en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Μ.Καλούλη
4 Φεβρουαρίου 2009
«Λιμνοθάλασσα Γιάλοβα: δράση για την προστασία και ανάδειξη ενός πολύτιμου βιότοπου»

Η λιμνοθάλασσα Γιάλοβα είναι ο μεγαλύτερος υγρότοπος στη νότια Βαλκανική. Φιλοξενεί 265 είδη πουλιών (63% των ειδών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα), τα οποία είτε ξεχειμωνιάζουν, είτε βρίσκουν καταφύγιο κατά τη μετανάστευση. Ο υγρότοπος της Γιάλοβας, εκτός από τα πουλιά, φιλοξενεί τον μοναδικό πληθυσμό στην Ευρώπη του Αφρικανικού χαμαιλέοντα, ο οποίος ανακαλύφθηκε μόλις το 1989. Ένα πλήθος σημαντικών παράκτιων οικοτόπων συνθέτουν το μωσαϊκό της προστατευόμενης περιοχής, η οποία περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό Δίκτυο NATURA 2000. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων (02/02), η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία πραγματοποίησε συνέντευξη Τύπου στην Καλαμάτα στις 03/02, στο πλαίσιο της οποίας έγινε παρουσίαση της πολύχρονης δράσης της στη Γιάλοβα και συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, αλλά οι τρόποι με τους οποίους μπορεί να προστατευθεί πιο αποτελεσματικά.

Από το 1998, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εργάζεται συστηματικά στην προστατευόμενη περιοχή της  λιμνοθάλασσας. Μελετητές της έχουν συνεργαστεί στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τη διατήρηση και ανάδειξη προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000 της Μεσσηνίας. Με κύριο κορμό το ετήσιο θερινό πρόγραμμα εθελοντικής εργασίας, η στρατηγική της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας αναπτύσσεται σε δύο άξονες: τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος (προστασία και μελέτη ειδών και οικοσυστημάτων, εφαρμογή ειδικών μέτρων διαχείρισης και προώθηση του καθεστώτος διαχείρισης από την Πολιτεία) καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού (δημιουργία οικοτουριστικών υποδομών, οργάνωση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για σχολεία και οικοτουριστικών περιηγήσεων για τους επισκέπτες, έκδοση πολύγλωσσου ενημερωτικού υλικού, λειτουργία σταθμών ενημέρωσης). Σε αυτές τις κατευθύνσεις, η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία συνεργάζεται με νομαρχιακές υπηρεσίες, τους Δήμους Πύλου και Νέστορος και Πανεπιστήμια ενώ το έργο της υποστηρίζεται από προγράμματα εθνικής και κοινοτικής συγχρηματοδότησης καθώς και από ιδιωτικούς φορείς όπως οι Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας Α.Ε.   

Κάποιοι αριθμοί είναι ενδεικτικοί αυτής της προσπάθειας κατά τον προηγούμενο χρόνο: καταγραφή 6.633 υδρόβιων πουλιών από 52 είδη στις πρόσφατες μεσοχειμωνιάτικες καταμετρήσεις, 1.489 εργατοημέρες εθελοντικής εργασίας (συμμετείχαν 45 εθελοντές από όλον τον κόσμο), γεννήθηκαν περίπου 1.700 νεοσσοί χαμαιλέοντα, καταγράφηκαν μόλις 35 νέες φωλιές του είδους, ενημερώθηκαν 4.500 έλληνες και αλλοδαποί επισκέπτες, 700 μαθητές συμμετείχαν στο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Έτσι έγινε ένα σημαντικό βήμα για τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, για την ανάδειξη της σημαντικότητας της λιμνοθάλασσας ως πολύτιμου μέρους της Μεσσηνιακής φυσικής κληρονομιάς και για τη διεθνή προβολή της περιοχής και της Μεσσηνίας. 

Παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λιμνοθάλασσα Γιάλοβα, η κατάσταση των οικοτόπων κρίνεται ικανοποιητική. Σημαντικότερες απειλές είναι η μείωση των υδάτινων πόρων, η έλλειψη χαρτογράφησης της δημόσιας έκτασης, η υποβάθμιση των οικοσυστημάτων από αυθαίρετες ενέργειες και η επιβάρυνσή τους από λύματα, η έλλειψη σχεδίου διαχείρισης επισκεπτών.

Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία εκτιμά ότι θα πρέπει άμεσα να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την ίδρυση του Φορέα Διαχείρισης και την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος καθώς και για την ενίσχυση των δράσεων προστασίας και προβολής της περιοχής. Για αυτό το σκοπό, είναι απαραίτητη η συνεργασία και ενεργοποίηση όλων των φορέων που πιστεύουν στη διατήρηση του μοναδικού φυσικού πλούτου της Γιάλοβας.

Πληροφορίες: τηλ. 697 4510976

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

Εθελοντική εργασία Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Μονοπάτι της φύσης

Χαμαιλέων

Το πρόγραμμα Πύλου, για το 2010, υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς μέσω του "Προγράμματος Υποστήριξης Πρωτοβουλιών για Νέους". Οι "Δράσεις εθελοντών στη λιμνοθάλασσα Γιάλοβα Μεσσηνίας, περιοχή NATURA 2000: προστασία οικοσυστημάτων και ευαισθητοποίηση κοινού" στοχεύουν στην προστασία σημαντικών ειδών και οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής όπως: είδη ορνιθοπανίδας, ο απειλούμενος Αφρικάνικος Χαμαιλέοντας, οι οικότοποι της λιμνοθάλασσας. Παράλληλα, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ενημέρωσης στοχεύει στην ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών.

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr