en
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, φωτογραφία:  Αγγελος Ευαγγελίδης
14 Ιανουαρίου 2010
172 περιβαλλοντικές οργανώσεις καταθέτουν ηχηρή πρόταση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

172* περιβαλλοντικές οργανώσεις, επιστημονικοί φορείς και κινήσεις πολιτών καταθέτουν μια ηχηρή πρόταση στον Πρωθυπουργό και στην Υπουργό Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης για το σχέδιο νόμου «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής».

Η καταστροφή της φύσης και η κλιματική αλλαγή είναι δύο τόσο αλληλένδετες παγκόσμιες περιβαλλοντικές κρίσεις, που δεν γίνεται να αντιμετωπιστούν ξεχωριστά. Οι φορείς χαιρετίζουν την πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη λήψη μέτρων ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Παρόλα αυτά στο σχέδιο νόμου φαίνεται πώς ο «υπερβολικός ζήλος» για προώθηση των ΑΠΕ έχει ως αποτέλεσμα να μην προβλέπεται καμία σοβαρή δικλείδα ασφαλείας για την προστασία της φύσης, παραβιάζοντας έτσι την κοινοτική νομοθεσία.

Η ευρεία προώθηση των αιολικών πάρκων σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας σηματοδοτεί την άνευ όρων πρόσβαση μιας εμπορικής δραστηριότητας στους τελευταίους ανέγγιχτους πυρήνες της ελληνικής φύσης.

Η αιολική ενέργεια είναι μια καθαρή μεν δραστηριότητα ως προς τις εκπομπές αερίων ρύπων, βιομηχανική δε ως προς τις σημαντικές επιπτώσεις της στη φύση. Εάν εγκριθεί το σχέδιο νόμου οι πολύτιμες βουνοκορφές και νησίδες της Ελλάδας θα γεμίσουν δρόμους και δίκτυα μεταφοράς ρεύματος με αποτέλεσμα να γίνουν εύκολα προσβάσιμες και άρα ευάλωτες σε περαιτέρω υποβάθμιση.

Η «πράσινη ανάπτυξη» δεν είναι πάντα πράσινη λοιπόν. Εκτός εάν γίνει με γνώμονα τον ορθό περιβαλλοντικό σχεδιασμό.

Οι φορείς προτείνουν λύσεις για το πώς τα δύο αυτά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν συγχρόνως. Η χαρτογράφηση των ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα φυσικών περιοχών της Ορνιθολογικής δείχνει ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί ο Ευρωπαϊκός στόχος για τις ΑΠΕ, ακόμα και με τον αποκλεισμό του 25% της Ελληνική επικράτειας.

Καλούν την Πολιτεία να σταθμίσει με προσοχή τους πραγματικούς παράγοντες που έχουν σημασία για τη χώρα μας, βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία και ανάγκες και πέρα από αβάσιμες εκτιμήσεις και εντυπώσεις. Η Ελλάδα αποτελεί σήμερα μια από τις πλουσιότερες σε βιολογική ποικιλότητα χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στον κόσμο. Η προστασία αυτού του πλούτου πρέπει να διαφυλαχτεί και να αντιμετωπιστεί ως μοναδικό πλεονέκτημα της χώρας.

Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας

* Σημείωση

Οι εξής περιβαλλοντικές οργανώσεις εκ παραδρομής συμπεριλήφθησαν στον κατάλογο συνυπογραφόντων:

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης
Οικολογική Κίνηση Κοζάνης
Οικολογική Κίνηση Πάτρας

Οι τρείς οργανώσεις διαφοροποίησαν τη θέση τους και ως εκ τούτου δεν συνυπογράφουν την πρόταση.
Δείτε την σημερινή λίστα των υπογραφόντων εδώ!
Εάν ο φορέας σας θέλει να συνυπογράψει την πρόταση παρακαλούμε επικοινωνήστε:
mkorbeti@ornithologiki.gr

Περισσότερα στοιχεία:

Δείτε το γράμμα των φορέων προς τον Πρωθυπουργό και την Υπουργό Περιβάλλοντος

Θέσεις των φορέων "Κλιματική αλλαγή και Βιοποικιλότητα: λύσεις για μια σχέση συνύπαρξης"

Σχόλια Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας για το σχέδιο νόμου για τις ΑΠΕ

Προσδιορισμός και χαρτογράφηση των ορνιθολογικά ευαίσθητων στα αιολικά πάρκα περιοχών της Ελλάδας

Α) Η πρόταση στηρίζει την ισόρροπη ανάπτυξη των ΑΠΕ με το φυσικό περιβάλλον αναγνωρίζοντας ότι διεθνώς αλλά και για την Ελλάδα οι δύο βασικές προτεραιότητες της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της ανάσχεσης της βιοποικιλότητας αποτελούν τις κύριες προτεραιότητες οι οποίες θα πρέπει να εναρμονίζονται και όχι να αντιπαραβάλλονται. .

Β) Η πρόταση τεκμηριώνεται από δύο υπομνήματα της Ορνιθολογικής, ένα υπόμνημα νομικού σχολιασμού πάνω στο σχέδιο νόμου καθώς και ένα υπόμνημα επιστημονικού χαρακτήρα το οποίο προτείνει τις περιοχές αποκλεισμού από την εγκατάσταση αιολικών πάρκων στην Ελλάδα. Αποδεικνύει τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων για ΑΠΕ χωρίς να προκληθεί βλάβη για την βιοποικιλότητα. .

 

Email RSS Facebook Twitter YouTube

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Copyright © 2021 Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
Θεμιστοκλέους 80, 10681, Αθήνα,
Τηλ/Fax: 210 8228704, 210 8227937,
e-mail: info@ornithologiki.gr
Φράγκων 22, 54625, Θεσσαλονίκη, Τηλ/Fax. 2310 244245,
e-mail: thess@ornithologiki.gr