rife and 'out of...

Acoustic sensors record thousands of illegal shootings while Greek authorities claim they hear nothing In spring of 2021, dozens of thousands of turtle doves and other...
Wind turbines threaten the last Egyptian Vultures of the Balkans
26 Jan 2023

Wind turbines threaten the last Egyptian Vultures of the Balkans

Wind turbines are threatening the last Egyptian Vultures of the Balkans One may think that fighting for survival is enough hardship for a wildlife species to...
International plea for the protection of the Eleonora's Falcon in...
03 Nov 2022

International plea for the protection of the Eleonora's Falcon in...

Experts from 13 countries declare their concern on the planned installation of wind farms in one of the world's biggest colonies of the Eleonora’s falcon   In a...
New report: EU countries failing to protect seabirds
25 May 2022

New report: EU countries failing to protect seabirds

67 species of seabirds, including endemic and threatened ones, breed and/or winter in EU countries.  And while they return to land to breed, seabirds depend...
all news

Events - Highlights of the month

Egyptian Vulture New LIFE Project
13 May 2021

Egyptian Vulture New LIFE Project

Οργανώσεις και φορείς από 14 χώρες στα Βαλκάνια, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική ενώνουν τις δυνάμεις τους για τη...
Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών
29 May 2021

Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών

Οι Μεσοχειμωνιάτικες Καταμετρήσεις Υδρόβιων Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου προγράμματος (International Waterbird Census) της Διεθνούς Οργάνωσης Υγροτόπων (Wetlands International). Πρόκειται...

Birds of the month

Falco eleonorae

Eleonora's Falcon

Upupa epops

Hoopoe

Neophron percnopterus

Egyptian Vulture

Himantopus himantopus

Black-winged Stilt

Merops apiaster

European Bee-Eater

all birds

Where we work

From the Aegan islets to the mountain tops we are active in more than 70 sites in Greece

more

Support us

Join our efforts to help us ensure a better future for wild birds and their habitats

more

What we do

Since 1982 we strive to safeguard a sustainable environment where birds and people may live in harmony

more

Who we are

We are a non governmental conservation organisation focusing on the study and protection of wild birds and their habitats in Greece

more

Would you like to hear more from us?

Subscribe to our Newsletter