en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία: Χρήστος Τόσκος
1 Σεπτεμβρίου 2011
Οι ΙΒΑ μέσα από τα μάτια των Caretakers: GR075: Κάτω Στενά Καλαμά
Νίκος Μπούκας

Με καταγωγή από το Εκκλησοχώρι Ιωαννίνων και με την παραμονή μου στην πόλη των Ιωαννίνων για πέντε χρόνια λόγω σπουδών, είχα τη δυνατότητα να επιλέξω ανάμεσα σε πολλές αξιόλογες ΙΒΑ της βορειοδυτικής Ελλάδας. Προτίμησα να επιλέξω μια περιοχή κοντά στο χωριό μου και με κύριο βιότοπο τις δασικές εκτάσεις, καθώς ήμουν αρκετά εξοικειωμένος με τα δασικά είδη πουλιών. Έτσι, θεώρησα πως η περιοχή που έψαχνα ήταν τα Στενά Καλαμά. Με οδηγό τους χάρτες πραγματοποιώ την πρώτη μου επίσκεψη στην περιοχή, για να συνειδητοποιήσω με έκπληξη ότι έχω αναλάβει τα Κάτω Στενά Καλαμά αντί για τα Μεγάλα Στενά. Η δεύτερη έκπληξη έρχεται όταν παρατηρώ πως ο κυριότερος βιότοπος της περιοχής είναι το αντίθετο από αυτό που ήθελα, δύο μεγάλοι φρυγανόλοφοι με κυρίαρχο είδος την Ασφάκα και με την παραμικρή ύπαρξη δάσους παρά μόνο παραποτάμια του Καλαμά. Παρόλα αυτά δεν υποτίμησα την αξία και την σημαντικότητα της περιοχής από πλευράς ορνιθοπανίδας.

Πρόκειται για μια περιοχή όπου η παρουσία της κτηνοτροφίας για πάρα πολλούς αιώνες έχει διαμορφώσει πλέον το τοπίο και συνεπώς την ορνιθοπανίδα εκεί. Οι μεγάλες εκτάσεις χαμηλής βλάστησης, η έντονη παρουσία της Ασφάκας, η ακόμα και σήμερα παρουσία του Ασπροπάρη και του Κιρκινεζιού είναι οι αποδείξεις του σημαντικού ρόλου της κτηνοτροφίας εκεί. Αναμφίβολα τα αρπακτικά είδη πουλιών είναι η σημαντικότερη κατηγορία πουλιών για την περιοχή, καθώς στις ανοιχτές εκτάσεις αυτής, έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν λεία, ενώ οι απότομες βραχώδεις εξάρσεις αποτελούν ιδανικές περιοχές φωλιάσματος. Από τα σημαντικότερα είδη είναι ο Ασπροπάρης ο οποίος αναζητά λεία εντός της IBA και πολύ πιθανά φωλιάζει ακόμα, εντός ή εκτός αυτής. Το Κιρκινέζι αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό είδος και ακόμα σημαντικότερο είναι το γεγονός πως είναι από τις λίγες περιοχές όπου το είδος φωλιάζει σε βραχώδεις εξάρσεις, με τουλάχιστον 8 ζευγάρια στην περιοχή. Σημαντική είναι και η έντονη παρουσία του Φιδαετού, που η αφθονία σε φίδια, είναι από τους λόγους που το είδος αναζητά λεία εδώ. Όμως και η έντονη παρουσία των μικρόπουλων, ειδικά κατά την χειμερινή περίοδο, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί. Ειδικά κοντά στις στάνες με την παρουσία μας ξεπετάγονται χιλιάδες Σπίνοι και πολυάριθμα άλλα είδη όπως Λιβαδοκελάδες, Τσιφτάδες, Βουνοτσίχλονα, Σιρλοτσίχλονα, Καρδερίνες, Κοκκοθραύστες. Από τα σημαντικότερα είδη στρουθιόμορφων, ο Γαλαζοκότσυφας και ο Βραχοτσοπανάκος, είδη χαρακτηριστικά των μεσογειακών περιοχών, απαντώνται στην περιοχή όλο το χρόνο και φωλιάζουν σε αυτήν σε ικανοποιητικούς αριθμούς.

Ασπροπάρης Neophron percnopterus, το είδος πιθανά φωλιάζει ακόμα στην περιοχή Ο Βραχοτσοπανάκος (Sitta neumayer), είδος με περιορισμένη γεωγραφική κατανομή, εδώ αποτελεί κοινό είδος

 

Κάθε επίσκεψη σε μια περιοχή με μεγάλο ορνιθολογικό ενδιαφέρον όπως αυτή, είναι μια ξεχωριστή στιγμή, αλλά σίγουρα θα ξεχώριζα την μέρα που καθισμένος στο ψηλότερο σημείο της περιοχής παρατηρούσα τον Ασπροπάρη να κάνει εναέριες επιδείξεις πάνω από το φαράγγι της περιοχής, υπό τον ήχο των κουδουνιών από τα κοπάδια των προβάτων και κατσικιών και τον βοσκό να καλεί το κοπάδι με φωνή όμοια με το κάλεσμα του Φιδαετού.

 

Υποστήριξε την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία: Γίνε μέλος

Γίνε caretakers

Σημαντικές Περιοχές για τα πουλιά

Video από τα Σεμινάρια 2009

 Video από τα Σεμινάρια 2007

Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Important Bird Areas
Σημαντικές περιοχές για τα πουλιά της Ελλάδας
Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα, Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937, e-mail: info@ornithologiki.gr
Κομνηνών 23, 54624, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245, e-mail: thess@ornithologiki.gr