en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πουλιά της Βραυρώνας
Περιοχή: Βραυρώνα
Σύνταξη: Λ.Σταύρακας

(Κοινός) Κύκνος Cygnus olor

Χειμερινός επισκέπτης

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει τακτικός χειμερινός επισκέπτης. Μικρές ομάδες (2-6 ατόμων) παρατηρούνται συνήθως Ιανουάριο-Φεβρουάριο.

Βαρβάρα Tadorna tadorna

Χειμερινός επισκέπτης

Σπάνιος χειμερινός επισκέπτης, παρατηρείται πολύ αραιά και οι καταγραφές αφορούν συνήθως μοναχικά άτομα.

(Ευρασιατικό) Κιρκίρι Anas crecca

Χειμερινός επισκέπτης

Τακτικός χειμερινός επισκέπτης, κάθε χρόνο παρατηρούνται μέχρι και 40 άτομα στην εποχιακή λίμνη μπροστά από το μουσείο ή τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στην παράκτια ζώνη.

Πρασινοκέφαλη Πάπια Anas platyrhynchos

Χειμερινός επισκέπτης

Τακτικός χειμερινός επισκέπτης, μέχρι 10 άτομα έχουν καταγραφεί στην εποχιακή λίμνη μπροστά από το μουσείο. Τις χρονιές που ο υγρότοπος κρατάει νερό μέχρι το καλοκαίρι, ένα τουλάχιστον ζευγάρι φωλιάζει.

Ψαλίδα (του Βορρά) Anas acuta

Χειμερινός επισκέπτης

Όπως και με τις άλλες πάπιες, οι καταγραφές είναι ελάχιστες και αφορούν πάντα μεμονωμένα άτομα.

(Ευρωπαϊκή) Σαρσέλα Anas querquedula

Μετανάστης

Την άνοιξη, που μεγάλο τμήμα της περιοχής είναι πλημμυρισμένο, υπάρχει πιθανότητα παρατήρησης μικρών κοπαδιών (μέχρι 10 ατόμων), ενώ το φθινόπωρο που όλα είναι στεγνά το είδος δεν έχει καταγραφεί ποτέ.

(Ευρασιατική) Χουλιαρόπαπια Anas clypeata

Χειμερινός επισκέπτης

Σπάνιος επισκέπτης, μεμονωμένα άτομα ή ζεύγη έχουν καταγραφεί στην εποχιακή λιμνούλα του Μουσείου.

(Κοινό) Ορτύκι Coturnix coturnix

Μετανάστης

Δυσκολοθώρητο είδος, κρύβεται στη πυκνή βλάστηση και ξεπετάγεται τελευταία στιγμή, για να φύγει με γρήγορα φτερουγίσματα όσο πιο μακριά γίνεται. Παρατηρείται άνοιξη και φθινόπωρο, κυρίως στους λόφους Πυργάρι και Παπούτσι.

(Κοκκινόλαιμο) Νανοβουτηχτάρι Tachybaptus ruficollis

Χειμερινός επισκέπτης

Παρατηρείται συνήθως από τα τέλη φθινοπώρου έως τις αρχές της άνοιξης σε μικρούς αριθμούς (μέγιστο 3 άτομα). Έχει φωλιάσει τουλάχιστον μία χρονιά.

Σκουφοβουτηχτάρι Podiceps cristatus

Χειμερινός επισκέπτης

Όχι τακτικός επισκέπτης, συναντάται πάντα στη παράκτια ζώνη.

Μαυροβουτηχτάρι Podiceps nigricollis

Χειμερινός επισκέπτης

Παρατηρείται στα τέλη φθινοπώρου και τον χειμώνα στην παράκτια ζώνη.

Αρτέμης (της Μεσογείου) Calonectris diomedea

Μη αναπαραγόμενος επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Αρτέμηδες εμφανίζονται στα ανοιχτά της Βραυρώνας, από την άνοιξη έως το φθινόπωρο.

Μύχος (της Μεσογείου) Puffinus yelkouan

Μη αναπαραγόμενος επισκέπτης

Κοπάδια με Μύχους που μπορεί να φτάσουν και τα 300 πουλιά μπορούν να παρατηρηθούν κατά μήκος των ακτών της περιοχής, τρεφόμενα με ψάρια που βρίσκονται σε μεγάλους αριθμούς στα λιβάδια Ποσειδωνίας.

(Ευρωπαϊκός) Κορμοράνος Phalacrocorax carbo

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες μέχρι και 10 ατόμων παρατηρούνται στην παραθαλάσσια ζώνη.

(Ευρασιατικός) Ήταυρος Botaurus stellaris

Τυχαίος επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Καταγράφηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2011.

(Ευρωπαϊκός) Μικροτσικνιάς Ixobrychus minutus

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Ο Μικροτσικνιάς αποτελεί συχνό θέαμα τους μήνες Απρίλιο και Μάιο στα καλάμια κατά μήκος του Ερασίνου. Το φθινόπωρο είναι λιγότερο κοινός και παρατηρείται έως τα τέλη του Οκτωβρίου.

(Κοινός) Νυχτοκόρακας Nycticorax nycticorax

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Παρατηρείται κυρίως την άνοιξη, από τέλη Απριλίου έως και τέλη Μαΐου. Προτιμάει τις όχθες του Ερασίνου και συχνά κουρνιάζει στα δέντρα κατά μήκος του ποταμού.

(Ξανθός) Κρυπτοτσικνιάς Ardeola ralloides

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Είδος που και αυτό παρατηρείται την άνοιξη, Απρίλιο και Μάιο. Δεν έχει ιδιαίτερες προτιμήσεις, συναντάται τόσο στις πλημμυρισμένες εκτάσεις κοντά στην παραλία, όσο και στη παρόχθια ζώνη του Ερασίνου. Μεμονωμένα άτομα παρατηρούνται ακόμα και το καλοκαίρι.

(Κοινός) Λευκοτσικνιάς Egretta garzetta

Παρουσία όλο το χρόνο

79/409 Directive, Annex I

Αν και δεν μπορεί να χαρακτηριστεί επιδημητικό, ο Λευκοτσικνιάς μπορεί να παρατηρηθεί όλες τις εποχές. Είναι πιο κοινός την άνοιξη, όπου εμφανίζονται κοπάδια των 10-20 ατόμων, ενώ το χειμώνα καταγράφονται τακτικά 2-3 άτομα. Έχει παρατηρηθεί και καλοκαίρι (21/6/2008, 1 άτομο).

Αργυροτσικνιάς Egretta alba

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Τα τελευταία χρόνια, ένα άτομο παρατηρείται σχεδόν κάθε χειμώνα στη παράκτια ζώνη. Μπορεί να παρατηρηθεί και κατά τη μετανάστευση, ιδιαίτερα την άνοιξη, πάντα κοντά στην ακτή.

Σταχτοτσικνιάς Ardea cinerea

Παρουσία όλο το χρόνο

Όπως και ο Λευκοτσικνιάς, μπορεί να παρατηρηθεί όλο το χρόνο, σε μικρότερους αριθμούς όμως. Το βρίσκουμε συνήθως στη παράκτια ζώνη, ενώ για κούρνια μπορεί να χρησιμοποιήσει μεγάλα δέντρα αλλά τα βράχια των γύρω υψωμάτων.

Πορφυροτσικνιάς Ardea purpurea

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Χαρακτηριστικό είδος των καλαμώνων, παρατηρείται κατά κύριο λόγο την άνοιξη, από μέσα Απριλίου έως και τέλη Μαΐου.

Λευκός Πελαργός Ciconia ciconia

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Είδος που δύσκολα παρατηρείται, συνήθως κοπάδια το φθινόπωρο (Αύγουστο-Σεπτέμβριο) που πετούν από πάνω χωρίς να σταματούν.

(Ευρασιατική) Χαλκόκοτα Plegadis falcinellus

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Εξαρτάται από τη παρουσία υγρολίβαδων, γι’ αυτό και το βλέπουμε μόνο άνοιξη στη περιοχή. Μπορεί να παρατηρηθεί ακόμα και σε πλημμυρισμένα χωράφια.

(Ευρασιατική) Χουλιαρομύτα Platalea leucorodia

Τυχαίος Επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν.

(Ευρωπαϊκό) Φοινικόπτερο Phoenicopterus roseus

Τυχαίος επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Την άνοιξη του 2009 ένα ανήλικο άτομο βρέθηκε εξαντλημένο στην παράκτια ζώνη.

(Ευρωπαϊκός) Σφηκιάρης Pernis apivorus

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Παρατηρείται κατά τη διάρκεια και των δύο μεταναστευτικών περιόδων, συνήθως μεμονωμένα άτομα που περνούν πάνω από τη περιοχή συνεχίζοντας το ταξίδι τους προς Βορρά ή Νότο, ανάλογα την εποχή.

Τσίφτης Milvus migrans

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Σπάνιος επισκέπτης στη περιοχή, έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές ως τώρα.

Φιδαετός Circaetus gallicus

Καλοκαιρινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Ο Φιδαετός αποτελεί συχνό επισκέπτη της περιοχής, τόσο κατά τη μετανάστευση όσο και το καλοκαίρι όπου άτομα που φωλιάζουν σε γειτονικές περιοχές έρχονται προς εύρεση τροφής. Προτιμάει τις ανοικτές εκτάσεις των λόφων Πυργάρι-Παπούτσι.

Καλαμόκιρκος Circus aeruginosus

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Είδος που δεν συναντάται κάθε χειμώνα, ο Καλαμόκιρκος συχνάζει στις πλημμυρισμένες εκτάσεις και τους καλαμώνες. Παρατηρείται και κατά τη μετανάστευση, πάντα σε μικρούς αριθμούς.

Χειμωνόκιρκος Circus cyaneus

Χειμερινός Επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Εμφανίζεται όπως και ο Καλαμόκιρκος, όχι τακτικά και πάντα 1-2 άτομα. Παρατηρείται επίσης και κατά τη μετανάστευση.

Στεπόκιρκος Circus macrourus

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Πουλί των ανοικτών εκτάσεων, παρατηρείται συνήθως να πετάει χαμηλά πάνω από τις καλλιέργειες.

Λιβαδόκιρκος Circus pygargus

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Πιο συχνός την άνοιξη παρά το φθινόπωρο, παρατηρείται συνήθως να περνάει πάνω από την περιοχή, κάνοντας μικρές στάσεις μόνο.

(Κοινό) Ξεφτέρι Accipiter nisus

Χειμερινός Επισκέπτης

Τον χειμώνα είναι πολύ κοινό, εκμεταλλευόμενο τη πληθώρα τροφής (μικρού και μεσαίου μεγέθους πουλιά). Παρατηρείται και κατά τη μεταναστευτική περίοδο, ενώ υπάρχει και παρατήρηση στα μέσα του καλοκαιριού.

(Κοινή) Γερακίνα Buteo buteo

Παρουσία όλο το χρόνο

Αποτελεί πολύ κοινό χειμερινό επισκέπτη, ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους άτομα από γειτονικές περιοχές επισκέπτονται το μέρος για εύρεση τροφής (κυρίως μικρά θηλαστικά).

Αετογερακίνα Buteo rufinus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

79/409 Directive, Annex I

Αετογερακίνες παρατηρούνται όλο το χρόνο. Τουλάχιστον ένα ζευγάρι φωλιάζει στην ευρύτερη περιοχή (ενδεχομένως στο γειτονικό λόφο της Περατής). Τρέφεται με ερπετά και μικρά θηλαστικά.

Γερακαετός Aquila pennata

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Είδος που καθίσταται ολοένα και πιο σπάνιο στη χώρα μας, ο Γερακαετός παρατηρείται κατά τη μετανάστευση.

Σπιζαετός Aquila fasciata

Τυχαίος Επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Για πρώτη φορά καταγράφηκε το Νοέμβριο του 2006, όπου ένα ανήλικο εθεάθη να επιτίθεται σε Καρακάξες. Λόγω της πληθώρας διαθέσιμης τροφής, υπάρχει η πιθανότητα περαιτέρω καταγραφών του είδους, αρκεί να διατηρηθεί το υπάρχον ζευγάρι που φωλιάζει στη περιοχή του Σουνίου.

Ψαραετός Pandion haliaetus

Σπάνιος Επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές, κατά τη μετανάστευση. Παρόλο που θα μπορούσε να είναι πιο κοινός επισκέπτης, η όχληση στην παράλια ζώνη φαίνεται να αποτελεί το κύριο λόγο που δεν παρατηρείται συχνά.

(Ευρωπαϊκό) Κιρκινέζι Falco naumanni

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Καταγράφεται κυρίως την άνοιξη, σχεδόν πάντα κοντά σε χωράφια. Δεν είναι ιδιαίτερα κοινό και οι παρατηρήσεις αφορούν μεμονωμένα άτομα, ή μικρές ομάδες των 3-5 ατόμων.

Βραχοκιρκίνεζο Falco tinnunculus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Το πιο κοινό αρπακτικό της περιοχής, φωλιάζει σε βράχια και τρέφεται με μικρά θηλαστικά, ερπετά και έντομα.

(Ευρωπαϊκό) Μαυροκιρκίνεζο Falco vespertinus

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Αρκετά κοινό την άνοιξη, από μέσα Απριλίου έως και τέλη Μαίου, συνήθως σε μικρά κοπάδια. Το φθινόπωρο είναι λιγότερο κοινό και παρατηρούνται μεμονωμένα άτομα. Βρίσκεται πάντα σε χωράφια, τρεφόμενο με έντομα.

Δεντρογέρακο Falco subbuteo

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Καταγράφηκε πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2013, ανάμεσα σε ένα κοπάδι χελιδονιών. Πολύ ευέλικτο και γρήγορο, η παρατήρησή του συνήθως είναι πονοκέφαλος!

Μαυροπετρίτης Falco eleonorae

Μη αναπαραγόμενος επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Την άνοιξη, ακόμα και τις αρχές του καλοκαιριού οι Μαυροπετρίτες εξαπλώνονται σε όλη την ενδοχώρα, αναζητώντας έντομα. Τότε μπορούμε να δούμε πουλιά του είδους να πετούν και πάνω από τη Βραυρώνα.

Πετρίτης Falco peregrinus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

79/409 Directive, Annex I

Ο Πετρίτης εμφανίζεται όλο τον χρόνο, χρησιμοποιώντας τη περιοχή για τροφοληψία. Στην ευρύτερη περιοχή φωλιάζει ένα ζευγάρι, ενώ το χειμώνα καταφθάνουν άτομα από βορειότερα.

(Ευρωπαϊκή) Νεροκοτσέλα Rallus aquaticus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Είδος που δύσκολα βλέπεται αλλά ακούγεται εύκολα λόγω της χαρακτηριστικής (σαν σκούξιμο γουρουνιού) φωνής της. Φωλιάζει μέσα στα καλάμια κατά μήκος του Ερασίνου, σε σαφώς μικρότερους αριθμούς από τη Νερόκοτα.

Στικτοπουλάδα Porzana porzana

Μετανάστης

Πολύ δύσκολο είδος στην παρατήρηση, αφού δεν βγαίνει εύκολα στα ανοιχτά, προτιμώντας την ασφάλεια της πυκνής βλάστησης. Παρατηρείται αποκλειστικά κατά μήκος του ποταμού Ερασίνου, κυρίως την άνοιξη και σπανιότερα το φθινόπωρο.

Μικροπουλάδα Porzana parva

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Είδος που προτιμάει την ασφάλεια των καλαμιών και της πυκνής βλάστησης, περνάει σχεδόν πάντα απαρατήρητο. Παρόλα αυτά, αποτελεί τακτικό επισκέπτη την άνοιξη, ενώ έχει υπάρξει και καταγραφή του καλοκαιρινούς μήνες.

(Κοινή) Νερόκοτα Gallinula chloropus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Απαντά σε μεγάλους αριθμούς κατά μήκος του Ερασίνου, ενώ όταν δεν υπάρχει όχληση μπορεί να τη δούμε και σε πλημμυρισμένα χωράφια. Φωλιάζει ανάμεσα στα καλάμια, μέσα στον Ερασίνο και λόγω του εντατικού κυνηγιού, τα πουλιά είναι καχύποπτα και δυσκολοθώρητα.

(Κοινή) Φαλαρίδα Fulica atra

Χειμερινός επισκέπτης

Τακτικός επισκέπτης, παρατηρείται συνήθως στις εκβολές του Ερασίνου και την εποχιακή λιμνούλα του Μουσείου.

(Ευρωπαϊκός) Γερανός Grus grus

Σπάνιος μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Ο Γερανός έχει ως τώρα παρατηρηθεί ελάχιστες φορές, και οι παρατηρήσεις αφορούν πάντα μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες που περνούν πάνω από τη περιοχή. Καθώς το είδος αυξάνει τους πληθυσμούς του στην Ευρώπη, δεν αποκλείεται να αποτελεί πιο κοινό επισκέπτη στο μέλλον.

(Ευρασιατική) Πετροτουρλίδα Burhinus oedicnemus

Σπάνιος μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Είδος με πολύ αραιή παρουσία στην περιοχή, ευαίσθητο στην όχληση και γι’ αυτό οι παρατηρήσεις είναι πολύ λίγες. Τα τελευταία χρόνια, έχει καταγραφεί φώλιασμα του είδους στον χώρο του αεροδρομίου. Υπό κατάλληλες προϋποθέσεις θα μπορούσε το είδος να επεκταθεί και στη Βραυρώνα.

Καλαμοκανάς Himantopus himantopus

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Κοινό πουλί την άνοιξη, μικρές ομάδες μπορούν να παρατηρηθούν από τον Μάρτη κιόλας. Προτιμάει τις πλημμυρισμένες εκτάσεις στην παράκτια ζώνη και τα υγρολίβαδα.

(Ευρωπαϊκός) Στρειδοφάγος Haematopus ostralegus

Μετανάστης

Ο αγαπημένος βιότοπος του Στρειδοφάγου, η παράκτια ζώνη, είναι το μόνο σημείο που μπορούμε να δούμε αυτό το παρυδάτιο στην περιοχή.

Αργυροπούλι Pluvialis squatarola

Μετανάστης

Μεμονωμένα άτομα παρατηρούνται στην παράκτια ζώνη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει άμπωτη και τα νερά έχουν υποχωρήσει αρκετά.

(Ευρωπαϊκή) Καλημάνα Vanellus vanellus

Σπάνιος χειμερινός επισκέπτης

Τα τελευταία χρόνια οι εμφανίσεις της έχουν αραιώσει σημαντικά. Δεν εμφανίζεται πλέον κάθε χρόνο και οι παρατηρήσεις αφορούν μεμονωμένα άτομα, σε πλημμυρισμένα χωράφια ή υγρολίβαδα.

Ποταμοσφυριχτής Charadrius dubius

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Ένα ζευγάρι φωλιάζει τακτικά στην παράκτια ζώνη, ενώ κατά την μετανάστευση παρατηρούνται ομάδες που φτάνουν και τα 30 πουλιά.

Αμμοσφυριχτής Charadrius hiaticula

Μετανάστης

Πολύ λιγότερο κοινός από το Ποταμοσφυριχτή, παρατηρείται στους ίδιους βιότοπους, σε πολύ μικρότερους αριθμούς και με μικρότερη συχνότητα.

Θαλασσοσφυριχτής Charadrius alexandrinus

Μετανάστης

Είδος που θα μπορούσε, αν δεν υπήρχε η τόσο έντονη όχληση, να φωλιάζει στην παράκτια ζώνη. Προς το παρόν παρατηρείται μόνο κατά τις μεταναστευτικές περιόδους, σε μικρούς αριθμούς.

Σιγλίγουρος Numenius phaeopus

Τυχαίος επισκέπτης

Η πρώτη καταγραφή του είδος έγινε τον Απρίλιο του 2014, στην παράκτια ζώνη.

(Ευρασιατική) Τουρλίδα Numenius arquata

Μετανάστης

Πουλί των υφάλμυρων και αλμυρών νερών, παρατηρείται πάντα στη παράκτια ζώνη και συνήθως άνοιξη, μόνο του ή σε μικρές ομάδες των 2-4 ατόμων.

(Ευρωπαϊκή) Λιμόζα Limosa limosa

Μετανάστης

Σπάνιος επισκέπτης της περιοχής, σχεδόν πάντα την άνοιξη. Κινείται ανάμεσα στις πλημμυρισμένες εκτάσεις κοντά στη παραλία και τα αβαθή υφάλμυρα νερά των εκβολών.

Μαχητής Calidris pugnax

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Από τα πρώτα μεταναστευτικά παρυδάτια, υπάρχει σημαντικό πέρασμα ήδη από το Μάρτιο. Εκτός από τη παράκτια ζώνη, μπορούμε να το δούμε και σε πλημμυρισμένες εκτάσεις στο εσωτερικό του υγροτόπου, ακόμα και μέσα σε χωράφια.

Δρεπανοσκαλίδρα Calidris ferruginea

Μετανάστης

Η πιο κοινή σκαλίδρα από τα τέλη Απριλίου έως και τέλη Μαϊου. Πάντα στην παράκτια ζώνη, ενώ το φθινόπωρο οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες.

Σταχτιά Νανοσκαλίδρα Calidris temminckii

Τυχαίος επισκέπτης

Καταγράφηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014, σε πλημμυρισμένο χωράφι.

Λευκοσκαλίδρα Calidris alba

Μετανάστης

Η Λευκοσκαλίδρα παρατηρείται πάντα μαζί με άλλες σκαλίδρες, την άνοιξη. Είναι πολύ λιγότερο κοινή από τα άλλα είδη, και οι παρατηρήσεις αφορούν μεμονωμένα άτομα.

Λασποσκαλίδρα Calidris alpina

Μετανάστης

Παρατηρείται, συχνά με Νανοσκαλίδρες, την άνοιξη. Όπως ισχύει και με τις άλλες σκαλίδρες, το φθινόπωρο οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες.

(Κοινή) Νανοσκαλίδρα Calidris minuta

Μετανάστης

Μικρές ομάδες μπορούν να παρατηρηθούν την άνοιξη, στην παράκτια ζώνη, ενώ το φθινόπωρο οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες, καθώς η περιοχή είναι στεγνή.

Ακτίτης Actitis hypoleucos

Μετανάστης

Αποτελεί συχνό θέαμα στην παράκτια ζώνη, τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο. Δεν αποκλείεται κάποια πουλιά να εμφανίζονται και το χειμώνα, καθώς το είδος ξεχειμωνιάζει σε αρκετά σημεία της Αττικής.

Δασότρυγγας Tringa ochropus

Μετανάστης, χειμερινός επισκέπτης

Από τα λίγα παρυδάτια που παραμένουν και το χειμώνα, μπορούμε να το συναντήσουμε σχεδόν παντού. Μέσα στον υγρότοπο, στη παράκτια ζώνη, ακόμα και σε πλημμυρισμένα χωράφια. Την άνοιξη, είναι πιο κοινό και μικρές ομάδες παρατηρούνται σχετικά εύκολα όπου υπάρχει νερό.

Μαυρότρυγγας Tringa erythropus

Μετανάστης

Σπάνιος επισκέπτης της περιοχής, καταγράφεται στην παράκτια ζώνη.

Πρασινοσκέλης Tringa nebularia

Μετανάστης

Όπως και ο Βαλτότρυγγας, παρατηρείται μαζί με άλλα παρυδάτια στα υγρολίβαδα και τη παράκτια ζώνη.

Βαλτότρυγγας Tringa stagnatilis

Μετανάστης

Ανοιξιάτικος επισκέπτης, μεμονωμένα άτομα παρατηρούνται συχνά μαζί με άλλα παρυδάτια, στα υγρολίβαδα και την παράκτια ζώνη.

Λασπότρυγγας Tringa glareola

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Ίσως το πιο κοινό παρυδάτιο που μπορούμε να παρατηρήσουμε την άνοιξη, ιδιαίτερα στις πλημμυρισμένες εκτάσεις που βρίσκονται κοντά στην παραλία. Το φθινόπωρο, καθώς οι διαθέσιμοι βιότοποι είναι ελάχιστοι, οι παρατηρήσεις είναι ελάχιστες.

Κοκκινοσκέλης Tringa totanus

Μετανάστης

Από τα πιο κοινά παρυδάτια, μπορεί να παρατηρηθεί σε κάθε είδους πλημμυρισμένη έκταση, και οποιαδήποτε εποχή.

Μικρομπεκάτσινο Lymnocryptes minimus

Χειμερινός επισκέπτης

Σπάνιος χειμερινός επισκέπτης που παρατηρείται πολύ δύσκολα καθώς προτιμά να παραμένει ακίνητο μέσα στην πυκνή βλάστηση, φεύγοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

(Ευρασιατική) Μπεκάτσα Scolopax rusticola

Χειμερινός επισκέπτης

Η «Βελουδομάτα» (έτσι την αποκαλούν οι κυνηγοί) αποτελεί ένα είδος-φάντασμα. Η εύρεσή της δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Aποτελεί χειμερινό επισκέπτη που η παρουσία της εξαρτάται από τη δριμύτητα του χειμώνα.

(Κοινό) Μπεκατσίνι Gallinago gallinago

Μετανάστης, χειμερινός επισκέπτης

Το πιο κοινό μπεκατσίνι της περιοχής, παρατηρείται συχνά τον χειμώνα και κατά τη μετανάστευση.

Διπλομπεκάτσινο Gallinago media

Τυχαίος επισκέπτης

Καταγράφηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014, σε πλημμυρισμένο χωράφι.

(Κοινό) Νεροχελίδονο Glareola pratincola

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Οι διαθέσιμοι βιότοποι για το είδος στην περιοχή είναι λίγοι και με έντονη όχληση, γι’ αυτό και αποτελεί σπάνιο επισκέπτη, και μόνο την άνοιξη.

Καρατζάς Hydroprogne caspia

Τυχαίος επισκέπτης

Ένα άτομο βρέθηκε εξαντλημένο στην παράκτια ζώνη τον Αύγουστο του 2014.

Αργυρογλάρονο Chlidonias leucopterus

Μετανάστης

Σε αντίθεση με το Χειμωνογλάρονο, αυτό το γλαρόνι προτιμάει γλυκά νερά γι’ αυτό και το συναντάμε, μόνο την άνοιξη σε πλημμυρισμένες εκτάσεις γλυκού νερού να τρέφεται με έντομα.

Χειμωνογλάρονο Sterna sandvicensis

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Τακτικός χειμερινός επισκέπτης, μέχρι και 5 πουλιά μπορούν να παρατηρηθούν την ίδια στιγμή να ψαρεύουν στα ρηχά νερά του όρμου της Βραυρώνας. Οι τελευταίες παρατηρήσεις γίνονται Απρίλιο. Συχνά οι Ασημόγλαροι περιμένουν ένα Χειμωνογλάρονο να πιάσει ψάρι και μετά το κυνηγούν για να του πάρουν τη τροφή.

Νανόγλαρος Hydrocoloeus minutus

Χειμερινός επισκέπτης

Σπάνιο θέαμα, παρατηρείται συνήθως μεμονωμένα στην παράκτια ζώνη.

Λεπτόραμφος Γλάρος Larus genei

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Είδος που απαντάται σπάνια και όχι κάθε χρόνο, αποκλειστικά στην παράκτια ζώνη.

Καστανοκέφαλος Γλάρος Larus ridibundus

Χειμερινός επισκέπτης

Πολύ κοινός το χειμώνα, δεκάδες πουλιά μπορούν να παρατηρηθούν στη παραλία και στα αβαθή νερά του όρμου της Βραυρώνας. Παρατηρείται κυρίως από τέλη φθινοπώρου έως και τις αρχές Απριλίου, αν και μεμονωμένα πουλιά μπορούν να εμφανιστούν σχεδόν όλους τους μήνες του χρόνου.

Αιγαιόγλαρος Larus audouinii

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Πολύ σπάνιος γλάρος για την περιοχή και την ανατολική Αττική γενικότερα. Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2012.

Μαυροκέφαλος Γλάρος Larus melanocephalus

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Η παρουσία του στη Βραυρώνα είναι ακανόνιστη, σίγουρα εμφανίζεται σε μικρότερους αριθμούς από τον Καστανοκέφαλο. Οι μήνες Ιανουάριος και Φεβρουάριος είναι οι καλύτεροι για τη παρατήρηση του είδους.

Ασημόγλαρος της Κασπίας Larus cachinnans

Χειμερινός επισκέπτης

Τακτικός επισκέπτης που συνήθως παραβλέπεται ανάμεσα στους πολύ περισσότερους Ασημόγλαρους της Μεσογείου.

Ασημόγλαρος (της Μεσογείου) Larus michahellis

Παρουσία όλο το χρόνο

Ο πιο κοινός γλάρος όλες τις εποχές, βρίσκεται παντού: από τη παράκτια ζώνη έως και τις καλλιέργειες, ενώ εκμεταλλεύεται όλες τις πηγές τροφής που του προσφέρει ο άνθρωπος.

Αγριοπερίστερο Columba livia

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Σμήνη που φωλιάζουν σε βραχονησίδες του κόλπου των Πεταλιών περνούν καθημερινά πάνω από την περιοχή. Τα περιστέρια που παρατηρούνται συνήθως να τρέφονται στον υγρότοπο αποτελούν ημιάγρια άτομα (Columba livia domesticus).

Φασσοπερίστερο Columba oenas

Μετανάστης

Κοπάδια με Φασσοπερίστερα παρατηρούνται συνήθως το φθινόπωρο. Είναι δύσκολα στη παρατήρηση καθώς κινούνται συνέχεια και δεν παραμένουν στον ίδιο χώρο για μεγάλο χρονικό διάστημα.

(Κοινή) Φάσσα Columba palumbus

Χειμερινός επισκέπτης

Πολύ σπάνιος και σίγουρα όχι τακτικός χειμερινός επισκέπτης, η παρουσία της καθορίζεται από τη δριμύτητα του χειμώνα. Προτιμάει τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και καταφεύγει στους δασωμένους λόφους.

Δεκαοχτούρα Streptopelia decaocto

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Συνυφασμένη με την ανθρώπινη παρουσία, τη βρίσκουμε πάντα κοντά σε αγροικίες και λοιπά κτίσματα.

(Ευρωπαϊκό) Τρυγόνι Streptopelia turtur

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Αγαπημένο θήραμα των κυνηγών το φθινόπωρο (και για κάποιους, δυστυχώς, και την άνοιξη), το Τρυγόνι εμφανίζεται συνήθως από τα τέλη Απριλίου στη Βραυρώνα, όπου προτιμάει τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τις συστάδες πεύκων. Μικρός αριθμός ζευγαριών (κάτω από 10) φωλιάζει.

Κισσόκουκος Clamator glandarius

Καλοκαιρινός επισκέπτης

Το 2012 καταγράφηκε για πρώτη φορά «φώλιασμα» του είδους στην Βραυρώνα. Η μεγάλη πυκνότητα φωλιών Καρακάξας αποτελεί ιδανική συνθήκη για την παγίωση της παρουσίας του είδους.

(Ευρωπαϊκός) Κούκος Cuculus canorus

Μετανάστης

Το χαρακτηριστικό τραγούδι του ακούγεται από τα τέλη Μαρτίου, ενώ το φθινόπωρο είναι λιγότερο κοινός. Τον βρίσκουμε είτε στις δενδρώδεις καλλιέργειες ή στα πεύκα.

Τυτώ Tyto alba

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Καθαρά νυκτόβια, παρατηρείται πολύ δύσκολα. Η λιγότερο κοινή από τις κουκουβάγιες της περιοχής, τρέφεται κατά κύριο λόγο με ποντίκια και άλλα μικρά θηλαστικά που βρίσκονται σε αφθονία στη Βραυρώνα.

(Ευρασιατικός) Γκιώνης Otus scops

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Η φωνή του, μαζί με αυτή του Αηδονιού, σπάζουν την ησυχία της καλοκαιρινής νύχτας. Προτιμάει να βρίσκεται σχεδόν πάντα πάνω σε δέντρα και τον βλέπουμε πολύ δύσκολα.

(Ευρωπαϊκή) Κουκουβάγια Athene noctua

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Η πιο «ημερόβια» κουκουβάγια, παρατηρείται σχετικά εύκολα να κάθεται σε βράχια ή ακόμα και στους κίονες του αρχαιολογικού χώρου. Τρέφεται με μεγάλα έντομα και μικρά θηλαστικά και ο πληθυσμός της βρίσκεται σε ικανοποιητικά επίπεδα.

(Κοινός) Χουχουριστής Strix aluco

Παρουσία όλο το χρόνο (;), φωλιάζει (;)

Ο Χουχουριστής έχει αναφερθεί παλαιότερα, αλλά δεν υπάρχουν πρόσφατες παρατηρήσεις. Δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποιο ζευγάρι που φωλιάζει, αλλά χρειάζεται τεκμηρίωση. Τρέφεται με μικρά θηλαστικά αλλά και πουλιά και φτιάχνει τη φωλιά του σε κουφάλα δέντρου ή τρύπα σε βράχια.

(Ευρωπαϊκό) Γιδοβύζι Caprimulgus europaeus

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

79/409 Directive, Annex I

Κοινό το καλοκαίρι στους λόφους που περιβάλλουν τον υγρότοπο. Δύσκολο να παρατηρηθεί, αλλά το μονότονο τραγούδι του που θυμίζει τριζόνι είναι από τα πιο συχνά ακούσματα τα βράδια του Μαΐου και του Ιουνίου.

(Κοινή) Σταχτάρα Apus apus

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Από τον Απρίλιο έως και τον Σεπτέμβριο, είναι συχνό θέαμα η εμφάνιση κοπαδιών Σταχτάρας που επισκέπτονται τη περιοχή για να τραφούν. Μικρός αριθμός φωλιάζει σε κτίσματα τόσο εντός όσο και γύρω από τη Βραυρώνα.

Ωχροσταχτάρα Apus pallidus

Καλοκαιρινός επισκέπτης

Μαζί με τις Σταχτάρες, εμφανίζεται στη περιοχή αναζητώντας έντομα.

Βουνοσταχτάρα Apus melba

Καλοκαιρινός επισκέπτης

Η Βουνοσταχτάρα έρχεται και αυτή τον Απρίλιο αλλά παραμένει έως τον Οκτώβριο. Φωλιάζει σε ρωγμές βράχων και η Βραυρώνα αποτελεί ιδανικό μέρος τροφοληψίας.

(Ευρωπαϊκή) Αλκυόνη Alcedo atthis

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη δούμε: Στις εκβολές του Ερασίνου, αλλά και ανάντη τους, κάθεται σε κλαδιά ή καλάμια και τρέφεται με μικρά ψάρια και έντομα. Παρατηρείται από τέλη Ιουλίου έως και τέλη Μαρτίου.

(Ευρωπαϊκός) Μελισσοφάγος Merops apiaster

Μετανάστης

Κοπάδια από Μελισσοφάγους παρατηρούνται από μέσα Απριλίου έως τέλη Μαΐου, με πιο έντονη τη παρουσία τους στα μέσα Μαΐου. Συνήθως πρόκειται για πουλιά που παραμένουν λίγο στη περιοχή, αν και η αυξανόμενη μελισσοκομική δραστηριότητα μπορεί να οδηγήσει τα πουλιά να παραμένουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το φθινόπωρο είναι πολύ λιγότερο κοινό.

(Ευρωπαϊκή) Χαλκοκουρούνα Coracias garrulus

Τυχαίος επισκέπτης

Καταγράφηκε για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2014.

Τσαλαπετεινός Upupa epops

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Είδος που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει αύξηση στους πληθυσμούς του, εμφανίζεται νωρίς την άνοιξη, πολλές φορές από τέλη Φεβρουαρίου και αναχωρεί το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Φωλιάζει σε κουφάλες δέντρων και ανοίγματα σε βράχους και προτιμάει να αναζητά τη τροφή του (έντομα και κάμπιες) στα χωράφια.

Στραβολαίμης Jynx torquilla

Μετανάστης

Κρυψίνους, σπάνια ακούγεται και ακόμα πιο δύσκολα βλέπεται. Προτιμάει περιοχές με αρκετά δέντρα και θάμνους για να κρύβεται και στη Βραυρώνα περνάει κατά τις μεταναστευτικές περιόδους.

(Ευρωπαϊκή) Μικρογαλιάντρα Calandrella brachydactyla

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

79/409 Directive, Annex I

Είδος που προτιμάει τις ανοιχτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση, η Μικρογαλιάντρα φωλιάζει σε πολύ μικρούς αριθμούς στους αμπελώνες της Βραυρώνας. Κινδυνεύει άμεσα από τη μετατροπή των χωραφιών σε κατοικίες, αλλά και από την άμετρη χρήση αγροχημικών.

Κατσουλιέρης Galerida cristata

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Ίσως το πιο κοινό πουλί των αγροτικών οικοσυστημάτων, ο Κατσουλιέρης βρίσκεται σε χωράφια, φρύγανα και λοιπές ανοικτές εκτάσεις. Κινδυνεύει, όμως, από την εκτεταμένη χρήση αγροχημικών και τη μετατροπή των χωραφιών σε κατοικίες.

Δεντροσταρήθρα Lullula arborea

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Από το Νοέμβριο έως και το Μάρτιο, μικρές ομάδες παρατηρούνται στα χωράφια, αλλά και σε άλλες ανοιχτές περιοχές με διάσπαρτους θάμνους και δέντρα.

Σιταρήθρα Alauda arvensis

Χειμερινός επισκέπτης

Πολύ κοινό το χειμώνα, κοπάδια παρατηρούνται στα χωράφια από το Νοέμβριο έως και το Φεβρουάριο. Αποτελεί, μαζί με τις τσίχλες, τα πιο δημοφιλή «θηράματα» των κυνηγών.

Οχθοχελίδονο Riparia riparia

Μετανάστης

Το πιο τυπικό χελιδόνι των υγροτόπων δεν θα μπορούσε να λείπει από τη Βραυρώνα. Συχνά εμφανίζεται μαζί με άλλα είδη να κυνηγάει έντομα πάνω από τον υγρότοπο ή κατά μήκος του Ερασίνου.

(Ευρωπαϊκό) Βραχοχελίδονο Ptyonoprogne rupestris

Τυχαίος επισκέπτης

Μικρή ομάδα παρατηρήθηκε μαζί με άλλα χελιδόνια, τον Μάρτιο του 2014.

Σταβλοχελίδονο Hirundo rustica

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Το πιο κοινό χελιδόνι της περιοχής, έρχεται το Μάρτιο και αποχωρεί το Σεπτέμβριο. Αρκετά ζευγάρια φωλιάζουν σε κτίσματα, ενώ είναι και σημαντική περιοχή για τα περαστικά κοπάδια, καθώς διαθέτει πληθώρα τροφής και καλαμιώνες για ξεκούραση.

Λευκοχελίδονο Delichon urbicum

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Το πιο ανθρωπόφιλο από τα χελιδόνια, φωλιάζει σχεδόν αποκλειστικά σε πόλεις και χωριά. Η Βραυρώνα αποτελεί σημαντική θέση για τροφή και λήψη χώματος για τη κατασκευή των φωλιών.

Μιλτοχελίδονο Cecropis daurica

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Λιγότερο εξοικειωμένο με τον άνθρωπο, προτιμάει φυσικές περιοχές για να φωλιάσει. Στη Βραυρώνα, φωλιάζει σε εγκαταλειμμένα κτίρια. Η φωλιά του είναι πολύ πιο περίτεχνη από των άλλων χελιδονιών: Θυμίζει «ιγκλού» τοποθετημένο ανάποδα!

Ωχροκελάδα Anthus campestris

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Πουλί των ανοικτών εκτάσεων, νιώθει το ίδιο άνετα τόσο στις παράκτιες ζώνες όσο και στα αλπικά λιβάδια! Έχει καταγραφεί ως μετανάστης, τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο και προτιμά, φυσικά, τις ανοιχτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση.

Δεντροκελάδα Anthus trivialis

Μετανάστης

Όπως το λέει και το όνομά της, τη βρίσκουμε πάντα όπου υπάρχουν δέντρα ή έστω μεγάλοι θάμνοι. Αν και αναζητά τη τροφή της στο έδαφος, σε περίπτωση κινδύνου κρύβεται στα κλαδιά και τα φύλλα των δέντρων, σε αντίθεση με τις άλλες κελάδες που απομακρύνονται γρήγορα και κρύβονται στα χόρτα. Παρατηρείται πολύ πιο εύκολα την άνοιξη, παρά το φθινόπωρο.

Λιβαδοκελάδα Anthus pratensis

Χειμερινός επισκέπτης

Η πιο κοινή κελάδα, τον χειμώνα βρίσκεται παντού: Από τη παραλία έως τα χωράφια και τα φρύγανα. Παρατηρείται από τον Οκτώβριο έως και τις αρχές Απριλίου, αν και είναι πολύ κοινό τη περίοδο Νοεμβρίου-Φεβρουαρίου.

Κοκκινοκελάδα Anthus cervinus

Μετανάστης

Σπάνιος επισκέπτης, παρατηρείται στις αγροτικές εκτάσεις που βρίσκονται στις όχθες του Ερασίνου.

(Ευρωπαϊκή) Νεροκελάδα Anthus spinoletta

Χειμερινός επισκέπτης

Λιγότερο κοινή από τη Λιβαδοκελάδα, βλέπουμε μεμονωμένα άτομα ή μικρές ομάδες των 2-3 ατόμων. Παρατηρείται από Νοέμβριο έως και Μάρτιο.

Κιτρινοσουσουράδα Motacilla flava

Μετανάστης

Πολύ κοινή κατά τις μεταναστευτικές περιόδους, κοπάδια των 30-40 πουλιών παρατηρούνται στις πλημμυρισμένες εκτάσεις αλλά και τα χωράφια, ιδιαίτερα το φθινόπωρο. Έχουν παρατηρηθεί αρκετά διαφορετικά υποείδη, με πιο κοινά το M.f.feldegg (που φωλιάζει στην Ελλάδα) και το M.f.flava της Κεντρικής Ευρώπης.

Κιτροσουσουράδα Motacilla citreola

Τυχαίος επισκέπτης

Πρώτη παρατήρηση για αυτό τον σπάνιο επισκέπτη της Αττικής, στην κοίτη του Ερασίνου, τον Μάιο του 2013.

Σταχτοσουσουράδα Motacilla cinerea

Χειμερινός επισκέπτης

Συχνός επισκέπτης των όχθων του Ερασίνου, αναζητά με ταχύτητα έντομα. Παρατηρείται από τον Σεπτέμβριο έως και τον Απρίλιο, αν και υπάρχουν καταγραφές ακόμα και στα τέλη Ιουλίου!

Λευκοσουσουράδα Motacilla alba

Χειμερινός επισκέπτης

Πολύ κοινή το χειμώνα, «πλημμυρίζει» τα χωράφια και τη παράκτια ζώνη. Παρατηρείται από το Σεπτέμβριο έως και τον Απρίλιο, αλλά τους μεγαλύτερους αριθμούς τους βλέπουμε από Νοέμβριο έως Φεβρουάριο.

(Ευρωπαϊκός) Τρυποφράχτης Troglodytes troglodytes

Χειμερινός επισκέπτης

Από τα μικρότερα πουλιά της Ευρώπης, διαθέτει πολύ δυνατό κελάδημα που μπορούμε να το ακούσουμε ακόμα και τον χειμώνα, ιδιαίτερα τις ηλιόλουστες μέρες του Γενάρη. Προτιμάει περιοχές με πυκνή κάλυψη από θάμνους και δέντρα, γι’ αυτό και είναι πολυάριθμο στις εκτάσεις κατά μήκος του Ερασίνου.

(Κοινός) Θαμνοψάλτης Prunella modularis

Χειμερινός επισκέπτης

Πουλί των θάμνων, όπως το λέει και το όνομά του, προτιμάει να κρύβεται συνέχεια και δύσκολα παρατηρείται. Τον βρίσκουμε στις θαμνοσκεπείς πλαγιές των λόφων Πυργαρίου και Παπουτσιού αλλά και μέσα στον υγρότοπο, όπου υπάρχουν βάτα και άλλοι θάμνοι. Μονάχα το χαρακτηριστικό κάλεσμά του, προδίδει τη παρουσία του. Έρχεται τον Οκτώβριο και τα τελευταία πουλιά φεύγουν τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Κουφαηδόνι Cercotrichas galactotes

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ραγδαία μείωση των πληθυσμών του, πλέον παρατηρείται μόνο κοντά στις πηγές του Ερασίνου, αρκετά μακριά από τον υγρότοπο.

Κοκκινολαίμης Erithacus rubecula

Χειμερινός επισκέπτης

Άφθονος τους χειμερινούς μήνες, βρίσκεται παντού: Μέσα στον υγρότοπο σε αρμυρίκια και βάτα, στις θαμνώδεις εκτάσεις των λόφων, ακόμα και στις καλλιέργειες. Τα πρώτα πουλιά καταφθάνουν τέλη Αυγούστου, ενώ τα τελευταία εγκαταλείπουν τη περιοχή αρχές Μαΐου.

(Κοινό) Αηδόνι Luscinia megarhynchos

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Την άνοιξη, το τραγούδι του ακούγεται μέσα από τους πυκνούς θάμνους του υγρότοπου. Παρατηρείται κυρίως τον Απρίλιο. Το φθινόπωρο, περνάει απαρατήρητο αφού δεν τραγουδάει εκείνη την περίοδο.

Καρβουνιάρης Phoenicurus ochruros

Χειμερινός επισκέπτης

Πουλί που φωλιάζει σε μεγάλα υψόμετρα, το χειμώνα κατεβαίνει στα χαμηλά, όπου προτιμάει γυμνές από βλάστηση εκτάσεις, γι’ αυτό και τον βλέπουμε συνέχεια να στέκεται πάνω σε πέτρες, βράχια αλλά και κτίρια. Έρχεται τον Οκτώβριο και παραμένει στη περιοχή μέχρι τις αρχές Απριλίου.

(Κοινός) Φοινίκουρος Phoenicurus phoenicurus

Μετανάστης

Αν και δεν είναι σπάνιο πουλί, στη Βραυρώνα δεν παρατηρείται συχνά. Τόσο την άνοιξη, όσο και το φθινόπωρο προτιμά περιοχές με αρκετή βλάστηση, όπως δάση, δεντροκαλλιέργειες κλπ.

Καστανολαίμης Saxicola rubetra

Μετανάστης

Πολύ κοινός επισκέπτης της περιοχής, τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο. Τον βλέπουμε παντού: Στις καλλιέργειες, τα θαμνοτόπια, ακόμα και μέσα στον υγρότοπο. Είναι από τα μεταναστευτικά πουλιά που μπορούμε να δούμε πιο εύκολα και σε μεγάλους αριθμούς.

(Ευρωπαϊκός) Μαυρολαίμης Saxicola rubicola

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Ο Μαυρολαίμης προτιμάει τους θάμνους, γι’ αυτό και τον βλέπουμε εύκολα στους λόφους γύρω από τον υγρότοπο. Αρκετές φορές, όμως, παρατηρείται και εντός του υγροτόπου, κυρίως εκεί όπου η βλάστηση είναι αραιή, καθώς και στις καλλιέργειες.

Αμμοπετρόκλης Oenanthe isabellina

Μετανάστης

Πολύ σπάνιος επισκέπτης της περιοχής, έχει καταγραφεί ελάχιστες φορές στο παρελθόν.

Σταχτοπετρόκλης Oenanthe oenanthe

Μετανάστης

Από τα πιο κοινά μεταναστευτικά πουλιά το φθινόπωρο, το βλέπουμε σχεδόν παντού: Από τις θαμνώδεις πλαγιές έως τις καλλιέργειες και τις ανοικτές εκτάσεις του υγροτόπου. Την άνοιξη, παρατηρείται αρκετά συχνά αλλά όχι στους αριθμούς του φθινοπώρου.

Ασπροκωλίνα Oenanthe hispanica

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Πουλί που προτιμάει τα βράχια και τα φρύγανα, φωλιάζει στους λόφους Πυργάρι, Παπούτσι και το ύψωμα του Μαύρου Βράχου. Το τραγούδι του περιέχει και μιμήσεις άλλων ειδών, συνήθως χελιδονιών και σταχτάρας. Παρατηρείται από τέλη Μαρτίου έως και τέλη Αυγούστου.

Πυροκότσυφας Monticola saxatilis

Τυχαίος επισκέπτης

Ένα άτομο παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2014.

Γαλαζοκότσυφας Monticola solitarius

Χειμερινός επισκέπτης

Ο Γαλαζοκότσυφας παρατηρείται τον χειμώνα, πάντα σε άκρες βράχων και απότομες πλαγιές. Έρχεται Νοέμβριο και φεύγει τον Μάρτιο.

(Κοινός) Κότσυφας Turdus merula

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Το καλοκαίρι, οι Κότσυφες φωλιάζουν στα πυκνοδασωμένε τμήματα των γύρω λόφων και μέσα στον υγρότοπο, σε σημεία με πλούσια βλάστηση. Το χειμώνα καταφθάνουν και πουλιά από βορειότερα και το είδος γίνεται πιο κοινό και εξαπλώνεται παντού.

Κεδρότσιχλα Turdus pilaris

Χειμερινός επισκέπτης

Η παρουσία της εξαρτάται από τη δριμύτητα του χειμώνα. Γεγονός είναι ότι τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο και σε μικρότερους αριθμούς. Προτιμάει δενδρώδεις καλλιέργειες και θαμνοτόπια.

(Κοινή) Τσίχλα Turdus philomelos

Χειμερινός επισκέπτης

Η πιο κοινή τσίχλα τον χειμώνα, συναντάται σε μεγάλους αριθμούς εντός και εκτός υγροτόπου. Παραμένει στη περιοχή από τον Οκτώβριο έως και τον Μάρτιο, και αποτελεί το πιο δημοφιλές θήραμα των κυνηγών.

Κοκκινότσιχλα Turdus iliacus

Χειμερινός επισκέπτης

Σπάνιος επισκέπτης της περιοχής, εμφανίζεται σε μικρούς αριθμούς και όχι κάθε χρόνο. Έρχεται πιο αργά και φεύγει νωρίτερα από τη Τσίχλα, αν και οι πληροφορίες που έχουμε για τις κινήσεις της είναι ελλιπείς.

Τσαρτσάρα Turdus viscivorus

Χειμερινός επισκέπτης

Όχι κοινή, εμφανίζεται σποραδικά και σίγουρα όχι κάθε χρόνο. Η μεγαλύτερα τσίχλα της Ελλάδας, μπορεί να παρατηρηθεί σε καλλιέργειες, πευκοδάση, ακόμα και σε ψηλή μακκία.

(Ευρωπαϊκό) Ψευταηδόνι Cettia cetti

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Πιθανόν το πολυπληθέστερο στρουθιόμορφο του υγροτόπου, φωλιάζει σε μεγάλους αριθμούς σε όλη την έκταση του υγροτόπου, αλλά και στις γύρω περιοχές με εξαίρεση τα φρύγανα.

(Ευρωπαϊκή) Κιστικόλη Cisticola juncidis

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Είδος που η εξάπλωσή του στην Ελλάδα συρρικνώνεται, στη Βραυρώνα διατηρεί ακόμα καλό πληθυσμό. Φωλιάζει σε ανοιχτές εκτάσεις, είτε μέσα στον υγρότοπο ή ακόμα και στις παρυφές των καλλιεργειών.

Καλαμοτριλιστής Locustella luscinioides

Μετανάστης

Πολύ δύσκολο πουλί στη παρατήρηση, καθώς περνάει το χρόνο του κρυμμένο στα πυκνά καλάμια. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ελάχιστες, εκτός του ότι έχει καταγραφεί μόνο άνοιξη.

Ωχροστριτσίδα Iduna pallida

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Πουλί που παραμένει για μικρό χρονικό διάστημα στη περιοχή, από τέλη Απριλίου έως το πολύ αρχές Αυγούστου. Σε αυτό το μικρό διάστημα, όμως, παρατηρείται σε καλούς αριθμούς να φωλιάζει σε αρμυρικώνες, συστάδες πεύκων και άλλων δέντρων της περιοχής.

Λιοστριτσίδα Hippolais olivetorum

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

79/409 Directive, Annex I

Πολύ σπάνιο πουλί, και δύσκολο να παρατηρηθεί. Φωλιάζει σε ελαιώνες, αλλά και ψηλούς θαμνώνες και προτιμάει να παραμένει κρυμμένο ανάμεσα στα φύλλα. Οι πληροφορίες που έχουμε για το είδος είναι ελάχιστες.

Κιτρινοστριτσίδα Hippolais icterina

Μετανάστης

Δύσκολο να παρατηρηθεί, αν και δεν είναι σπάνιο. Η μετανάστευσή του είναι πιο προφανής το φθινόπωρο, κυρίως Αύγουστο, ενώ την άνοιξη παρατηρείται κυρίως μέσα Απριλίου με αρχές Μαΐου. Προτιμάει περιοχές με δέντρα και ψηλούς θάμνους.

Ψαθοποταμίδα Acrocephalus melanopogon

Χειμερινός επισκέπτης

79/409 Directive, Annex I

Σχετικά κοινό το χειμώνα, κινείται συνέχεια ανάμεσα στα καλάμια και κοντά στο νερό. Παρατηρείται από το Νοέμβριο έως και τον Απρίλιο.

Σχοινοποταμίδα Acrocephalus schoenobaenus

Μετανάστης

Αρκετά κοινή την άνοιξη, ιδιαίτερα τον Απρίλιο όπου η ηχητική αναγνώρισή της από τη Ψαθοποταμίδα αποτελεί «σταυρόλεξο» για δυνατούς λύτες! Τη βρίσκουμε πάντα σε καλάμια και άλλα υγροτοπικά φυτά, ενώ το φθινόπωρο είναι πολύ λιγότερο κοινή.

Βαλτοποταμίδα Acrocephalus palustris

Μετανάστης

Πουλί που παρατηρείται πολύ δύσκολα, το τραγούδι του περιέχει πλήθος μιμήσεων. Πολύ συχνά παρατηρείται σε μη-υγροτοπικές περιοχές, πάντα υπό την κάλυψη πυκνών θάμνων.

Καλαμοποταμίδα Acrocephalus scirpaceus

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Πολύ κοινή το καλοκαίρι, φωλιάζει σε όλο το μήκος του Ερασίνου, μέσα σε καλάμια. Έρχεται τον Απρίλιο και παραμένει έως τον Σεπτέμβριο. Κατά τη μετανάστευση τη βλέπουμε και σε πιο «στεγνά» μέρη, όπως θάμνοι και δέντρα μέσα σε καλλιέργειες.

Τσιχλοποταμίδα Acrocephalus arundinaceus

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Η μεγαλύτερη ποταμίδα της περιοχής, το τραγούδι της θυμίζει βάτραχο! Την παρατηρούμε όχι μόνο σε καλάμια και άλλα υγροτοπικά φυτά, αλλά και σε πιο στεγνές περιοχές, ιδιαίτερα το φθινόπωρο.

Κοκκινοτσιροβάκος Sylvia cantillans

Μετανάστης

Καταγράφεται άνοιξη και φθινόπωρο, συνήθως σε θάμνους τόσο μέσα στον υγρότοπο όσο και στους γύρω λόφους.

Μαυροτσιροβάκος Sylvia melanocephala

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Εξαπλωμένος παντού και πολυάριθμος, από τα πιο κοινά πουλιά της Βραυρώνας. Ο φυσικός του βιότοπος είναι η μακκία και τα φρύγανα, αλλά τον βρίσκουμε ακόμα και στα αρμυρίκια του υγροτόπου.

Αιγαιοτσιροβάκος Sylvia rueppelli

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Περαστικός τσιροβάκος, από τους πρώτους που εμφανίζονται την άνοιξη. Αν και οι απαιτήσεις του δε διαφέρουν και πολύ από αυτές του Μαυροτσιροβάκου, το είδος δεν φωλιάζει.

Βουνοτσιροβάκος Sylvia curruca

Μετανάστης

Παρόλο που δεν είναι σπάνιος, παρατηρείται σχετικά δύσκολα αφού την άνοιξη δεν συνηθίζει να τραγουδάει καθώς μεταναστεύει, ενώ το φθινόπωρο ο ήχος του είναι παρόμοιος με πολλά άλλα συγγενικά είδη. Τον βρίσκουμε σε πυκνούς θαμνώνες και βάτα.

Θαμνοτσιροβάκος Sylvia communis

Μετανάστης

Τακτικός επισκέπτης κάθε χρόνο, ο Απρίλιος είναι ο καλύτερος μήνας για να τον συναντήσουμε. Συχνάζει σε ψηλούς θάμνους και δέντρα, αποφεύγει τον υγρότοπο και προτιμά τις καλλιέργειες και τους γύρω λόφους.

Κηποτσιροβάκος Sylvia borin

Μετανάστης

Πουλί χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, περνάει απαρατήρητο. Προτιμάει σχετικά «υγρές» θέσεις με πυκνή βλάστηση γι’ αυτό και τον βλέπουμε κυρίως εντός και γύρω από τον υγρότοπο, ή κατά μήκος του Ερασίνου. Ο Μάιος είναι ο καλύτερος μήνας για την άνοιξη, ενώ το φθινόπωρο μπορούμε να τον δούμε να τρέφεται με σύκα.

Μαυροσκούφης Sylvia atricapilla

Χειμερινός επισκέπτης

Πολύ κοινός χειμωνιάτικος κάτοικος, έρχεται σε μεγάλους αριθμούς τον Οκτώβριο, αν και από τον Αύγουστο ξεκινούν να περνούν πουλιά. Την άνοιξη, τα περισσότερα πουλιά έχουν φύγει μέχρι τις αρχές Απριλίου, αλλά το πέρασμα μεταναστών συνεχίζεται έως τον Μάιο.

Κιτρινόφρυδος Φυλλοσκόπος Phylloscopus inornatus

Τυχαίος επισκέπτης

Τον Ιανουάριο του 2014 παρατηρήθηκε ένα άτομο εντός του υγροτόπου, το οποίο παρέμεινε στην περιοχή μέχρι τις αρχές Απριλίου.

Βουνοφυλλοσκόπος Phylloscopus orientalis

Μετανάστης

Καταγράφηκε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2011. Παρατηρείται αύξηση των καταγραφών γενικότερα στην Αττική κατά τη μεταναστευτική περίοδο, οπότε αναμένονται πιο τακτικές παρατηρήσεις.

Δασοφυλλοσκόπος Phylloscopus sibilatrix

Μετανάστης

Κοινός την άνοιξη, σπάνιος το φθινόπωρο αυτός ο Φυλλοσκόπος συχνάζει σε περιοχές με αρκετά δέντρα και αποφεύγει τις ανοιχτές εκτάσεις. Ως εκ τούτου, τον βλέπουμε στις συστάδες πεύκων των λόφων, τις δεντροστοιχίες κατά μήκος του Ερασίνου, τις δεντροκαλλιέργειες αλλά και μέσα στον υγρότοπο, σε αρμυρίκια και άλλα δέντρα.

Δεντροφυλλοσκόπος Phylloscopus collybita

Χειμερινός επισκέπτης

Ο μόνος Φυλλοσκόπος που ξεχειμωνιάζει, εξαπλώνεται σε όλη τη περιοχή και τον βρίσκουμε παντού, εκτός από τα φρύγανα. Παρατηρείται από Σεπτέμβριο έως και Απρίλιο, να κινείται αδιάκοπα ανάμεσα στα κλαδιά των δέντρων, ενώ συχνά κινούνται στις βάσεις των καλαμιών που εξέχουν από το νερό.

Θαμνοφυλλοσκόπος Phylloscopus trochilus

Μετανάστης

Πολύ κοινός το φθινόπωρο, σπάνιος την άνοιξη, ο Θαμνοφυλλοσκόπος είναι πολύ των ανοιχτών εκτάσεων και τον βρίσκουμε να κινείται σε θάμνους, μικρά δέντρα, ακόμα και στο έδαφος. Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο μεγάλοι αριθμοί παρατηρούνται σε όλη τη περιοχή, ενώ η μετανάστευση συνεχίζεται έως τα τέλη Οκτωβρίου.

Χρυσοβασιλίσκος Regulus regulus

Χειμερινός επισκέπτης

Ασυνήθιστος και όχι τακτικός επισκέπτης, ο Χρυσοβασιλίσκος συχνάζει πάντα σε δασικές εκτάσεις. Υπάρχουν χρονιές που είναι πολύ κοινός και άλλες που είναι απών. Τις «καλές» χρονιές, έρχεται τέλη Σεπτεμβρίου και φεύγει τέλη Μαρτίου.

Πυροβασιλίσκος Regulus ignicapilla

Χειμερινός επισκέπτης

Είδος με τακτική παρουσία, εμφανίζεται κάθε χειμώνα στα πευκοδάση της περιοχής. Από Οκτώβριο έως και Μάρτιο παρατηρείται να κινείται αδιάκοπα ανάμεσα στα πεύκα, ψάχνοντας έντομα και αραχνοειδή.

Σταχτομυγοχάφτης Muscicapa striata

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Ο μόνος μυγοχάφτης που φωλιάζει στη περιοχή, και ο μόνος κοινός μετανάστης το φθινόπωρο. Την άνοιξη, τα πουλιά έρχονται τον Απρίλιο, ενώ το φθινόπωρο είναι πολύ κοινός το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη. Όπως όλοι οι μυγοχάφτες συχνάζει σε δεντροσκεπείς τοποθεσίες.

Κρικομυγοχάφτης Ficedula albicollis

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Όπως όλοι οι ασπρόμαυροι μυγοχάφτες, είναι κοινός την άνοιξη και σπάνιος το φθινόπωρο. Παρατηρείται την ίδια περίοδο και στα ίδια μέρη με τον Μαυρομυγοχάφτη και ο Απρίλιος είναι ο μήνας με τη μεγαλύτερη κινητικότητα για το είδος.

Μαυρομυγοχάφτης Ficedula hypoleuca

Μετανάστης

Πολύ κοινός την άνοιξη, πολύ λιγότερο κοινός το φθινόπωρο. Ο Απρίλιος είναι ο καλύτερος μήνας για να παρατηρηθεί, πάντα κοντά σε δέντρα.

Γαλαζοπαπαδίτσα Cyanistes caeruleus

Χειμερινός επισκέπτης

Σπάνιος επισκέπτης τον χειμώνα, δεν έρχεται κάθε χρόνο. Τις χρονιές που υπάρχει στη περιοχή, συχνάζει κοντά στον υγρότοπο, σχεδόν πάντα σε δέντρα και μεγάλους θάμνους.

Καλόγερος Parus major

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Κοινός και εξαπλωμένος παντού, τον βρίσκουμε τόσο μέσα στον υγρότοπο, όσο και στις πλαγιές των λόφων με την αραιή βλάστηση. Είναι πιο κοινός εκεί όπου υπάρχουν έστω και λίγα δέντρα.

Ελατοπαπαδίτσα Periparus ater

Χειμερινός επισκέπτης

Όχι κοινό και ασυνήθιστο, εμφανίζεται σε μικρούς αριθμούς στα πευκοδάση της περιοχής και όχι κάθε χρόνο. Εμφανίζεται από Οκτώβριο έως Μάρτιο.

(Δυτικός) Βραχοτσοπανάκος Sitta neumayer

Εξαφανισθέν

Έχει αναφερθεί ως φωλεάζον στο παρελθόν, όμως τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία παρατήρησή του.

Καμποδεντροβάτης Certhia brachydactyla

Χειμερινός επισκέπτης

Πουλί του πευκοδάσους, τον χειμώνα συναντάται αποκλειστικά σε ώριμα δέντρα. Παρατηρείται από Οκτώβριο έως Μάρτιο.

Υφάντρα Remiz pendulinus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Η Υφάντρα φωλιάζει στον υγρότοπο, οι περίτεχνες φωλιές της κρέμονται συνήθως από κλαδιά αρμυρικιών. Τον χειμώνα, έρχονται και πουλιά από βορειότερα και ο πληθυσμός αυξάνει αρκετά.

(Ευρωπαϊκός) Συκοφάγος Oriolus oriolus

Μετανάστης

Κοινός αλλά ακριβοθώρητος μετανάστης, αναζητά ασφάλεια στα πυκνά φυλλώματα των δέντρων και των μεγάλων θάμνων. Παρατηρείται κυρίως την άνοιξη, ιδιαίτερα από τέλη Απριλίου έως τέλη Μαΐου, ενώ το φθινόπωρο είναι λιγότερο κοινός.

Αετομάχος Lanius collurio

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Ασυνήθιστος την άνοιξη, το φθινόπωρο αντίθετα είναι πολύ κοινός και πολυάριθμος. Έρχεται αργά την άνοιξη, συνήθως αρχές Μαΐου, ενώ το φθινόπωρο παρατηρείται κυρίως τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο.

Σταχτοκεφαλάς Lanius minor

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Ο λιγότερο κοινός κεφαλάς, παρατηρείται συνήθως το φθινόπωρο. Συχνάζει σε ανοιχτές εκτάσεις με διάσπαρτους θάμνους για να μπορεί να εποπτεύει τη περιοχή.

Κοκκινοκεφαλάς Lanius senator

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Ο μόνος κεφαλάς που φωλιάζει, παρατηρείται σε μεγάλους αριθμούς κατά τη μετανάστευση, τόσο την άνοιξη όσο και το φθινόπωρο. Το καλοκαίρι, μικρός αριθμός παραμένει όπου φωλιάζει σε θάμνους.

(Ευρωπαϊκή) Κίσσα Garrulus glandarius

Τυχαίος επισκέπτης

Το 2014, το είδος εγκαταστάθηκε στον λόφο Δεδεσπότη, βόρεια του υγρότοπου.

(Κοινή) Καρακάξα Pica pica

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Η Καρακάξα είναι το πιο κοινό κορακοειδές της περιοχής. Τη βρίσκουμε παντού και σε μεγάλους αριθμούς. Έχει επωφεληθεί από την ανθρώπινη παρουσία και ο πληθυσμός της έχει αυξηθεί υπέρμετρα τα τελευταία χρόνια, δημιουργώντας προβλήματα σε πολλά είδη πουλιών, καθώς τρώει αυγά και νεοσσούς.

(Σταχτιά) Κουρούνα Corvus corone

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Παρατηρείται όλο το χρόνο, πάντα όμως σε μικρούς αριθμούς, συνήθως όχι παραπάνω από 4-5 πουλιά. Ίσως η «κυριαρχία» της Καρακάξας να εμποδίζει την περαιτέρω αύξηση αυτού του κατά τα άλλα έξυπνου και εφευρετικού πουλιού.

(Κοινός) Κόρακας Corvus corax

Μη αναπαραγόμενος επισκέπτης

Ένα ζευγάρι επισκέπτεται την περιοχή τακτικά τα τελευταία χρόνια, πιθανόν να φωλιάζει σε κάποια νησίδα του νότιου Ευβοϊκού.

(Ευρωπαϊκό) Ψαρόνι Sturnus vulgaris

Χειμερινός επισκέπτης

Τον χειμώνα είναι πολύ συχνό το θέαμα κοπαδιών από Ψαρόνια, που μπορεί να φτάνουν και τις μερικές χιλιάδες να πετούν πάνω από τη Βραυρώνα. Προσελκύονται από τις ελιές που υπάρχουν άφθονες τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, προκαλώντας την οργή των αγροτών. Οι αριθμοί του φθίνουν από τον Φεβρουάριο και μέχρι τα τέλη Μαρτίου έχουν φύγει και τα τελευταία πουλιά.

Σπιτοσπουργίτης Passer domesticus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Εξαπλωμένος και πολυάριθμος, ο Σπιτοσπουργίτης αποτελεί από τα πιο κοινά πουλιά. Βρίσκεται όπου υπάρχει ανθρώπινη παρουσία.

Χωραφοσπουργίτης Passer hispaniolensis

Χειμερινός επισκέπτης

Ομάδες των 10-20 ατόμων παρατηρούνται μαζί με Σπιτοσπουργίτια τον χειμώνα στις παρακείμενες του ποταμού Ερασίνου αγροτικές εκτάσεις. Την άνοιξη και το φθινόπωρο υπάρχει μικρό πέρασμα μεταναστευτικών ατόμων.

Δεντροσπουργίτης Passer montanus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Φωλιάζει και αυτός σε αρκετά σημεία στη Βραυρώνα, είναι όμως λιγότερο κοινός και όχι πολυάριθμος. Συχνάζει σε καλλιέργειες κυρίως.

(Κοινός) Σπίνος Fringilla coelebs

Χειμερινός επισκέπτης

Η πιο κοινή σπίζα το χειμώνα, μεγάλα κοπάδια εξαπλώνονται σε όλη τη Βραυρώνα. Παρατηρείται από Σεπτέμβριο έως και Απρίλιο, ενώ το καλοκαίρι είναι απόν.

Σκαρθάκι Serinus serinus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Περισσότερο κοινό το χειμώνα, όπου κοπάδια του είδους αναζητούν τροφή στα χωράφια, μαζί με άλλες σπίζες. Το καλοκαίρι, μικρός αριθμός παραμένει και φωλιάζει σε κωνοφόρα.

(Ευρωπαϊκός) Φλώρος Carduelis chloris

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Κοινό το καλοκαίρι, τον χειμώνα ο πληθυσμός του αυξάνεται λόγω άφιξης πουλιών από βορειότερα. Φωλιάζει σε αρκετά σημεία, σε μικρούς όμως αριθμούς.

(Κοινή) Καρδερίνα Carduelis carduelis

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Η πιο κοινή σπίζα που φωλιάζει, το χειμώνα ο πληθυσμός της αυξάνεται ακόμα περισσότερο από πουλιά των βορείων περιοχών. Το καλοκαίρι αποτελεί κοινό θέαμα, ιδιαίτερα σε περιοχές που υπάρχουν αγκάθια (οι σπόροι τους αποτελούν αγαπημένη τροφή της).

(Κοινό) Λούγαρο Carduelis spinus

Χειμερινός επισκέπτης

Η παρουσία του Λούγαρου εξαρτάται από το χειμώνα. Συνήθως εμφανίζεται στη Βραυρώνα κάθε δύο χρόνια, όπου και ενώνεται με τις άλλες σπίζες προς αναζήτηση τροφής στα χωράφια.

(Κοινό) Φανέτο Carduelis cannabina

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Φωλιάζει σε ανοιχτές εκτάσεις με αραιή βλάστηση, ενώ το χειμώνα ο πληθυσμός του αυξάνεται καθώς έρχονται και πουλιά από βορειότερα.

(Ευρωπαϊκός) Κοκκοθραύστης Coccothraustes coccothraustes

Χειμερινός επισκέπτης

Είδος με ακανόνιστη παρουσία, δεν εμφανίζεται κάθε χρόνο. Προτιμάει περιοχές με αρκετά δέντρα και προτιμάει να κινείται στα ψηλότερα κλαδιά.

Χρυσοτσίχλονο Emberiza citrinella

Τυχαίος επισκέπτης

Έχει αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει καμία αξιόπιστη παρατήρηση.

Σιρλοτσίχλονο Emberiza cirlus

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Αρκετά κοινό, τόσο στις καλλιέργειες όσο και στις θαμνώδεις πλαγιές των γύρω λόφων.

Βουνοτσίχλονο Emberiza cia

Χειμερινός επισκέπτης

Τακτικός επισκέπτης, εμφανίζεται συνήθως κοντά στον υγρότοπο και τις καλλιέργειες. Παρατηρείται από Οκτώβριο έως Απρίλιο.

Βλαχοτσίχλονο Emberiza hortulana

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Πολύ σπάνιο στη περιοχή, υπάρχουν ελάχιστες καταγραφές στη περιοχή. Προτιμάει τις θαμνώδεις εκτασεις.

Φρυγανοτσίχλονο Emberiza caesia

Μετανάστης

79/409 Directive, Annex I

Παρατηρείται στους γύρω λόφους, σε περιοχές με μακκία και φρύγανα την άνοιξη και το φθινόπωρο.

(Μεγάλο) Καλαμοτσίχλονο Emberiza schoeniclus

Χειμερινός επισκέπτης

Καθαρά υγροτοπικό είδος, εμφανίζεται κάθε χειμώνα στη περιοχή, δείχνοντας σαφή προτίμηση στα καλάμια, αν και μπορεί να παρατηρηθεί και σε άλλα είδη. Παρατηρείται από Οκτώβριο έως και Μάρτιο.

Αμπελουργός Emberiza melanocephala

Καλοκαιρινός επισκέπτης, φωλιάζει

Σπάνιο πλέον πουλί για τη περιοχή, πολύ λίγα ζευγάρια φωλιάζουν στις καλλιέργειες, κυρίως στους αμπελώνες. Κινδυνεύει από τη μετατροπή των χωραφιών σε οικόπεδα και την εκτεταμένη χρήση των αγροχημικών.

Τσιφτάς Emberiza calandra

Παρουσία όλο το χρόνο, φωλιάζει

Πολύ μικρός αριθμός ατόμων παραμένει το καλοκαίρι για να φωλιάσει σε ανοιχτές εκτάσεις κοντά στον υγρότοπο. Το είδος είναι πολύ πιο κοινό το χειμώνα, όπου εκατοντάδες άτομα αναζητούν τροφή στις καλλιεργούμενες εκτάσεις.

79/409 Directive, Annex I: 53Σύνολο: 208

Τα πουλιά της Βραυρώνας

Virtual Tour of Vravrona

Πρόγραμμα Προστασίας και Ανάδειξης του Υγροτόπου της Βραυρώνας

Συντελεστές του προγράμματος είναι ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και ο Δήμος Μαρκοπούλου.
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Athens International Airport
Δήμος Μαρκόπουλου
Natura 2000
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr