en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Ι.Φουφόπουλος
20 Νοεμβρίου 2012
Η Ε.Ε. ανακοινώνει Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της θανάτωσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία

Ανάμεσα στα θύματα της τυχαίας παγίδευσης περιλαμβάνονται και παγκοσμίως απειλούμενα είδη όπως ο ΜύχοςΣήμερα, μετά από μια δωδεκάχρονη προσπάθεια της BirdLife Εurope (Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Κυβερνητικών Περιβαλλοντικών Οργανώσεων), η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή ανακοίνωσε το πολυαναμενόμενο Σχέδιο Δράσης για την αντιμετώπιση της τυχαίας παγίδευσης των θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία, μία από τις σημαντικότερες αιτίες παγκοσμίως για τη μείωση των πληθυσμών τους.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, μαζί με τους υπόλοιπους ευρωπαίους εταίρους της BirdLife, ήδη από το 2001 υποστήριζε ένθερμα την ολοκλήρωση του Σχεδίου Δράσης, από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε για τη σύνταξή του. Από τότε, εκτιμάται ότι περισσότερα από 2.000.000 θαλασσοπούλια έχουν βρει το θάνατο σε αλιευτικά εργαλεία στις ευρωπαϊκές θάλασσες. Η τυχαία παγίδευση θαλασσοπουλιών οφείλεται κυρίως σε δίχτυα και παραγάδια και σε μικρότερο βαθμό σε τράτες και γρι-γρι. Μόνο στη Βαλτική και τη Βόρεια Θάλασσα παγιδεύονται σε δίχτυα τουλάχιστον 100.000 πουλιά, ενώ δεκάδες χιλιάδες θαλασσοπούλια θανατώνονται σε παραγάδια του Ισπανικού αλιευτικού στόλου. Ανάμεσα στα θύματα της τυχαίας παγίδευσης περιλαμβάνονται και παγκοσμίως απειλούμενα είδη όπως ο Μύχος (Puffinus yelkouan), που απαντάται και στις ελληνικές θάλασσες.

Για την ελαχιστοποίηση ή -όπου είναι εφικτό- την εξάλειψη της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία, το Σχέδιο Δράσης στοχεύει στο σχεδιασμό μιας σειράς δράσεων, όπως η λήψη μέτρων πρόληψης στα αλιευτικά σκάφη, η έρευνα και η ενημέρωση - ευαισθητοποίηση των ψαράδων. Η παγίδευση των θαλασσοπουλιών στα αλιευτικά εργαλεία δεν είναι σκόπιμη, προκαλεί απώλειες τόσο στα θαλασσοπούλια, όσο και στους ψαράδες και θα μπορούσε να αποφευχθεί εάν τα αλιευτικά σκάφη διέθεταν τα κατάλληλα μέσα για την αποφυγή των παγιδεύσεων. Το Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. αποτελεί μια καλή ευκαιρία για τα κράτη μέλη, αλλά και για την αλιευτική βιομηχανία, ώστε να θεσμοθετηθούν, να χρηματοδοτηθούν και να εφαρμοστούν στην πράξη τα μέτρα αυτά.

Αλιευτικό στα Δωδεκάνησα, φωτό: Α. Ευαγγελίδης Αιγαιόγλαρος με αγκίστρι, φωτό: Ben Lascelles

 

«Η BirdLife συγχαίρει την Ε.Ε. που επιτέλους συμμετέχει στην προσπάθεια να σταματήσουν οι άσκοποι θάνατοι των θαλασσοπουλιών. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους αλιείς για να εφαρμοστεί στην πράξη το Σχέδιο Δράσης. Τονίζουμε παρόλα αυτά, ότι η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης είναι εθελοντική και θα φέρει ουσιαστικά αποτελέσματα μόνο εάν ενισχυθεί με νομικώς δεσμευτικά μέτρα στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής [3]», δηλώνει ο Angelo Caserta, Διευθυντής της BirdLife Europe στις Βρυξέλλες.

«Το πρόβλημα της παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία εντοπίζεται και στην Ελλάδα, όπως έχει φανεί από την εκτενή συλλογή στοιχείων στο πλαίσιο του προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια που υλοποιεί η Ορνιθολογική [1]. Συνεπώς, ελπίζουμε ότι η Πολιτεία θα αξιοποιήσει αυτή τη νέα γνώση με την υιοθέτηση λύσεων για την αντιμετώπιση του προβλήματος στο πλαίσιο της εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης και στην Ελλάδα», τονίζει ο Jakob Fric, Συντονιστής του Προγράμματος LIFE για την Ορνιθολογική.

Γραφείο Τύπου
 


Σημειώσεις
 

[1] Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ioνίων Νήσων, η Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA) και η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm) υλοποιούν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος LIFE «Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας» την πρώτη συστηματική μελέτη της τυχαίας παγίδευσης των θαλασσοπουλιών στην Ελλάδα. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί έχουν αξιοποιηθεί για τη Σύνταξη του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της τυχαίας παγίδευσης θαλασσοπουλιών σε αλιευτικά εργαλεία.
[2]  https://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1222_el.htm
[3]  https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/index_el.htm

Περισσότερες πληροφορίες:
Ρούλα Τρίγκου, Συντονίστρια Επικοινωνίας Προγράμματος LIFE για τα θαλασσοπούλια
Τηλ: 210 8228704, 210 8227937, εσωτ.:118.  email: rtrigou@ornithologiki.gr
 

 

Θαλασσοκόρακας & Αιγαιόγλαρος

Θαλασσοκόρακας & Αιγαιόγλαρος

Φωτογραφικό αρχείο

LIFE Natura 2000

LIFE07 NAT/GR/000285
Υλοποίηση δράσεων διατήρησης για τον Θαλασσοκόρακα και τον Αιγαιόγλαρο και αναγνώριση Θαλάσσιων Σημαντικών Περιοχών για τα Πουλιά της Ελλάδας

Το πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με την Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm), το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το TEI Ioνίων Νήσων και την Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA), με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη συγχρηματοδότηση του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη.
Εμφανίσεις: 597305
Τελευταία ενημέρωση: 23 Ιουλίου 2020

Ανάδοχος

Εταίροι

Χορηγός

Υποστηρικτές

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (ΜΟm) Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) TEI Ioνίων Νήσων Πορτογαλική Ορνιθολογική Εταιρεία (SPEA) Ιδρύμα Α.Γ. Λεβέντη
attica group superfast ferries blue star ferries Anek Superfast ANEK
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr