en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Ingar Jostein Øien
12 Μαρτίου 2015
Ανοιχτός ο δρόμος για τη θεσμική προστασία της Νανόχηνας

Μία συνάντηση καθοριστικής σημασίας για την προστασία της Νανόχηνας, ενός παγκοσμίως απειλούμενου είδους, πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη τέλος Φεβρουαρίου. Το έμπρακτο ενδιαφέρον τους, μέσω της ενεργής συμμετοχής τους στ συνάντηση για τη διαβούλευση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Νανόχηνα, έδειξαν οι εμπλεκόμενοι στην προστασία του είδους φορείς. Στη συνάντηση συμμετείχαν η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», οι Φορείς Διαχείρισης Λίμνης Κερκίνης, Εθνικού Πάρκου Δέλτα Έβρου, λιμνών Κορώνειας - Βόλβης, Δέλτα Νέστου και λιμνών Βιστωνίδας - Ισμαρίδας, τα Δασαρχεία Σιδηροκάστρου, Λαγκαδά, Σταυρούπολης και Αλεξανδρούπολης, η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας - Θράκης, Κυνηγετικοί Σύλλογοι και αρμόδιες Υπηρεσίες και Τμήματα του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η Νανόχηνα στην Ελλάδα αριθμεί πλέον λιγότερα από 30 ζευγάρια και η ευθύνη της χώρας είναι κυρίαρχης σημασίας καθώς οι Νανόχηνες παραμένουν στους ελληνικούς υγρότοπους το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου (σχεδόν 5 μήνες), διάστημα μεγαλύτερο ακόμα και από αυτό που περνούν στις χώρες αναπαραγωγής τους στη Βόρεια Σκανδιναβία.

Η διαβούλευση επικεντρώθηκε στα προτεινόμενα στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης μέτρα για το είδος. Συναίνεση υπήρξε ως προς τη σημαντικότητα και την ενίσχυση της φύλαξης των προστατευόμενων περιοχών όπου διαχειμάζει η Νανόχηνα, ενώ δόθηκε μεγάλη έμφαση στην εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στη φύλαξη φορέων. Ο συντονισμός και η συνεργασία ανάμεσα στους φορείς οι οποίοι εκτελούν τη φύλαξη κρίθηκε ως καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία της.

Ανάμεσα στα μέτρα που συζητήθηκαν περιλαμβάνονταν η αποσαφήνιση νομοθετημάτων, η ορθή διαχείριση των σημαντικών ενδιαιτημάτων για το είδος και η ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης είναι η ορθή λειτουργία των Φορέων Διαχείρισης των Εθνικών Πάρκων που συμμετείχαν στη διαβούλευση, το μέλλον των οποίων παραμένει ακόμα αβέβαιο.

Καθώς η Νανόχηνα είναι μεταναστευτικό είδος μεγάλων αποστάσεων, η συνεργασία μεταξύ των χωρών κατά μήκος της μεταναστευτικής διαδρομής του είδους είναι απαραίτητη. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά προς την κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για τη διατήρηση των μεταναστευτικών υδρόβιων πουλιών (UNEP/AEWA), η οποία εκκρεμεί από το 1998.

Τα Εθνικά Σχέδια Δράσης κατοχυρώνονται νομικά μέσω Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων και προβλέπονται από τον Νόμο για τη Διατήρηση της Βιοποικιλότητας (Ν. 3937/2011) για τα απειλούμενα είδη. Σε αυτά περιλαμβάνεται και ο Ασπροπάρης, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης του οποίου δρομολογεί ταυτόχρονα η Ορνιθολογική.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ρούλα Τρίγκου, Συντ. Ενημέρωσης Δράσεων Διατήρησης
Τηλ.: 210 8227937 & 210 8228704 εσωτ.118
Ε-mail: rtrigou@ornithologiki.gr


 


Με κοινό στόχο την ανάσχεση της μείωσης του «Κρισίμως Κινδυνεύον» ευρωπαϊκού πληθυσμού της Νανόχηνας, οκτώ φορείς από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Ουγγαρία, τη Φινλανδία και τη Νορβηγία ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Πρόγραμμα LIFE+ Φύση «Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής» (LIFE10 NAT/GR/000638).
Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία κατά την περίοδο 2011-2016 με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη συγχρηματοδότηση του Οργανισμού Περιβάλλοντος της Νορβηγίας.
www.ornithologiki.gr/nanoxina
 

 

Πως αναγνωρίζουμε μια νανόχηνα

LIFE Natura 2000

LIFE10 NAT/GR/000638
Διαφύλαξη του φιννοσκανδικού πληθυσμού της Νανόχηνας σε σημαντικές περιοχές διαχείμασης και στάθμευσης κατά μήκος της Ευρωπαϊκής μεταναστευτικής διαδρομής

Εμφανίσεις: 320120
Τελευταία ενημέρωση σελίδας: 23 Ιουλίου 2020
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr