en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Α. Σακούλης
Ειδήσεις (Ανοιξη 2005)

Σεμινάριο Κατάρτισης Φυλάκων – Εποπτών


Σεμινάριο Κατάρτισης Φυλάκων - Εποπτών Προστατευόμενων Φυσικών Περιοχών διοργάνωσε η Ορνιθολογική στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Νature για τον μαυροπετρίτη στην Απείρανθο Νάξου. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πολιτιστικό Κέντρο Απειράνθου Νάξου από 16-19 Μαρτίου 2005, με την ευγενική υποστήριξη της κοινότητας Απειράνθου και του Δήμου Δρυμαλίας, που για μία ακόμη φορά στάθηκαν αρωγοί της Ορνιθολογικής.

Προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή οποιουδήποτε Σχεδίου Επόπτευσης - Φύλαξης αποτελεί η εξασφάλιση της αρμονικής συνεργασίας με τις αρμόδιες αρχές, υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στη φύλαξη προστατευόμενων περιοχών. Επιπλέον, είναι σαφές πως η χρησιμότητα ενός Σχεδίου Φύλαξης όπου αναπτύσσονται γενικές αρχές και μεθοδολογίες, που μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε περιοχή αναπαραγωγής του μαυροπετρίτη, μπορεί να μεγιστοποιηθεί μέσα από το διάλογο και τις εύστοχες επισημάνσεις-παρατηρήσεις ανθρώπων οι οποίοι εργάζονται χρόνια στο πεδίο με αντικείμενο την εποπτεία-φύλαξη φυσικών περιοχών.

Για τον σκοπό αυτό στο Σεμινάριο της Νάξου εκτός από το έμπειρο δυναμικό των εταίρων του προγράμματος (Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης), προσκλήθηκαν και τελικά συμμετείχαν εκπρόσωποι Φορέων που δραστηριοποιούνται στην επόπτευση - φύλαξη προστατευόμενων περιοχών στο θαλάσσιο χώρο του Αιγαίου (Διεύθυνση Δασών Ν. Κυκλάδων, Δασονομείο Νάξου, Δασονομείο Κυθήρων, Λιμεναρχείο Νάξου και Δ΄Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος), καθώς και εκπρόσωποι της Εταιρείας για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας - ΜΟm.

Τα αποτελέσματα χαρακτηρίζονται πολύ θετικά ως προς τη βελτίωση του Σχεδίου Φύλαξης για τον μαυροπετρίτη, ενώ ως σημαντικό κέρδος κρίνεται και το γεγονός ότι άρχισαν να διαφαίνονται νέες δυνατότητες συνεργασίας με στόχο πάντα τη διατήρηση και προστασία της ανεκτίμητης φυσικής κληρονομιάς μας.
 

Νέα υπόθεση για τις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ)


Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα έστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο 2005 για την ελλιπή προστασία των Ζωνών Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) του δικτύου Natura 2000. Στην επιστολή της η Επιτροπή αναφέρει ότι λαμβάνει μεγάλο αριθμό καταγγελιών παραβίασης κοινοτικού δικαίου για τις 151 ΖΕΠ που έχουν ήδη θεσπιστεί και τονίζει ότι το Ελληνικό Κράτος δεν έχει πετύχει την αποτελεσματική προστασία τους. Πιο συγκεκριμένα, η Επιτροπή αναφέρει στην επιστολή της ότι έχουν ιδρυθεί Φορείς Διαχείρισης για 27 περιοχές του δικτύου Natura 2000, αλλά δεν έχουν θεσπιστεί οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) οριοθέτησης των περιοχών. Επιπρόσθετα αναφέρει ότι για τις υπόλοιπες προστατευόμενες περιοχές δεν έχει υπάρξει ιδιαίτερη πρόοδος ως προς την θέσπιση του νομικού πλαισίου προστασίας σε εθνικό επίπεδο.
 

Πληθαίνουν οι καταγγελίες της Ορνιθολογικής


Είκοσι πέντε υποθέσεις παράβασης περιβαλλοντικού δικαίου βρίσκονται σε εξέλιξη με αφορμή την αποστολή καταγγελιών της Ορνιθολογικής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες ή /και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και τον Συνήγορο του Πολίτη. Στην συντριπτική τους πλειοψηφία οι παραβάσεις έχουν πραγματοποιηθεί σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000 και αφορούν σε παράνομες αποθέσεις αδρανών υλικών, επιχωματώσεις, αυθαίρετες κατασκευές καθώς και εργασίες άμεσης καταστροφής βιοτόπων. Με βάση το αρχείο της Ορνιθολογικής, οι Δήμοι κατέχουν προς το παρόν την πρώτη θέση σε παραβάσεις περιβαλλοντικής νομοθεσίας αφού προχωρούν στην εκπόνηση έργων χωρίς νόμιμες άδειες και τήρηση της διαδικασίας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Οι καταγγελίες της Ορνιθολογικής που «έκλεισαν» το έτος 2004 είχαν επιτυχή έκβαση σε ποσοστό 50% των υποθέσεων που, ενώ χωρίς ιδιαίτερα αποτελέσματα έχουν αποδειχθεί προς το παρόν οι καταγγελίες για παράνομο κυνήγι και παράνομη σύλληψη και εμπορία πουλιών.
 

Μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις 2005


Με επιτυχία διεξάχθηκαν και φέτος οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις υδροβίων στους σημαντικότερους υγροτόπους της Ελλάδας, την περίοδο μέσα με τέλη Ιανουαρίου. Συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 50 εθελοντές καταμετρητές οι οποίοι κάλυψαν πάνω από 90 μικρούς ή μεγάλους υγροτόπους. Οι μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις διεξάγονται από την Ορνιθολογικής από το έτος ίδρυσής της. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο, εκτός Βορείου Αμερικής, και τα στοιχεία συλλέγονται και στέλνονται στον Διεθνή Οργανισμό για τους Υγροτόπους, Wetlands International. Σκοπός του είναι η προστασία και διατήρηση των υδρόβιων πουλιών και των υγροτόπων τους. Εκτενέστερο άρθρο με ενδιαφέροντα αποτελέσματα από τις καταμετρήσεις θα παρουσιαστεί στο επόμενο τεύχος.

 

Οι πληθυσμοί των πουλιών της Ευρώπης σε βιβλίο


“Birds in Europe: populations estimates, trends and conservation status” ονομάζεται το νέο βιβλίο της BirdLife International που περιέχει τα πιο πρόσφατα πληθυσμιακά δεδομένα των πουλιών της Ευρώπης. Σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα 25 χρόνια από την θέσπιση της Οδηγίας για τα Πουλιά, η BirdLife τόνισε ότι το 43% των πουλιών της Ευρώπης έχουν δυσμενές καθεστώς διατήρησης, ενώ ακόμη και κοινά είδη πουλιών, όπως το σπουργίτι και το ψαρόνι, μειώνονται.
Η Ορνιθολογική ως επίσημος εταίρος της BirdLife στην Ελλάδα συμμετείχε στην έκδοση αυτή παρέχοντας τα πληθυσμιακά δεδομένα των πουλιών της Ελλάδας.
Στην έκδοση “Birds in the European Union: a status assessment”, η BirdLife αξιολογεί τα οφέλη της Οδηγίας για τα πουλιά σε σχέση με το καθεστώς διατήρησής τους στα κράτη μέλη της ΕΕ. Με βάση την ανάλυση των στοιχείων, για την περίοδο 1990-2000, οι πληθυσμιακές τάσεις των ειδών του παραρτήματος Ι της Οδηγίας ήταν καλύτερες σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη γεγονός που αναδεικνύει την αξία της Οδηγίας σαν νομικό μέσο προστασίας των απειλούμενων ειδών.
 

Επίσκεψη Δήμα στην Ελλάδα


Συνάντηση με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων και φορέων είχε κατά την επίσκεψη του στην Αθήνα, ο ευρωπαίος Επίτροπος για το περιβάλλον κ. Σταύρος Δήμας. Ο Επίτροπος παρουσίασε τις προτεραιότητες της ΕΕ για το περιβάλλον καθώς και την ατζέντα για τα επόμενα χρόνια. Οι εκπρόσωποι των οργανώσεων του έθεσαν όλα τα κύρια θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Έκδηλη ήταν όμως η ανησυχία για την παρούσα κατάσταση που επικρατεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000, ένα θέμα το οποίο επεσήμανε και η Ορνιθολογική. Ο κος Δήμας δε δεσμεύτηκε δυστυχώς για το συγκεκριμένο θέμα, αλλά είχε ενδιαφέρον η ανάλυση των προτεραιοτήτων της ΕΕ καθώς και των απόψεών του για διάφορα θέματα περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Επίσης ανακοίνωσε ότι παρότρυνε τον πρωθυπουργό κ. Καραμανλή να βάλει το περιβάλλον προτεραιότητα στην κυβέρνησή του αν θέλει να «κάνει την διαφορά», και να δημιουργήσει ανεξάρτητο Υπουργείο Περιβάλλοντος.
 

Επιτυχημένη εκστρατεία για τη «Γεωργία και την ¶γρια Ζωή»


Τον εντυπωσιακό αριθμό των 58.769 υπογραφών έφτασε η εκστρατεία της BirdLife για την «Γεωργία και την Άγρια Ζωή» στην οποία συμμετείχε και η Ορνιθολογική. Στην καμπάνια συμμετείχαν και οι εικοσιπέντε εταίροι της BirdLife στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα πουλιά που ζουν σε γεωργικές περιοχές συνεχίζουν να μειώνονται στην Ελλάδα αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη εξαιτίας των πρακτικών εντατικής καλλιέργειας. Η ανάγκη να στραφούμε σε τακτικές καλλιέργειας πιο φιλικές για το περιβάλλον είναι πλέον επιτακτική. Ειδικά αυτή την εποχή όπου σχεδιάζεται η αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, είναι πολύ σημαντικό να δοθεί βαρύτητα στην στήριξη γεωργικών μεθόδων οι οποίες συμβάλλουν στην διατήρηση και αποκατάσταση της άγριας ζωής. Για τον λόγο αυτό ο νέος ευρωπαίος Επίτροπος για την Αγροτική ανάπτυξη έχει να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να κρατήσει την ευρωπαϊκή ύπαιθρο ζωντανή. Η BirdLife λοιπόν μέσα από αυτή την εκστρατεία φρόντισε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα στον Επίτροπο αλλά και προς όλες τις κατευθύνσεις ότι οι πολίτες νοιάζονται. Ευχαριστούμε όλα τα μέλη και τους φίλους της ΕΟΕ που συμμετείχαν με τις υπογραφές τους και στήριξαν αυτή την εκστρατεία.
 

Ετήσια Έκθεση Επιθεωρητών Περιβάλλοντος


Στην ιστοσελίδα https://www.minenv.gr/eyep μπορείτε να βρείτε την ετήσια αναφορά της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ).
 

 

Οιωνός: Τεύχος 21

Υποστήριξε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Γίνε μέλος

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr