en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
13 Ιανουαρίου 2011
Έκκληση για την προστασία του τελευταίου καταφύγιου του Όρνιου στην Ελλάδα

Έκκληση στους Επιθεωρητές Περιβάλλοντος και την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κάνει η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία με σκοπό την επείγουσα λήψη μέτρων για τις τελευταίες υγιείς αποικίες Όρνιων της Ελλάδας, στη Κρήτη. Την τελευταία τριετία στα Αστερούσια Όρη και τον Ψηλορείτη έχουν προσκρούσει σε πτερύγια ανεμογεννητριών οχτώ Όρνια με αποτέλεσμα τη θανάτωση των επτά.

Οι πληθυσμοί του Όρνιου - είδος που προστατεύεται από το Παράρτημα Ι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τα Πουλιά και κατατάσσεται στα «Απειλούμενα» είδη σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας - έχουν ουσιαστικά καταρρεύσει στην ηπειρωτική Ελλάδα (λιγότερα από 30 ζευγάρια). Μόνο η Κρήτη διατηρεί ακόμα υγιείς αποικίες οι οποίες συγκεντρώνουν συνολικά 150 περίπου ζευγάρια.
 
Τα περιστατικά είναι δυστυχώς αναμενόμενα, καθώς απουσιάζει ο σωστός σχεδιασμός για τη χωροθέτηση των συγκεκριμένων δύο αιολικών πάρκων, με αποτέλεσμα να έχουν εγκατασταθεί εντός, ή μερικώς εντός, των Ζωνών Ειδικής Προστασίας του δικτύου Natura 2000 (GR4310009 «Κρούσωνας-Βρωμόνερο Ίδης» και GR4310013 «Αστερούσια Όρη-Κόφινας») στις οποίες αναπαράγεται σημαντικός πληθυσμός του Όρνιου. Το είδος είναι ιδιαίτερα ευάλωτο στα αιολικούς πάρκα, καθώς προσκρούει συχνά στα πτερύγια ανεμογεννητριών προσπαθώντας να εντοπίσει την τροφή του.
 
Ο πληθυσμός του Όρνιου στην κεντρική Κρήτη πρόκειται να πληγεί σοβαρά, ίσως και ανεπανόρθωτα, εάν δε ληφθούν άμεσα μέτρα από τις ιδιοκτήτριες εταιρίες και τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΕΚΑ.
 
Επιπλέον, οι συνολικές αιτήσεις που έχουν κατατεθεί για αδειοδότηση αιολικών σταθμών σε ευαίσθητες περιοχές της Κρήτης ξεπερνούν τη φέρουσα ικανότητα της περιοχής, καθώς οι αθροιστικές επιπτώσεις προβλέπεται να είναι πολύ σοβαρές για τον πληθυσμό Όρνιων της Κρήτης συνολικά.
 
Η Ορνιθολογική έχει προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν ότι η επίτευξη των ενεργειακών στόχων της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι εφικτή παράλληλα με την προστασία της βιοποικιλότητας [1], όπως άλλωστε υποστηρίζει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχετικές κατευθύνσεις που εξέδωσε τον Οκτώβρη του 2010 [2]. Παρόλα αυτά φαίνεται ότι το ελληνικό κράτος επιλέγει μια μονόπλευρη προσέγγιση εστιασμένη σε αμφίβολα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από τη ραγδαία ανάπτυξη των αιολικών σταθμών στη χώρα μας.
 
Χάρτης Περιοχών Αποκλεισμού
 
«Απαιτούμε άμεσα από τις αρμόδιες αρχές να ελέγξουν τις υπεύθυνες ιδιοκτήτριες εταιρείες και να λάβουν μέτρα για τα δύο αιολικά πάρκα τα οποία εξελίσσονται σε βασική απειλή για την ελληνική βιοποικιλότητα. Η πράσινη ενέργεια παύει να είναι πράσινη αν γίνεται με άναρχες και ασχεδίαστες μεθόδους που καταλήγουν τελικά επιβλαβείς για το φυσικό περιβάλλον.», τονίζει ο Ξενοφών Κάππας, Διευθυντής της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας.
 
Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
 
Σημειώσεις
[1] Επισυνάπτεται χάρτης με την πρόταση της Ορνιθολογικής για τον αποκλεισμό των ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας.
 
[2] Τον Οκτώβρη του 2010 ο JanezPotočnik, Ευρωπαϊκός Επίτροπος για το Περιβάλλον, δήλωσε, σχετικά με την έκδοση των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και το δίκτυο Natura 2000»: «Οι κατευθύνσεις αυτές θα δώσουν σε κάθε κράτος μέλος και στη βιομηχανία ακριβείς οδηγίες σε σχέση με τις δραστηριότητές τους για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας που πρέπει να είναι συμβατή με τις υποχρεώσεις τους ως προς το δίκτυο Natura 2000. […] Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι στόχοι για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα επιτευχθούν παράλληλα με την τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την προστασία των ειδών
Περισσότερες πληροφορίες για τις κατευθύνσεις της Επιτροπής θα βρείτε εδώ: https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farms.pdf
 
[3] Μελέτη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (Εuropean Εnvironment Αgency - EEA) υπολόγισε το αιολικό δυναμικό της Ευρώπης. Η μελέτη δείχνει ότι ακόμα και εάν αποκλειστεί όλο το δίκτυο Natura 2000 και οι Προστατευόμενες Περιοχές από την ανάπτυξη αιολικών πάρκων, θα υπάρχει αρκετό διαθέσιμο αιολικό δυναμικό έτσι ώστε να καλυφθεί 3 έως και 7 φορές η συνολική ενεργειακή ζήτηση για το 2020 και το 2030. Αντίστοιχη λογική σύγκρισης ζωνών αποκλεισμού και αιολικού δυναμικού πραγματοποιήθηκε και στη μελέτη χαρτογράφησης της Ορνιθολογικής. Περισσότερες πληροφορίες για τις επιπτώσεις των Αιολικών Πάρκων στη βιοποικιλότητα, όπως επίσης και τη μελέτη «Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων περιοχών της Ελλάδας» μπορείτε να βρείτε εδώ.
 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες: Μαλαμώ Κορμπέτη, 210 8228704 – 2108227937, 6946249450
Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr