en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Γ.Υφαντής
GR061 Ταμιευτήρες τέως Λίμνης Κάρλας
Αποστολή    Υπόμνημα 
Κριτήρια: A1, A4i, B1i, C1, C2, C3
Συντεταγμένες: 39o 32' B 22o 42' A (Χάρτης)
Υψόμετρο: 40-60 μέτρα
Εμβαδόν: 12,000 στρ.

Εικόνες από την περιοχή
Περιγραφή της Περιοχής
Σύμπλεγμα επτά ρηχών τεχνητών λιμνών που δημιουργήθηκαν στον πυθμένα της πρώην Λίμνης Κάρλας.

Ενδιαιτήματα: Υγρότοποι (100%: Στάσιμα γλυκά νερά, Παρυδάτια βλάστηση)

Χρήση γης: αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (50%), τουρισμός/αναψυχή, διαχείριση νερών (συμπεριλαμβάνει διαχείριση λεκάνης απορροής)

Υπόμνημα
Καθεστώς προστασίας
Εθνικό: Κανένα
Διεθνές: Κανένα
Ορνιθοπανίδα
Περιοχή μεγάλης σημασίας για τα διαβατικά και τα διαχειμάζοντα υδρόβια και τα αρπακτικά που τη χρησιμοποιούν για εύρεση τροφής. Είδη παγκοσμίου ενδιαφέροντος που δεν πληρούν κριτήρια ΣΠΠ: Phalacrocorax pygmeus (διαχειμάζει), Aquila clanga (διαχειμάζει), Gallinago media (μετανάστευση).

Είδος Εποχή Έτος Min Max Εκτίμηση Κριτήρια
Anas crecca Κιρκίρι χειμώνας 1996 - 11000 μέτρια B1i, C3
Aythya nyroca Βαλτόπαπια μετανάστευση 1996 40 - μέτρια A1, C1
Falco naumanni Κιρκινέζι μη αναπαραγόμενος επισκέπτης 1996 Σε αφθονία μέτρια A1, C1
Casmerodius albus Αργυροτσικνιάς χειμώνας 1996 - 220 μέτρια A4i, B1i, C2
Υπόμνημα

Θέματα διατήρησης
Οι απειλές προέρχονται από την εντατικοποίηση της γεωργίας γύρω από τη ΣΠΠ, τις διακυμάνσεις της στάθμης του νερού, την αποξήρανση, την υδροληψία των υπογείων υδάτων, και την υδροληψία των επιφανειακών υδάτων('Άλλες' απειλές). Υπάρχει σχέδιο δημιουργίας ενός μεγάλου ταμιευτήρα. Τμήμα της περιοχής αποτελεί υποψήφια Ειδική Περιοχή Διατήρησης.

Απειλές: αγροτική εντατικοποίηση (υψηλή), αλιεία/υδατοκαλλιέργειες (χαμηλή), κατασκευή τάφρων/φραγμάτων (μέτρια), ενόχληση για τα πουλιά (υψηλή), αποστραγγίσεις (υψηλή), αντλήσεις υπόγειων υδάτων (υψηλή), άλλη (άγνωστη)
Υπόμνημα


Πηγή Στοιχείων ΣΠΠΕ: Σημαντικές Περιοχές για τα Πουλιά της Ελλάδας
Copyright © Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Πηγή χαρτών: Google

Για κάθε χρήση των δεδομένων των ΙΒΑ, είναι επιθυμητή η παρακάτω αναφορά στις ευχαριστίες και τη βιβλιογραφία: Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία (2019) Βάση Δεδομένων των Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας. Διαθέσιμο από την ιστοσελίδα www.ornithologiki.gr/iba στις [ηµεροµηνία επίσκεψης-πρόσβασης].

 

IBA caretakers: Δίκτυο υπευθύνων παρακολούθησης

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr