en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Ingar Jostein Øien
26 Μαϊου 2016
Μια μεγάλη νίκη για μια μικρή χήνα
Βραβείο NATURA 2000 στην προστασία χωρίς σύνορα για τη Νανόχηνα

Το διασυνοριακό Πρόγραμμα LIFE+ Φύση για την προστασία της Νανόχηνας αναδείχτηκε νικητής των φετινών βραβείων Natura 2000 στην κατηγορία «Διασυνοριακή συνεργασία και δικτύωση». Το βραβείο παρέλαβαν με μεγάλη χαρά εκπρόσωποι της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, συντονιστής του Προγράμματος, από τον κ. Karmenu Vella, αρμόδιο Επίτροπο της ΕΕ για το περιβάλλον, τις θαλάσσιες υποθέσεις και την αλιεία και τον κ. Roby Biwer εισηγητή της Επιτροπής Περιφερειών και μέλος της κριτικής επιτροπής, στην εκδήλωση απονομής που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 23 Μαΐου 2016. Η βράβευση αυτή αποτελεί αναγνώριση των πολυετών διασυνοριακών δράσεων που υλοποιούνται σε περιοχές του δικτύου Natura 2000 και πέραν αυτών για τη διάσωση της παγκοσμίως απειλούμενης Νανόχηνας.

Η Νανόχηνα είναι το σπανιότερο υδρόβιο πουλί της Ευρώπης και ο φιννοσκανδικός πληθυσμός του είδους, που αναπαράγεται στη Βόρεια Νορβηγία και μεταναστεύει κάθε χρόνο προς τους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας, βρίσκεται στο χείλος της εξαφάνισης, αριθμώντας λιγότερα από 30 ζευγάρια.

Αυτό που κάνει το Πρόγραμμα LIFE+ για την διαφύλαξη της Νανόχηνας ξεχωριστό, είναι ότι έχει συμβάλλει στη δημιουργία ενός εκτενούς και πολυεπίπεδου δικτύου συνεργασίας, καθοριζόμενο από τις μεταναστευτικές διαδρομές του είδους, το οποίο ανέπτυξε και διευκόλυνε τη συνεργασία στο πλαίσιο του Προγράμματος. Με δράσεις που εφαρμόζονται σε 7 περιοχές του δικτύου Natura 2000, όπως το Δέλτα του Έβρου και η λίμνη Κερκίνη, το δίκτυο καλύπτει όχι μόνο όλη τη μεταναστευτική διαδρομή του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας, από τον Αρκτικό Κύκλο ως της Μεσόγειο, αλλά και εκτείνεται πέραν των ορίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβάνοντας διάφορες κοινωνικές ομάδες: από υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, έως εκπαιδευτικούς και μαθητές σχολείων και από δασικούς υπαλλήλους έως ορνιθολόγους και ειδικούς επιστήμονες, αριθμώντας περισσότερα από 1.500 άτομα.

 

Ως αποτέλεσμα της εκτενούς δικτύωσης και των πολυετών, εντατικών δράσεων, ο φιννοσκανδικός πληθυσμός της Νανόχηνας αυξήθηκε σχεδόν στο διπλάσιο. Τουλάχιστον 144 Νανόχηνες, ένας πολύ μεγαλύτερος αριθμός από τα 50-70 πουλιά που καταγράφονταν τα τελευταία χρόνια, ταξίδεψαν φέτος από τη Β. Νορβηγία για τους υγρότοπους της Βόρειας Ελλάδας, όπου πέρασαν τον χειμώνα.

«Η βράβευση αυτή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί για εμάς μεγάλη τιμή και χαρά. Το βραβείο αποτελεί επίτευγμα της εντατικής και αφοσιωμένης εργασίας περισσότερων από 1.500 ανθρώπων που απαρτίζουν το διεθνές δίκτυο για την προστασία της Νανόχηνας, αλλά και επίτευγμα του ίδιου του δικτύου Natura 2000. Η Νανόχηνα μας έφερε κοντά προς όφελος των μεταναστευτικών πουλιών αλλά και δικό μας, συμβάλλοντας σε μια ενεργή κοινωνία για τη διαφύλαξη της φυσικής μας  κληρονομιάς», εκφράζει η Μανόλια Βουγιούκαλου, Συντονίστρια του Προγράμματος LIFE+ για τη Νανόχηνα.   
 
«Το Πρόγραμμα LIFE+ για τη Νανόχηνα αποτελεί εξαιρετικό παράδειγμα του πώς οι συντονισμένες, διασυνοριακές δράσεις διατήρησης κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής ενός είδους μπορούν πραγματικά να κάνουν τη διαφορά: όχι μόνο για το ίδιο το είδος-στόχος, αλλά και φέρνοντας κοντά ανθρώπους προς όφελος των βιοτόπων και άλλων ειδών πουλιών», δηλώνει ο Jacques Trouvilliez, Γενικός Γραμματέας της Συμφωνίας για τη διατήρηση των Αφρo-Ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πουλιών (UNEP/ AEWA).

 

• Το Πρόγραμμα LIFE+ για τη Νανόχηνα


Με κοινό στόχο την ανάσχεση της μείωσης του Κρισίμως Κινδυνεύων ευρωπαϊκού πληθυσμού της Νανόχηνας, 8  φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638).
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016 με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Οργανισμού Περιβάλλοντος της Νορβηγίας. Σε αυτό συμμετέχει το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών - ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Βουλγαρική Εταιρεία για την Προστασία των Πουλιών (BSPB), ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Πάρκου Hortobágy Ουγγαρίας, η Γραμματεία της Συμφωνίας για τη διατήρηση των Αφρo-Ευρασιατικών αποδημητικών υδρόβιων πουλιών (UNEP/ AEWA), το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση (WWF) Φινλανδίας και το Metsähallitus - Υπηρεσία Φυσικής Κληρονομιάς Φινλανδίας.
www.ornithologiki.gr/nanoxina


• Το Δίκτυο Natura 2000

Το Δίκτυο Natura 2000 είναι ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο προστατευόμενων φυσικών περιοχών που ιδρύθηκε το 1992. Αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτικής της ΕΕ για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, με στόχο την εξασφάλιση της μακροχρόνιας επιβίωσης των πιο πολύτιμων και απειλούμενων ειδών και οικοτόπων της Ευρώπης. Απαρτίζεται από τις Ειδικές Ζώνες Διατήρησης (ΕΖΔ), οι οποίες ορίζονται από τα Κράτη Μέλη σύμφωνα με την Οδηγία για τους Οικότοπους και επίσης συμπεριλαμβάνει τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με την Οδηγία για τα Άγρια Πουλιά. Πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 27.000 χερσαίων και θαλάσσιων περιοχών, που καλύπτουν περισσότερο από 18 % της χερσαίας επιφάνειας και σημαντικά τμήματα των θαλασσών που την περιβάλλουν. Το δίκτυο προσφέρει μια σειρά από περιβαλλοντικά οφέλη, εξυπηρετώντας παράλληλα και μια σειρά από κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες ζωτικής σημασίας.

• Σχετικοί σύνδεσμοι:
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/awards/2016-edition/winners/networking-and-cross-border-cooperation/index_en.htm


Για περισσότερες πληροφορίες:

Ρούλα Τρίγκου, Συντονίστρια Ενημέρωσης Δράσεων Διατήρησης
Τηλ.: 210 8227937 & 210 8228704 εσωτ.118 | Κιν. 6977 528200
Ε-mail: rtrigou@ornithologiki.gr 

 

Πως αναγνωρίζουμε μια νανόχηνα

LIFE Natura 2000

LIFE10 NAT/GR/000638
Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής

Εμφανίσεις: 323149
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 23 Ιουλίου 2020
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr